Có thể đi mọi nơi mà vẫn có thể online Truy cập video, nhạc, game & nhiều hơn nữa bất kể ở đâu có điểm kết nối

Samsung khuyên dùng Windows 8.

NP300V4ZI

NP300V4Z-A01VN

Y NP300V4Z-A01VN NP300V4ZI NP300V4ZI default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300V4Z-A01VN_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300V4Z-A01VN_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300V4Z-A01VN_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300V4Z-A01VN_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300V4Z-A01VN_003_Right?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300V4Z-A01VN_004_Dynamic?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300V4Z-A01VN_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300V4Z-A01VN_002_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300V4Z-A01VN_003_Right?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300V4Z-A01VN_004_Dynamic?$M-Gallery$ NP300V4ZI Mặt trước NP300V4ZI Góc bên phải NP300V4ZI Bên phải NP300V4ZI Bên trên 1784648 5701699 5701700 5701702 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300V4Z-A01VN_001_Front?$M-Gallery$ NP300V4ZI Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao 0 0.0 /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/essential/NP300V4Z-A01VN /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/essential/NP300V4Z-A01VN-reviews/consumer-reviews sentence Màn hình lớn hớn trong thiết kế nhỏ hơn false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default marketing topic:quick view N

NP900X3A

NP900X3A-A01VN

Y NP900X3A-A01VN NP900X3A NP900X3A default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP900X3A-A01VN_201_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP900X3A-A01VN_202_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP900X3A-A01VN_201_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP900X3A-A01VN_202_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP900X3A-A01VN_203_Back-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP900X3A-A01VN_204_Top-open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP900X3A-A01VN_201_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP900X3A-A01VN_202_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP900X3A-A01VN_203_Back-Open?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP900X3A-A01VN_204_Top-open?$M-Gallery$ NP900X3A Mặt trước NP900X3A Góc bên phải NP900X3A Mặt sau mở NP900X3A Top open 1786219 12634889 12634890 12634891 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP900X3A-A01VN_201_Front?$M-Gallery$ NP900X3A Mặt trước 0.0 Hạng mức 0 trên 5 sao 0 0.0 /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/ultra-portable/NP900X3A-A01VN /vn/consumer/monitor-peripherals-printers/notebook/ultra-portable/NP900X3A-A01VN-reviews/consumer-reviews bullet Thiết kế mỏng nhẹ Màn hình SuperBright Plus Công nghệ Fast Start false Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn. Y Y default marketing topic:quick view N
R01 R0101 vn 05080000