R01 R0101 vn 03030100 HT-E350K/XV
 • HT-E350K 1 Mặt trướcHT-E350KPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E350K-XV_001_Front?$L1-Gallery$vn_HT-E350K-XV_001_Front30002000370370default4333997
 • HT-E350K 2 Góc bên phảiHT-E350KPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E350K-XV_002_Right-Angle?$L1-Gallery$vn_HT-E350K-XV_002_Right-Angle30002000370370default5701099
 • HT-E350K 3 Góc bên tráiHT-E350KPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E350K-XV_003_Left-Angle?$L1-Gallery$vn_HT-E350K-XV_003_Left-Angle30002000370370default5701100
 • HT-E350K 4 Bên trênHT-E350KPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E350K-XV_004_Dynamic?$L1-Gallery$vn_HT-E350K-XV_004_Dynamic30002000370370default5701103
 • HT-E350K 5 Bên trênHT-E350KPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E350K-XV_005_Dynamic?$L1-Gallery$vn_HT-E350K-XV_005_Dynamic30002000370370default5701104
 • HT-E350K 6 Bên trênHT-E350KPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E350K-XV_006_Dynamic?$L1-Gallery$vn_HT-E350K-XV_006_Dynamic30002000370370default5701105
 • HT-E350K 7 Bên trênHT-E350KPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E350K-XV_007_Dynamic?$L1-Gallery$vn_HT-E350K-XV_007_Dynamic30002000370370default5701106
 • HT-E350K 8 Bên trênHT-E350KPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E350K-XV_008_Dynamic?$L1-Gallery$vn_HT-E350K-XV_008_Dynamic30002000370370default5701107
 • HT-E350K 9 Bên trênHT-E350KPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E350K-XV_009_Dynamic?$L1-Gallery$vn_HT-E350K-XV_009_Dynamic30002000370370default5701109
 • HT-E350K 10 Bên trênHT-E350KPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E350K-XV_010_Dynamic?$L1-Gallery$vn_HT-E350K-XV_010_Dynamic30002000370370default5701111
defaultdefault
HT-E350K Mặt trước

Samsung HT-E350K

 Dàn Giải Trí Tại Gia Samsung

2,790,000 VNĐ

Giá tham khảo

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Karaoke

 • Karaoke Scoring available
 • Mic + Music USB REC (CD Disc) available
 • Mic Jack available
 • Mic Volume available
 • Fanfare Available
 • Key Control Available
 • My Karaoke Available

Loại đĩa có thể mở

 • CD DA / CD-R / CD-RW available
 • DVD-Video / DVD±R / DVD±RW available
 • VCD 1.1 available

Đặc điểm chung

 • 5.1 Channel
 • 1 Disc Capacity
 • 330Watts Total Power

Định dạng giải mã

 • DivX (including XviD) available
 • JPEG available
 • MP3 available
Karaoke
Karaoke Scoring
Mic + Music USB REC (CD Disc)
Giắc cắm micrô
Âm lượng micrô
Fanfare
Key Control
My Karaoke
Đặc điểm chung
Số kênh
Dung lượng đĩa
Tổng lượng điện
Loại đĩa có thể mở
CD DA/CD-R/CD-RW
DVD-Video/DVD±R/DVD±RW
VCD 1.1
Định dạng giải mã
DivX (bao gồm XviD)
JPEG
MP3