Samsung khuyên dùng Windows.

R01 R0101 vn 05084100 DP700A3D-S01VN
 • DP700A3D 1 Mặt Trước BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_001_Front_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_001_Front_silver30002000370370#dbdbdb14543779
 • DP700A3D 2 Mặt Trước BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_002_Front_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_002_Front_silver30002000370370#dbdbdb14543997
 • DP700A3D 3 Góc Bên Phải BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_003_Right-Angle_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_003_Right-Angle_silver30002000370370#dbdbdb14544205
 • DP700A3D 4 Góc Bên Phải BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_004_Right-Angle_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_004_Right-Angle_silver30002000370370#dbdbdb14544245
 • DP700A3D 5 Góc bên phải BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_005_Right-Angle_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_005_Right-Angle_silver30002000370370#dbdbdb14545026
 • DP700A3D 6 Góc Bên Trái BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_006_Left-Angle_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_006_Left-Angle_silver30002000370370#dbdbdb14545045
 • DP700A3D 7 Góc Bên Trái BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_007_Left-Angle_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_007_Left-Angle_silver30002000370370#dbdbdb14545054
 • DP700A3D 8 Bên Phải BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_008_Right_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_008_Right_silver30002000370370#dbdbdb14548293
 • DP700A3D 9 Bên Phải BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_009_Right_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_009_Right_silver900600370370#dbdbdb14548301
 • DP700A3D 10 Bên Trái BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_010_Left_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_010_Left_silver30002000370370#dbdbdb14548309
 • DP700A3D 11 Bên Trái BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_011_Left_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_011_Left_silver30002000370370#dbdbdb14548317
 • DP700A3D 12 Mặt sau BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_012_Back_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_012_Back_silver30002000370370#dbdbdb14549088
 • DP700A3D 13 Bên Trên BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_026_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_026_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb14552565
 • DP700A3D 14 Bên Trên BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_014_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_014_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb14553800
 • DP700A3D 15 Bên Trên BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_015_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_015_Dynamic_silver900600370370#dbdbdb14553993
 • DP700A3D 16 Bên Trên BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_016_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_016_Dynamic_silver900600370370#dbdbdb14554017
 • DP700A3D 17 Mặt Vát BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_017_Bezel_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_017_Bezel_silver30002000370370#dbdbdb14559659
 • DP700A3D 18 Bên Trên BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_018_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_018_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb14559699
 • DP700A3D 19 Bên Trên BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_019_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_019_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb14559732
 • DP700A3D 20 Bên Trên BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_020_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_020_Dynamic_silver18001200370370#dbdbdb14559748
 • DP700A3D 21 Bên Trên BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_021_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_021_Dynamic_silver18001200370370#dbdbdb14559764
 • DP700A3D 22 Bên Trên BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_022_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_022_Dynamic_silver18001200370370#dbdbdb14559780
 • DP700A3D 23 Bên Trên BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_023_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_023_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb14559796
 • DP700A3D 24 Bên Trên BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_024_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_024_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb14559812
 • DP700A3D 25 Bên Trên BạcDP700A3DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_DP700A3D-S01VN_025_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_DP700A3D-S01VN_025_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb14559828
#dbdbdbBạc
DP700A3D Mặt Trước Bạc

Tuyệt phẩm trên bàn, trọn vẹn trải nghiệm

Máy tính màn hình cảm ứng - đáp ứng mượt mà với mọi chuyển động

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Hệ điều hành

 • Windows 8 (64-bit)

Chipset chính

 • Intel® H77

Hiển thị

 • 23" LED Full HD (1920 x 1080) 16 : 9 Gloss

Lưu trữ

 • 1TB (5400rpm SATA2)
 • Super Multi Dual layer (SATA)

Giao tiếp

 • Gigabit LAN
 • 802.11abgn
 • Bluetooth V4.0 High Speed

Bộ xử lý

 • Intel® Core™ i5-3470T Processor (2.9 GHz, 3MB)

Đồ họa

 • AMD Radeon™ HD7690M GDDR5 1GB

Bộ nhớ

 • 4GB (DDR3 1600 MHz / 4GB x 1)
 • 2 SODIMMs (Total 2 Slots) for DDR3

Đa phương tiện

 • 2Ch, Analog
 • 14W Stereo Speaker (7W x 2)
 • No TV
 • 720p HD Web Camera
Hệ điều hành
Hệ điều hành
Bộ xử lý
Bộ xử lý
Chipset chính
Đồ họa
Hiển thị
LCD
Bộ nhớ
Bộ nhớ hệ thống
Khe cắm bộ nhớ
Lưu trữ
Ổ cứng
ODD
Đa phương tiện
Âm thanh
Loa
TV
Camera tích hợp
Giao tiếp
Mạng LAN Ethernet có dây
Mạng LAN không dây
Bluetooth