R01 R0101 vn 02010610 CY-SHC1020D/ZK
  • SHC1020D 1 Mặt trước ĐenSHC1020DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_CY-SHC1020D-ZK_001_Front_black?$L1-Gallery$vn_CY-SHC1020D-ZK_001_Front_black900600370370#00000011907978
  • SHC1020D 2 Bên trên ĐenSHC1020DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_CY-SHC1020D-ZK_002_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_CY-SHC1020D-ZK_002_Dynamic_black900600370370#00000011908002
  • SHC1020D 3 Bên trên ĐenSHC1020DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_CY-SHC1020D-ZK_003_gallery_black?$L1-Gallery$vn_CY-SHC1020D-ZK_003_gallery_black900600370370#00000011908042
  • SHC1020D 4 Bên trên ĐenSHC1020DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_CY-SHC1020D-ZK_004_gallery_black?$L1-Gallery$vn_CY-SHC1020D-ZK_004_gallery_black900600370370#00000011908058
  • SHC1020D 5 Bên trên ĐenSHC1020DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_CY-SHC1020D-ZK_005_gallery_black?$L1-Gallery$vn_CY-SHC1020D-ZK_005_gallery_black900600370370#00000011908254
  • SHC1020D 6 Bên trên ĐenSHC1020DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_CY-SHC1020D-ZK_006_gallery_black?$L1-Gallery$vn_CY-SHC1020D-ZK_006_gallery_black900600370370#00000011908378
  • SHC1020D 7 Bên trên ĐenSHC1020DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_CY-SHC1020D-ZK_007_gallery_black?$L1-Gallery$vn_CY-SHC1020D-ZK_007_gallery_black900600370370#00000011908503
  • SHC1020D 8 Bên trên ĐenSHC1020DPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_CY-SHC1020D-ZK_008_gallery_black?$L1-Gallery$vn_CY-SHC1020D-ZK_008_gallery_black900600370370#00000011908537
#000000Đen
SHC1020D Mặt trước Đen

Cáp HDMI SHC1020D

Phụ kiện này có tương thích với sản phẩm của tôi?

Sử dụng mã sản phẩm của bạn đề tìm