Sản phẩm cùng dòng (90)

Loại sản phẩm

Mở Rộng

Series

Kích thước màn hình

  • CS29Z57MHTXXSV|CS21A530FLAXXV|CS29Z50MHTXXSV|CS29Z45MHTXXSV|CS29Z45HFWXXSV|CS29B850F69XXV|CS29A750J19XXV|CS21Z58MNLXXSV|CS21Z57MNLXXSV|CS21Z50MNLXXSV|CS21Z45MLUXXSV|CS21B860AD4XXV|CS21B850F6KXXV|CS21B570ELKXXV|CS21B501HLKXXV|CS21A750J64XXV|CS21A551MLKXXV|CS29Z57HFWXXSV|CS29Z58MHTXXSV|CS21A550ML4XXV

Kết nối

  • CS29Z58MHTXXSV|CS29Z57MHTXXSV|CS29Z57HFWXXSV|CS29Z50MHTXXSV|CS29Z45MHTXXSV|CS29Z45HFWXXSV|CS29B850F69XXV|CS29A750J19XXV|CS21Z58MNLXXSV|CS21Z57MNLXXSV|CS21Z50MNLXXSV|CS21Z45MLUXXSV|CS21B860AD4XXV|CS21B850F6KXXV|CS21B570ELKXXV|CS21B501HLKXXV|CS21A750J64XXV|CS21A550ML4XXV|CS21A530FLAXXV|CS21A551MLKXXV

Tính năng

LỜi Chào Hàng

Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.

Một số tính năng của Samsung Smart TV có thể không sử dụng được nếu người dùng không cho phép thu thập thông tin cá nhân.