R01 R0101 vn 03030100 HT-E3550/XV
 • HT-E3550 1 Mặt trướcHT-E3550Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E3550-XV_001_Front?$L1-Gallery$vn_HT-E3550-XV_001_Front30002000370370default4324607
 • HT-E3550 2 Góc bên phảiHT-E3550Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E3550-XV_002_Right-Angle?$L1-Gallery$vn_HT-E3550-XV_002_Right-Angle30002000370370default5701112
 • HT-E3550 3 Góc bên phảiHT-E3550Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E3550-XV_003_Right-Angle?$L1-Gallery$vn_HT-E3550-XV_003_Right-Angle30002000370370default5701113
 • HT-E3550 4 Góc bên tráiHT-E3550Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E3550-XV_004_Left-Angle?$L1-Gallery$vn_HT-E3550-XV_004_Left-Angle30002000370370default5701114
 • HT-E3550 5 Bên trênHT-E3550Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E3550-XV_005_Dynamic?$L1-Gallery$vn_HT-E3550-XV_005_Dynamic30002000370370default5701116
 • HT-E3550 6 Bên trênHT-E3550Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E3550-XV_006_Dynamic?$L1-Gallery$vn_HT-E3550-XV_006_Dynamic30002000370370default5701117
 • HT-E3550 7 Bên trênHT-E3550Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E3550-XV_007_Dynamic?$L1-Gallery$vn_HT-E3550-XV_007_Dynamic30002000370370default5701119
 • HT-E3550 8 Bên trênHT-E3550Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E3550-XV_008_Dynamic?$L1-Gallery$vn_HT-E3550-XV_008_Dynamic30002000370370default5701120
 • HT-E3550 9 Bên trênHT-E3550Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E3550-XV_009_Dynamic?$L1-Gallery$vn_HT-E3550-XV_009_Dynamic30002000370370default5701122
 • HT-E3550 10 Bên trênHT-E3550Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_HT-E3550-XV_010_Dynamic?$L1-Gallery$vn_HT-E3550-XV_010_Dynamic30002000370370default5701124
defaultdefault
HT-E3550 Mặt trước

Samsung HT-E3550

 Dàn Giải Trí Tại Gia Samsung

8,990,000 VNĐ

Giá tham khảo

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Đặc điểm chung

 • 5.1 Channel
 • Tray Deck Type
 • 1 Disc Capacity
 • 500 Watts Total Power

Định dạng giải mã

 • AAC available
 • AVCHD available
 • HD JPEG
 • JPEG available
 • LPCM available
 • MKV available
 • MP3 available

Loại đĩa có thể mở

 • 3D Blu-ray available
 • Blu-Ray Video available
 • CD DA / CD-R / CD-RW available
 • DVD-Video / DVD±R / DVD±RW available
 • VCD 1.1 available
Đặc điểm chung
Số kênh
Loại bàn
Dung lượng đĩa
Tổng lượng điện
Loại đĩa có thể mở
3D Blu-ray
Blu-ray Video
CD DA/CD-R/CD-RW
DVD-Video/DVD±R/DVD±RW
VCD 1.1
Định dạng giải mã
AAC
AVCHD
HD JPEG
JPEG
LPCM
MKV
MP3