Những giải thưởng danh giá dành cho Laptop Samsung - Sản phẩm netbook tốt nhất 2010 (Tạp chí PC Pro - Anh Quốc) - Sản phẩm máy tính xách tay tốt nhất năm 2010 (do đọc giả tạp chí What Laptop Award - Anh Quốc - bình chọn) - Giải thưởng sáng tạo tại triển lãm Điện tử tiêu dùng Quốc Tế 2011 (Mỹ) Những giải thưởng danh giá dành cho Laptop Samsung - Sản phẩm netbook tốt nhất 2010 (Tạp chí PC Pro - Anh Quốc) - Sản phẩm máy tính xách tay tốt nhất năm 2010 (do đọc giả tạp chí What Laptop Award - Anh Quốc - bình chọn) - Giải thưởng sáng tạo tại triển lãm Điện tử tiêu dùng Quốc Tế 2011 (Mỹ)

Samsung khuyên dùng Windows.

Hiển Thị 1~10 Trên 10 Sản Phẩm phù hợp

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối

NP-NC108P Mặt trước

NP-NC108P

NP-NC108-P04VN

7,1000,000 VNĐ

Y NP-NC108-P04VN NP-NC108P NP-NC108P default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P04VN_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P04VN_002_Gallery_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P04VN_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P04VN_002_Gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P04VN_003_Gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P04VN_004_Gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P04VN_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P04VN_002_Gallery?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P04VN_003_Gallery?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P04VN_004_Gallery?$M-Gallery$ NP-NC108P Mặt trước NP-NC108P Góc Phải mở NP-NC108P Bên trên NP-NC108P Bên phải 3195132 3195133 3195135 3196031 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P04VN_001_Front?$M-Gallery$ NP-NC108P Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-NC108-P04VN-reviews/consumer-reviews 0 7100 7,1000,000 VNĐ Giá tham khảo /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-NC108-P04VN sentence Samsung Netbook NC108 false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

NP-NC108P Mặt trước

NP-NC108P

NP-NC108-P03VN

7,100,000 VNĐ

Y NP-NC108-P03VN NP-NC108P NP-NC108P default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P03VN_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P03VN_002_Gallery_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P03VN_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P03VN_002_Gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P03VN_003_Gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P03VN_004_Gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P03VN_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P03VN_002_Gallery?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P03VN_003_Gallery?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P03VN_004_Gallery?$M-Gallery$ NP-NC108P Mặt trước NP-NC108P Góc Phải mở NP-NC108P Bên trên NP-NC108P Bên phải 3196569 3196570 3196572 3196601 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-P03VN_001_Front?$M-Gallery$ NP-NC108P Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-NC108-P03VN-reviews/consumer-reviews 0 7100 7,100,000 VNĐ Giá tham khảo /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-NC108-P03VN sentence Samsung Netbook NC108 false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

NP-N100 Mặt trước

NP-N100

NP-N100-MA02VN

$

Y NP-N100-MA02VN NP-N100 NP-N100 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA02VN_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA02VN_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA02VN_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA02VN_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA02VN_003_Right?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA02VN_004_Dynamic?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA02VN_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA02VN_002_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA02VN_003_Right?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA02VN_004_Dynamic?$M-Gallery$ NP-N100 Mặt trước NP-N100 Góc bên phải NP-N100 Bên phải NP-N100 Bên trên 2810949 5701506 5701507 5701509 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA02VN_001_Front?$M-Gallery$ NP-N100 Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-N100-MA02VN-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-N100-MA02VN sentence Chiếc Netbook "đi mọi nơi, làm mọi việc" kết hợp di động và tính khả dụng tuyệt vời false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

NP-NC213S Mặt trước

Samsung NC213

NP-NC213SBM/VN

$

Y NP-NC213SBM/VN NP-NC213S Samsung NC213 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC213SBM-VN_201_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC213SBM-VN_202_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC213SBM-VN_201_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC213SBM-VN_202_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC213SBM-VN_203_Back-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC213SBM-VN_204_Top-open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC213SBM-VN_201_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC213SBM-VN_202_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC213SBM-VN_203_Back-Open?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC213SBM-VN_204_Top-open?$M-Gallery$ NP-NC213S Mặt trước NP-NC213S Góc bên phải NP-NC213S Mặt sau mở NP-NC213S Top open 2811801 12634823 12634824 12634825 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC213SBM-VN_201_Front?$M-Gallery$ NP-NC213S Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-NC213SBM/VN-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-NC213SBM/VN sentence Hãy thật thoải mái với chiếc netbook chạy bằng năng lượng mặt trời, thân thiện với môi trường đầu tiên trên thế giới. false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

NP-N100 Mặt trước

NP-N100

NP-N100-MA01VN

Y NP-N100-MA01VN NP-N100 NP-N100 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA01VN_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA01VN_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA01VN_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA01VN_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA01VN_003_Right?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA01VN_004_Dynamic?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA01VN_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA01VN_002_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA01VN_003_Right?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA01VN_004_Dynamic?$M-Gallery$ NP-N100 Mặt trước NP-N100 Góc bên phải NP-N100 Bên phải NP-N100 Bên trên 1786789 5701500 5701503 5701504 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-N100-MA01VN_001_Front?$M-Gallery$ NP-N100 Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-N100-MA01VN-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-N100-MA01VN sentence Chiếc netbook “đi mọi nơi, làm mọi việc” kết hợp tính di động và tính khả dụng tuyệt vời false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

NP-NC108 Mặt trước

Samsung NC108

NP-NC108-A04VN

Y NP-NC108-A04VN NP-NC108 Samsung NC108 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A04VN_201_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A04VN_202_Right-Angle-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A04VN_201_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A04VN_202_Right-Angle-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A04VN_203_Back-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A04VN_204_Top-open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A04VN_201_Front-Open?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A04VN_202_Right-Angle-Open?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A04VN_203_Back-Open?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A04VN_204_Top-open?$M-Gallery$ NP-NC108 Mặt trước NP-NC108 Góc Phải mở NP-NC108 Mặt sau mở NP-NC108 Top open 1788205 12634817 12634818 12634819 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A04VN_201_Front-Open?$M-Gallery$ NP-NC108 Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-NC108-A04VN-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-NC108-A04VN sentence Samsung Netbook NC108 false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

NP-NS310 Mặt trước

Samsung NS310

NP-NS310-A01VN

Y NP-NS310-A01VN NP-NS310 Samsung NS310 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NS310-A01VN_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NS310-A01VN_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NS310-A01VN_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NS310-A01VN_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NS310-A01VN_003_Right?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NS310-A01VN_004_Dynamic?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NS310-A01VN_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NS310-A01VN_002_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NS310-A01VN_003_Right?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NS310-A01VN_004_Dynamic?$M-Gallery$ NP-NS310 Mặt trước NP-NS310 Góc bên phải NP-NS310 Bên phải NP-NS310 Bên trên 1789084 5701538 5701540 5701542 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NS310-A01VN_001_Front?$M-Gallery$ NP-NS310 Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-NS310-A01VN-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-NS310-A01VN sentence Hãy nhìn bằng đôi mắt của nhà thiết kế false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

NP-NC108 Mặt trước

Samsung NC108

NP-NC108-A05VN

Y NP-NC108-A05VN NP-NC108 Samsung NC108 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A05VN_201_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A05VN_202_Right-Angle-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A05VN_201_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A05VN_202_Right-Angle-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A05VN_203_Back-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A05VN_204_Top-open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A05VN_201_Front-Open?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A05VN_202_Right-Angle-Open?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A05VN_203_Back-Open?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A05VN_204_Top-open?$M-Gallery$ NP-NC108 Mặt trước NP-NC108 Góc Phải mở NP-NC108 Mặt sau mở NP-NC108 Top open 1789066 12634820 12634821 12634822 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A05VN_201_Front-Open?$M-Gallery$ NP-NC108 Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-NC108-A05VN-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-NC108-A05VN sentence Samsung Netbook NC108 false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

NP-NC108 Mặt trước

Samsung NC108

NP-NC108-A03VN

Y NP-NC108-A03VN NP-NC108 Samsung NC108 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A03VN_201_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A03VN_202_Right-Angle-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A03VN_201_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A03VN_202_Right-Angle-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A03VN_203_Back-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A03VN_204_Top-open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A03VN_201_Front-Open?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A03VN_202_Right-Angle-Open?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A03VN_203_Back-Open?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A03VN_204_Top-open?$M-Gallery$ NP-NC108 Mặt trước NP-NC108 Góc Phải mở NP-NC108 Mặt sau mở NP-NC108 Top open 1789480 12634814 12634815 12634816 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A03VN_201_Front-Open?$M-Gallery$ NP-NC108 Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-NC108-A03VN-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-NC108-A03VN sentence Samsung Netbook NC108 false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

NP-NC108 Mặt trước

Samsung NC108

NP-NC108-A02VN

Y NP-NC108-A02VN NP-NC108 Samsung NC108 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A02VN_201_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A02VN_202_Right-Angle-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A02VN_201_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A02VN_202_Right-Angle-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A02VN_203_Back-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A02VN_204_Top-open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A02VN_201_Front-Open?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A02VN_202_Right-Angle-Open?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A02VN_203_Back-Open?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A02VN_204_Top-open?$M-Gallery$ NP-NC108 Mặt trước NP-NC108 Góc Phải mở NP-NC108 Mặt sau mở NP-NC108 Top open 1789468 12634811 12634812 12634813 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP-NC108-A02VN_201_Front-Open?$M-Gallery$ NP-NC108 Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-NC108-A02VN-reviews/consumer-reviews 0 0 /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/netbook/NP-NC108-A02VN sentence Samsung Netbook NC108 false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default product sub type:quick view N

Trang đầu

trang trước

1

trang tiếp

trang cuối

R01 R0101 vn 05082100