R01 R0101 vn 02010613 VG-STC2000/XS
 • VG-STC2000 1 Mặt trước ĐenVG-STC2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_VG-STC2000-XS_001_Front_black?$L1-Gallery$vn_VG-STC2000-XS_001_Front_black30002000370370#00000011909563
 • VG-STC2000 2 Góc bên phải ĐenVG-STC2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_VG-STC2000-XS_002_Right-Angle_black?$L1-Gallery$vn_VG-STC2000-XS_002_Right-Angle_black30002000370370#00000011909589
 • VG-STC2000 3 Góc bên phải ĐenVG-STC2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_VG-STC2000-XS_003_Right-Angle_black?$L1-Gallery$vn_VG-STC2000-XS_003_Right-Angle_black30002000370370#00000011909608
 • VG-STC2000 4 Bên phải ĐenVG-STC2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_VG-STC2000-XS_004_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_VG-STC2000-XS_004_Dynamic_black900600370370#00000011909640
 • VG-STC2000 5 Mặt sau ĐenVG-STC2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_VG-STC2000-XS_005_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_VG-STC2000-XS_005_Dynamic_black600900370370#00000011909648
 • VG-STC2000 6 Bên trên ĐenVG-STC2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_VG-STC2000-XS_006_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_VG-STC2000-XS_006_Dynamic_black12001800370370#00000011909657
 • VG-STC2000 7 Bên trên ĐenVG-STC2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_VG-STC2000-XS_007_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_VG-STC2000-XS_007_Dynamic_black12001800370370#00000011909665
 • VG-STC2000 8 Bên trên ĐenVG-STC2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_VG-STC2000-XS_008_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_VG-STC2000-XS_008_Dynamic_black12001800370370#00000011909756
 • VG-STC2000 9 Bên trên ĐenVG-STC2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_VG-STC2000-XS_009_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_VG-STC2000-XS_009_Dynamic_black12001800370370#00000011909927
 • VG-STC2000 10 Bên trên ĐenVG-STC2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_VG-STC2000-XS_010_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_VG-STC2000-XS_010_Dynamic_black12001800370370#00000011909935
 • VG-STC2000 11 Bên trên ĐenVG-STC2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_VG-STC2000-XS_012_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_VG-STC2000-XS_012_Dynamic_black12001800370370#00000011909944
#000000Đen
VG-STC2000 Mặt trước Đen

Camera STC2000

Thiết kế siêu mỏng phù hợp với không gian

Phụ kiện này có tương thích với sản phẩm của tôi?

Sử dụng mã sản phẩm của bạn đề tìm

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Âm thanh

 • 16 bit Rate
 • Format: PCM
 • Uni-Directional MIC
 • MIC Sensitivity: under -39dBov RMS
 • MIC SNR: 68dB
 • MIC x 2 ea
 • - 24 KHz Sampling Rate

Tương thích

 • LED TV: 2012 EH4500, EH5300, EH5450, ES5500, ES5700, ES6100, ES6300, ES6400, ES6500, ES6700, ES6800, ES6900, ES7100, ES7200 (only for CIS) 2011 D6500, D7000, D8000, D9500
 • Plasma TV: 2012 E550, E6900, E7000 2011 D8000

Mã hóa

 • Format: H.264 Baseline Profile
 • 30 ps (Max)
 • 1280 x 720 Resolution (Max)

Nguồn điện

 • 5V 0.5A

Đặc điểm chính

 • Max64380 Main Chipset
 • 128 Mbytes Memory System
 • RTOS (Firmware) Operating Mode
Âm thanh
Tốc độ truyền
Định dạng
MIC Directivity
MIC Sensitivity
MIC SNR
Số MIC
Sampling Rate
Nguồn điện
Điện áp
Tương thích
LED TV
Plasma TV
Đặc điểm chính
Chipset chính
Hệ thống bộ nhớ
Chế độ hoạt động
Mã hóa
Định dạng
Maximum Frame Per Seconds
Maximum Resolution