/

Bàn phím VG-KBD1000

VG-KBD1000

Bàn phím VG-KBD1000

Tái Sử Dụng Pin Có Trách Nhiệm

 • Chỉ Thị Châu Âu về Pin và Ắc-quy nhằm mục đích giảm thiểu tác động của pin tới môi trường và khuyến khích tái chế nguyên vật liệu bên trong chúng. Ở Anh Quốc, quy định về tái chế pin và ắc-quy (pin sạc) được Giới Thiệu vào năm 2009. Quy Định Về Pin Thải nhằm mục đích tăng đáng kể khả năng thu gom và tái chế pin di động đã qua sử dụng ở Anh Quốc từ 3% trong năm 2007 lên 25% trước năm 2012, tăng ít nhất 45% trong năm 2016.

 • Biểu tượng pin trên một sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm thể hiện không được thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải gia đình thông thường. Thay vào đó, người tiêu dùng có trách nhiệm thải bỏ pin thải của họ tại điểm thu gom được chỉ định để chúng có thể được tái chế. Việc thu gom và tái chế pin tại thời điểm thải bỏ sẽ giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo rằng chúng được tái chế theo cách thức nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Có thể lấy danh sách đầy đủ về các trung tâm tái chế pin từ: www.recycle-more.co.uk

 • Tất cả sản phẩm của Samsung chiểu theo Chỉ Thị Về Pin đều phải tuân thủ các Yêu Cầu đối với pin và ắc-quy của Anh Quốc (UK). Theo luật quốc gia, SAMSUNG Electronics (UK) Ltd là một thành viên của chương trình tuân thủ áp dụng cho nhà sản xuất pin được phê duyệt. Chương trình này thu thập, xử lý và thải bỏ pin với tư cách đại diện cho Samsung.

Đóng Cửa Sổ Popup Lớp

Bàn phím VG-KBD1000

Các tính năng

 • Bàn phím VG-KBD1000

thông số kỹ thuật

Nguồn điện

 • Nguồn điện

  Battery (AA x 2)

Tương thích

 • Samsung SMART TV

  North America, Latin America: LED ES6500 and above, PDP E550 and above // The other countries: LED ES6100 and above, PDP E550 and above

 • Samsung Mobile

  Android 3.0 and above

HIỂN THỊ THÊM THÔNG SỐMở Rộng

Kích thước (RxCxS)

 • Nguyên thùng

  366 x 170 x 36mm

Trọng lượng

 • Nguyên thùng

  670 g

 • Set (Including Batteries) (g)

  445 g

Phụ kiện

 • Phụ kiện

  User manual, Batteries (AA x 2), Warranty card

Set-up

 • Set-up

  Need pairing with TV

Đặc điểm

 • Wireless

  Bluetooth 2.1

 • Key Type

  Pantagraph

 • Touchpad

Kích thước

 • Set (Including Batteries) (WxHxD) (mm)

  317 x 123.8 x 9.6mm

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING