Sản phẩm cùng dòng (59)

Nguồn tài liệu

  • UA65HU8700KXXV|UA65HU9000KXXV|UA78HU9000KXXV|UA55HU8700KXXV|UA55HU9000KXXV|UA55HU7200KXXV|UA65HU7200KXXV
  • UA48HU8500KXXV|UA50HU7000KXXV|UA55HU8500KXXV|UA65HU8500KXXV|UA85HU8500KXXV|UA55HU7000KXXV
  • UA48H5562AKXXV|UA48H6300AKXXV|UA48H6400AKXXV|UA48H5552AKXXV|UA48H5510AKXXV|UA48H5500AKXXV|UA46H7000AKXXV|UA40H6400AKXXV|UA40H6203AKXXV|UA40H5562AKXXV|UA40H5552AKXXV|UA40H5510AKXXV|UA40H5303AKXXV|UA32H5552AKXXV|UA32H4303AKXXV|UA32F6400ARXXV|UA55H6400AKXXV|UA75H6400AKXXV|UA65H7000AKXXV|UA60H6400AKXXV|UA60H6203AKXXV|UA55H8000AKXXV|UA55H7000AKXXV
  • UA24H4100ARXXV|UA24H4150ARXXV|UA48H5100AKXXV|UA48H5150AKXXV|UA58H5200AKXXV|UA28H4100ARXXV|UA32ES5600RXXV|UA32FH4003RXXV|UA32H4100AKXXV|UA32H4100ARXXV|UA32H5500AKXXV|UA40H4200AKXXV|UA40H5100AKXXV|UA40H5150AKXXV|UA40H5500AKXXV|UA40H6300AKXXV|UA46H5303AKXXV|UA48H4200AKXXV|UA48H5003AKXXV
  • PA60H5000AKXXV|PA43H4500AKXXV|PA51H4500AKXXV|PS43F4500ARXXV

Series

Kích thước màn hình

Kết nối

Tính năng

UHD TV Màn Hình Cong (7)

UHD TV (6)

TV UHD Màn hình cong đầu tiên trên thế giới

Sắc từng nét chuẩn từng inch

Khám phá ngay

LỜi Chào Hàng

Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.

Một số tính năng của Samsung Smart TV có thể không sử dụng được nếu người dùng không cho phép thu thập thông tin cá nhân.