Nguồn tài liệu

Mở Rộng

Tốc độ in (Màu)

Tốc độ in (Mono)

  • SCX-4824FN/XEC

Kết nối

  • SCX-4824FN/XEC
  • SCX-4824FN/XEC

Tính năng

  • SCX-4824FN/XEC
  • SCX-4824FN/XEC

LỜi Chào Hàng

Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.