R01 R0101 vn 06012100 SL-M2875FW/XSA
 • SL-M2875FW 1 Mặt Trước TrắngSL-M2875FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SL-M2875FW-XSA_012_Front_white?$L1-Gallery$vn_SL-M2875FW-XSA_012_Front_white30002000370370#ffffff24479327
 • SL-M2875FW 2 Mặt Sau TrắngSL-M2875FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SL-M2875FW-XSA_013_Back_white?$L1-Gallery$vn_SL-M2875FW-XSA_013_Back_white30002000370370#ffffff24479336
 • SL-M2875FW 3 Mặt Trước Mở TrắngSL-M2875FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SL-M2875FW-XSA_014_Front-Open_white?$L1-Gallery$vn_SL-M2875FW-XSA_014_Front-Open_white30002000370370#ffffff24479342
 • SL-M2875FW 4 Mặt Trước Mở TrắngSL-M2875FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SL-M2875FW-XSA_015_Front-Open_white?$L1-Gallery$vn_SL-M2875FW-XSA_015_Front-Open_white30002000370370#ffffff24479352
 • SL-M2875FW 5 Góc Bên Phải TrắngSL-M2875FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SL-M2875FW-XSA_023_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_SL-M2875FW-XSA_023_Right-Angle_white30002000370370#ffffff24751749
 • SL-M2875FW 6 Góc Bên Phải TrắngSL-M2875FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SL-M2875FW-XSA_016_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_SL-M2875FW-XSA_016_Right-Angle_white30002000370370#ffffff24479356
 • SL-M2875FW 7 Góc Phải Mở TrắngSL-M2875FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SL-M2875FW-XSA_017_Right-Angle-Open_white?$L1-Gallery$vn_SL-M2875FW-XSA_017_Right-Angle-Open_white30002000370370#ffffff24479367
 • SL-M2875FW 8 Góc Bên Phải TrắngSL-M2875FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SL-M2875FW-XSA_018_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_SL-M2875FW-XSA_018_Right-Angle_white30002000370370#ffffff24479375
 • SL-M2875FW 9 Góc Bên Trái TrắngSL-M2875FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SL-M2875FW-XSA_019_Left-Angle_white?$L1-Gallery$vn_SL-M2875FW-XSA_019_Left-Angle_white30002000370370#ffffff24479381
 • SL-M2875FW 10 Bên Trên TrắngSL-M2875FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SL-M2875FW-XSA_020_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_SL-M2875FW-XSA_020_Dynamic_white30002000370370#ffffff24479395
 • SL-M2875FW 11 Bên Trên TrắngSL-M2875FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SL-M2875FW-XSA_022_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_SL-M2875FW-XSA_022_Dynamic_white30002000370370#ffffff24479406
 • SL-M2875FW 12 Bên Trên TrắngSL-M2875FWPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SL-M2875FW-XSA_021_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_SL-M2875FW-XSA_021_Dynamic_white30002000370370#ffffff24479396
#ffffffTrắng
SL-M2875FW Mặt Trước Trắng

SL-M2875FW

• Máy in đa chức năng giá thành hợp lý, vận hành mạnh mẽ
• Tiết kiệm thời gian với tốc độ in ưu việt
• Tạo ấn tượng tốt với chất lượng in xuất sắc

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Tổng quát

 • Print, Scan, Copy, Fax
 • 600 MHz Processor
 • 2-line LCD Display
 • 128 MB Memory
 • Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base TX / Wireless 802.11b/g/n Interface
 • 400 W (Printing) / 50 W (Standby) / *1.6 W (Power Save) Power Consumption *(Wi-Fi Direct on: 2.4 W)
 • Noise Level: Less than 50 dBA (Printing) / Less than 52 dBA (Platen Copying) / Less than 53 dBA (ADF Copying) / Less than 26 dBA (Standby)
Tổng quát
Functions
Chuẩn
Bộ xử lý
Operational Panel
Bộ nhớ
Chuẩn
Giao diện
Chuẩn
Mức tiêu thụ nguồn
Mức tiếng ồn