Samsung khuyên dùng Windows 8.

R01 R0101 vn 05083900 NP730U3E-K01VN
 • NP730U3E 1 Mặt Trước Mở ĐenNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_035_Front-Open_black?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_035_Front-Open_black30002000370370#00000023589602
 • NP730U3E 2 Bên Trên ĐenNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_037_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_037_Dynamic_black30002000370370#00000023589613
 • NP730U3E 3 Bên Trên ĐenNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_038_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_038_Dynamic_black30002000370370#00000023589621
 • NP730U3E 4 Góc Phải Mở ĐenNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_039_Right-Angle-Open_black?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_039_Right-Angle-Open_black30002000370370#00000023589627
 • NP730U3E 5 Front Closed ĐenNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_040_Front-Closed_black_10029604093098?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_040_Front-Closed_black_1002960409309830002000370370#00000023589641
 • NP730U3E 6 Back Closed ĐenNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_041_Back-Closed_black?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_041_Back-Closed_black30002000370370#00000023589642
 • NP730U3E 7 Right Side Closed ĐenNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_042_Right-Side-Closed_black?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_042_Right-Side-Closed_black30002000370370#00000023589652
 • NP730U3E 8 Left Side Closed ĐenNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_043_Left-Side-Closed_black?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_043_Left-Side-Closed_black30002000370370#00000023589658
 • NP730U3E 9 Góc Trái Mở ĐenNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_044_Left-Angle-Open_black_10029604093098?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_044_Left-Angle-Open_black_1002960409309830002000370370#00000023589672
 • NP730U3E 10 Mặt Sau Mở ĐenNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_045_Back-Open_black_10029604093098?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_045_Back-Open_black_1002960409309830002000370370#00000023589679
 • NP730U3E 11 Bottom ĐenNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_046_Bottom_black?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_046_Bottom_black30002000370370#00000023589688
 • NP730U3E 12 Side ĐenNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_050_Side_black?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_050_Side_black30002000370370#00000024674646
 • NP730U3E 13 Bên Trên ĐenNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_047_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_047_Dynamic_black30002000370370#00000023589692
 • NP730U3E 14 Bên Trên ĐenNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_048_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_048_Dynamic_black30002000370370#00000023589699
 • NP730U3E 15 Góc Phải Mở ĐenNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_049_Right-Angle-Open_black?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_049_Right-Angle-Open_black30002000370370#00000023589708
 • NP730U3E 16 Mặt Trước Mở BạcNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_001_Front-Open_silver_10029604093098?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_001_Front-Open_silver_1002960409309830002000370370#dbdbdb23589322
 • NP730U3E 17 Bên Trên BạcNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_011_Dynamic_silver_10029604093098?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_011_Dynamic_silver_1002960409309830002000370370#dbdbdb23589437
 • NP730U3E 18 Bên Trên BạcNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_022_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_022_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb23919845
 • NP730U3E 19 Góc Phải Mở BạcNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_002_Right-Angle-Open_silver?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_002_Right-Angle-Open_silver30002000370370#dbdbdb23589331
 • NP730U3E 20 Mặt Trước BạcNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_007_Front_silver?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_007_Front_silver30002000370370#dbdbdb23589417
 • NP730U3E 21 Bên Phải BạcNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_008_Right_silver?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_008_Right_silver30002000370370#dbdbdb23589418
 • NP730U3E 22 Bên Trái BạcNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_009_Left_silver_10029604093098?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_009_Left_silver_1002960409309830002000370370#dbdbdb23589432
 • NP730U3E 23 Mặt Sau BạcNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_021_Back_silver?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_021_Back_silver30002000370370#dbdbdb23589517
 • NP730U3E 24 Góc Trái Mở BạcNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_005_Left-Angle-Open_silver?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_005_Left-Angle-Open_silver30002000370370#dbdbdb23589398
 • NP730U3E 25 Góc Phải Mở BạcNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_004_Right-Angle-Open_silver?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_004_Right-Angle-Open_silver30002000370370#dbdbdb23589352
 • NP730U3E 26 Bên Trên BạcNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_012_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_012_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb23589446
 • NP730U3E 27 Góc Phải Mở BạcNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_003_Right-Angle-Open_silver?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_003_Right-Angle-Open_silver30002000370370#dbdbdb23589342
 • NP730U3E 28 Bên Trên BạcNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_013_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_013_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb23589456
 • NP730U3E 29 Góc Trái Mở BạcNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_006_Left-Angle-Open_silver?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_006_Left-Angle-Open_silver30002000370370#dbdbdb23589408
 • NP730U3E 30 Bên Trên BạcNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_014_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_014_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb23589462
 • NP730U3E 31 Bên Trên BạcNP730U3EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP730U3E-K01VN_015_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_NP730U3E-K01VN_015_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb23589468
#000000,#dbdbdbĐen,Bạc
NP730U3E Mặt Trước Mở Đen

Ultra Book với tính năng đa phương tiện ưu việt

Thiết kế phong cách, di động cùng tính năng đa phương tiện ưu việt

MàuĐen Bạc 

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Hệ điều hành

 • Windows 8 (64-bit)

Đồ họa

 • Intel® HD Graphics 4000

Bộ nhớ

 • 4GB DDR3 System Memory at 1600 MHz (4GB x 1)

Màu

 • Mineral Ash Black

Network

 • Intel® Centrino® Advanced-N 6235, 2 x 2 802.11a/b/g/n (up to 300Mbps), Widi Support(Only for Core i CPU)
  Bluetooth V4.0
  Gigabit Ethernet [10/100/1000]

Đầu vào

 • Island-type keyboard
  (Backlit Keyboard)
  Clickpad

Nguồn điện

 • Li-ion 4Cell (57Wh)
  40W / 60W AC Adapter*
  * Adapter is different depend on system

Trọng lượng

 • 1.46 kg (3.22lbs)

Processor / Chipset

 • Intel® Core™ i5 Processor 3337U (1.8GHz up to 2.7GHz, 3 MB L3 Cache)
  Intel HM76

Hiển thị

 • 13.3" SuperBright+ 350nit FHD LED Display (1920 x 1080), Anti-Reflective

Hard Drive

 • 128GB Solid-state Drive

Đa phương tiện

 • JBL Stereo Speakers ( 2W x 2 )
  SoundAlive™
  Internal Digital Mic
  720p HD Web Camera

Ports

 • 1 VGA
  (VGA Adapter Option)
  1 HDMI
  1 USB3.0, 2 USB2.0
  (Sleep-and-Charge)
  3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader
  1 Headphone out / Mic-in Combo
  1 RJ45 (LAN)
  1 DC-in

Bảo mật

 • Slim Security Slot

Kích thước

 • 324 x 224 x 17.5mm (12.76" x 8.82" x 0.69")
Hệ điều hành
Processor / Chipset
Đồ họa
Hiển thị
Bộ nhớ
Hard Drive
Màu
Đa phương tiện
Network
Ports
Đầu vào
Bảo mật
Nguồn điện
Kích thước
Trọng lượng