Nguồn tài liệu

Mở Rộng

Tốc độ in (Màu)

Tốc độ in (Mono)

Kết nối

Tính năng

Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.