R01 R0101 vn 02010610 SSG-4100GB/ZD
 • SSG-4100GB 1 Mặt trước ĐenSSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_012_Front_black?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_012_Front_black18001200370370#00000011907499
 • SSG-4100GB 2 Góc bên phải ĐenSSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_013_Right-Angle_black?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_013_Right-Angle_black18001200370370#00000011907666
 • SSG-4100GB 3 Góc bên phải ĐenSSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_014_Right-Angle_black?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_014_Right-Angle_black18001200370370#00000011907970
 • SSG-4100GB 4 Bên phải ĐenSSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_015_Right_black?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_015_Right_black18001200370370#00000011908010
 • SSG-4100GB 5 Bên trên ĐenSSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_016_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_016_Dynamic_black18001200370370#00000011908648
 • SSG-4100GB 6 Bên trên ĐenSSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_006_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_006_Dynamic_black900600370370#00000011908922
 • SSG-4100GB 7 Bên trên ĐenSSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_007_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_007_Dynamic_black900600370370#00000011909375
 • SSG-4100GB 8 Bên trên ĐenSSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_008_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_008_Dynamic_black900600370370#00000011909384
 • SSG-4100GB 9 Bên trên ĐenSSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_009_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_009_Dynamic_black900600370370#00000011909393
 • SSG-4100GB 10 Bên trên ĐenSSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_010_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_010_Dynamic_black900600370370#00000011909401
 • SSG-4100GB 11 Bên trên ĐenSSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_011_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_011_Dynamic_black900600370370#00000011909410
 • SSG-4100GB 12 Front SSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_001_Front?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_001_Front18401036370370#cce31711743877
 • SSG-4100GB 13 Side SSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_002_gallery?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_002_gallery18401036370370#cce31711743882
 • SSG-4100GB 14 Perspective SSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_003_gallery?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_003_gallery18401036370370#cce31711743893
 • SSG-4100GB 15 (SSG-4100GB XC) Front SSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_004_gallery?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_004_gallery40004000370370#cce31711743901
 • SSG-4100GB 16 (SSG-4100GB XC) Back SSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_005_gallery?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_005_gallery40004000370370#cce31711743908
 • SSG-4100GB 17 (SSG-4100GB XC) Perspective SSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_006_gallery?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_006_gallery40004000370370#cce31711743918
 • SSG-4100GB 18 (SSG-4100GB ZA) Front SSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_007_gallery?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_007_gallery40004000370370#cce31711743922
 • SSG-4100GB 19 (SSG-4100GB ZA) Back SSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_008_gallery?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_008_gallery40004000370370#cce31711743936
 • SSG-4100GB 20 (SSG-4100GB ZA) Perspective SSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_009_gallery?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_009_gallery40004000370370#cce31711743940
 • SSG-4100GB 21 SSG-4100GB_04 SSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_502_gallery?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_502_gallery18401036370370#cce31711743946
 • SSG-4100GB 22 SSG-4100GB_05 SSG-4100GBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_SSG-4100GB-ZD_503_gallery?$L1-Gallery$vn_SSG-4100GB-ZD_503_gallery18401036370370#cce31711743954
#000000Đen
SSG-4100GB Front

Kính 3D 4100GB

3D đi vào cuộc sống với kính 3D thời trang

Phụ kiện này có tương thích với sản phẩm của tôi?

Sử dụng mã sản phẩm của bạn đề tìm

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Đặc điểm chung

 • Manual PWR On / Off (Button)

Thiết kế

 • Design: Basic

Kích thước (RxCxS)

 • Package (W x H x D): 90 x 35 x 166mm
 • Set (W x H x D): 148 x 39.5 x 151mm

Phụ kiện

 • User Manual included
 • Battery included

Điều kiện hoạt động

 • Operating Temperature: 32℉ to 104℉ (0°C to 40°C)
 • Operation Time: 150hrs

Tương thích

 • LED TV: For all 2011 and 2012 Samsung D,E and ES series 3D TV
 • Plasma TV: For all 2011 and 2012 Samsung D,E and ES series 3D TV

Trọng lượng

 • 107g Package Weight
 • 23g Set Weight (With Battery)

Đặc điểm

 • Suggested Distance Between Glasses & TV when pairing: Shop Mode; 10cm (to aviod the interference), Home Mode; 50cm
Đặc điểm chung
Nguồn bật/tắt
Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ hoạt động
Hoạt động
Thiết kế
Design Name
Tương thích
LED TV
Plasma TV
Kích thước (RxCxS)
Nguyên thùng
Bộ
Trọng lượng
Nguyên thùng
Bộ
Phụ kiện
Hướng dẫn sử dụng
Pin
Đặc điểm
Suggested Distance Between Glasses&TV when pairing