Sản phẩm cùng dòng (24)

Series

Độ Phân Giải

 • UA55JS7200KXXV|UA78JS9500KXXV|UA65JS9000KXXV|UA65JS8000WSHD|UA65JS8000KXXV|UA55JS8000RXXP|UA55JS8000KXXV
  UA55JS7200KXXV|UA78JS9500KXXV|UA65JS9000KXXV|UA65JS8000WSHD|UA65JS8000KXXV|UA55JS8000RXXP|UA55JS8000KXXV
 • UA40JU6060KXXV|UA65JU7500KXXV|UA65JU7500KXBG|UA65JU7000KXXV|UA65JU6600KXXV|UA55JU7500SXNZ|UA55JU7500KXXV|UA55JU6400KXXV|UA48JU6400KXMR|UA40JU6400KXXS
  UA40JU6060KXXV|UA65JU7500KXXV|UA65JU7500KXBG|UA65JU7000KXXV|UA65JU6600KXXV|UA55JU7500SXNZ|UA55JU7500KXXV|UA55JU6400KXXV|UA48JU6400KXMR|UA40JU6400KXXS
 • UA32ES5600RXXV|UA75H6400AKXXV|UA60J6200AKXXV|UA58H5203AKXXV|UA55J6300AKXXV|UA55J5500AKXXV|UA48H5003AKXXV|UA43J5520AKXXV|UA43J5100AKPXD|UA40J5200AKXXV|UA40J5100AKXXV|UA40J5000AKXXV
  UA32ES5600RXXV|UA75H6400AKXXV|UA60J6200AKXXV|UA58H5203AKXXV|UA55J6300AKXXV|UA55J5500AKXXV|UA48H5003AKXXV|UA43J5520AKXXV|UA43J5100AKPXD|UA40J5200AKXXV|UA40J5100AKXXV|UA40J5000AKXXV
 • UA24J4100AKXXV|UA32J4303AKXXV|UA32J4100AWXXY|UA32J4003AKXXV|UA32H4303AKXXV|UA32FH4003RXXV|UA32FH4003KXXV|UA28J4100AWXXY|UA28J4100AKXXV
  UA24J4100AKXXV|UA32J4303AKXXV|UA32J4100AWXXY|UA32J4003AKXXV|UA32H4303AKXXV|UA32FH4003RXXV|UA32FH4003KXXV|UA28J4100AWXXY|UA28J4100AKXXV

Kích Thước Màn Hình

 • UA55JU6400KXXV|UA85HU8500KXXV|UA78JS9500KXXV|UA75H6400AKXXV|UA65JU7000KXXV|UA65HU9000KXXV
  UA55JU6400KXXV|UA85HU8500KXXV|UA78JS9500KXXV|UA75H6400AKXXV|UA65JU7000KXXV|UA65HU9000KXXV
 • UA40JU6060KXXV|UA85HU8500KXXV|UA78JS9500KXXV|UA75H6400AKXXV|UA65JU7000KXXV|UA65JU6600KXXV|UA65JS9000KXXV|UA65HU9000KXXV|UA65HU8700KXXV|UA65HU7200KXXV|UA60J6200AKXXV|UA55JU6400KXXV|UA55JS7200KXXV
  UA40JU6060KXXV|UA85HU8500KXXV|UA78JS9500KXXV|UA75H6400AKXXV|UA65JU7000KXXV|UA65JU6600KXXV|UA65JS9000KXXV|UA65HU9000KXXV|UA65HU8700KXXV|UA65HU7200KXXV|UA60J6200AKXXV|UA55JU6400KXXV|UA55JS7200KXXV
 • PA51H4500AKXXV|UA85HU8500KXXV|UA75H6400AKXXV|UA65JU7000KXXV|UA65JU6600KXXV|UA65JS9000KXXV|UA65HU9000KXXV|UA65HU8700KXXV|UA65HU7200KXXV|UA60J6200AKXXV|UA58H5203AKXXV|UA55JU6400KXXV|UA55JS8000KXXV|UA55JS7200KXXV|UA55J6300AKXXV|UA55J5500AKXXV|UA55HU7000KXXV|UA40JU6060KXXV|UA40J5200AKXXV
  PA51H4500AKXXV|UA85HU8500KXXV|UA75H6400AKXXV|UA65JU7000KXXV|UA65JU6600KXXV|UA65JS9000KXXV|UA65HU9000KXXV|UA65HU8700KXXV|UA65HU7200KXXV|UA60J6200AKXXV|UA58H5203AKXXV|UA55JU6400KXXV|UA55JS8000KXXV|UA55JS7200KXXV|UA55J6300AKXXV|UA55J5500AKXXV|UA55HU7000KXXV|UA40JU6060KXXV|UA40J5200AKXXV
 • PA51H4500AKXXV|UA85HU8500KXXV|UA75H6400AKXXV|UA65JU7000KXXV|UA65JU6600KXXV|UA60J6200AKXXV|UA58H5203AKXXV|UA55JU6400KXXV|UA55J6300AKXXV|UA55J5500AKXXV|UA48H4200AKXXV|UA43J5520AKXXV|UA40JU6060KXXV|UA40J5200AKXXV|UA40J5100AKXXV|UA40J5000AKXXV|PS43F4500ARXXV
  PA51H4500AKXXV|UA85HU8500KXXV|UA75H6400AKXXV|UA65JU7000KXXV|UA65JU6600KXXV|UA60J6200AKXXV|UA58H5203AKXXV|UA55JU6400KXXV|UA55J6300AKXXV|UA55J5500AKXXV|UA48H4200AKXXV|UA43J5520AKXXV|UA40JU6060KXXV|UA40J5200AKXXV|UA40J5100AKXXV|UA40J5000AKXXV|PS43F4500ARXXV
 • UA32H4100AKXXV|UA55J6300AKXXV|UA55J5500AKXXV|UA32H4100ARXXV
  UA32H4100AKXXV|UA55J6300AKXXV|UA55J5500AKXXV|UA32H4100ARXXV

Loại Màn Hình

 • UA55H8000AKXXV|UA65JS9000KXXV|UA65HU9000KXXV|UA65HU8700KXXV|UA65HU7200KXXV|UA55JU7500SXNZ
  UA55H8000AKXXV|UA65JS9000KXXV|UA65HU9000KXXV|UA65HU8700KXXV|UA65HU7200KXXV|UA55JU7500SXNZ
 • PA51H4500AKXXV|UA85HU8500KXXV|UA75H6400AKXXV|UA65JU7000KXXV|UA65H7000AKXXV|UA60H6203AKXXV|UA58H5200AKXXV|UA55J5500AKXXV|UA55HU7000KXXV|UA48JU6400KXMR|UA48J5100AKPXD|UA48H6300AKXXV|UA48H5562AKXXV|UA48H5552AKXXV|UA48H5510AKXXV|UA48H5500AKXXV|UA48H5150AKXXV|UA48H5100AKXXV|UA48H5003AKXXV|UA48H4200AKXXV|UA46H7000AKXXV|UA46H5303AKXXV|UA43J5100AKPXD|UA40JU6400KXXS|UA40J5100AKXXV|UA40H6300AKXXV|UA40H6203AKXXV|UA40H5562AKXXV|UA40H5552AKXXV|UA40H5510AKXXV|UA40H5500AKXXV|UA40H5303AKXXV|UA40H5150AKXXV|UA40H5100AKXXV|UA32H5552AKXXV|UA32H5500AKXXV|UA32H4303AKXXV|UA32H4100ARXXV|UA32H4100AKXXV|UA32FH4003RXXV|UA32ES5600RXXV|UA24H4150ARXXV|PS43F4500ARXXV|PA60H5000AKXXV
  PA51H4500AKXXV|UA85HU8500KXXV|UA75H6400AKXXV|UA65JU7000KXXV|UA65H7000AKXXV|UA60H6203AKXXV|UA58H5200AKXXV|UA55J5500AKXXV|UA55HU7000KXXV|UA48JU6400KXMR|UA48J5100AKPXD|UA48H6300AKXXV|UA48H5562AKXXV|UA48H5552AKXXV|UA48H5510AKXXV|UA48H5500AKXXV|UA48H5150AKXXV|UA48H5100AKXXV|UA48H5003AKXXV|UA48H4200AKXXV|UA46H7000AKXXV|UA46H5303AKXXV|UA43J5100AKPXD|UA40JU6400KXXS|UA40J5100AKXXV|UA40H6300AKXXV|UA40H6203AKXXV|UA40H5562AKXXV|UA40H5552AKXXV|UA40H5510AKXXV|UA40H5500AKXXV|UA40H5303AKXXV|UA40H5150AKXXV|UA40H5100AKXXV|UA32H5552AKXXV|UA32H5500AKXXV|UA32H4303AKXXV|UA32H4100ARXXV|UA32H4100AKXXV|UA32FH4003RXXV|UA32ES5600RXXV|UA24H4150ARXXV|PS43F4500ARXXV|PA60H5000AKXXV

SUHD (4)

TV 4K UHD 55 inch JS7200

 • Sắc màu Nano Crystal
 • Công nghệ SUHD Remastering Engine
 • Thiết kế viền kim loại

TV 4K SUHD 55 inch JS8000K

 • Sắc màu Nano Crystal
 • Công nghệ SUHD Remastering Engine
 • Công nghệ Peak Illuminator Pro

TV màn hình cong SUHD 65 inch JS9000

 • Công nghệ đột phá Nano Crystal
 • Công nghệ tối mờ cục bộ, tinh chỉnh hình ảnh
 • Độ phân giải Ultra HD

TV màn hình cong SUHD 78 inch JS9500

 • Công nghệ đột phá Nano Crystal
 • Công nghệ Peak Illuminator tăng cường độ sáng hình ảnh
 • Độ phân giải Ultra HD

UHD (6)

TV Flat UHD 40 inch JU6060

 • Độ phân giải gấp 4 lần chuẩn Full HD
 • Công nghệ Tương phản Tự động
 • Kết nối Internet không dây

TV màn hình cong UHD 55 inch JU7500K

 • Công nghệ PurColor cho hình ảnh sống động vượt trội
 • Công nghệ mờ cục bộ và tinh chỉnh hình ảnh
 • Công nghệ Peak Illuminator tăng cường độ sáng tối đa

TV màn hình cong UHD 65 inch JU7500

 • Độ phân giải Ultra HD
 • Công nghệ PurColor cho hình ảnh sống động vượt trội
 • Công nghệ Peak Illuminator

TV màn hình cong UHD 65 inch JU6600

 • Độ phân giải Full HD
 • Hình ảnh chân thật
 • Chia sẻ kết nối thông minh

TV 4K UHD 65 inch JU7000

 • Trải nghiệm màu sắc gần màu tự nhiên
 • Công nghệ tăng cường độ sáng, tinh chỉnh hình ảnh
 • Kết nối thiết bị thông minh

TV UHD 55 inch JU6400

 • Công nghệ Ultra HD
 • Công nghệ tương phản tự động
 • Công nghệ tối mờ cục bộ

Full HD (8)

TV LED Full HD 40 inch J5200

 • Độ phân giải Full HD
 • Tính năng Nâng cấp Màu Mở rộng
 • Xem phim trực tiếp từ USB

TV LED Full HD 40 inch J5000

 • Độ phân giải Full HD
 • Tính năng Nâng cấp Màu Mở rộng
 • Xem phim trực tiếp từ USB

TV LED Full HD 40 inch J5100

 • Công nghệ Nâng cấp màu mở rộng cho hình ảnh rõ nét
 • Xem trực tiếp từ USB
 • Được tích hợp các cổng kết nối HDMI

TV SmartTV Full HD 43 inch J5520

 • Độ phân giải Full HD
 • Kho ứng dụng game hiện đại phong phú
 • Công nghệ Chuyển động rõ nét, giảm nhòe tối đa

TV màn hình cong Full HD 55 inch J6300

 • Độ phân giải Full HD
 • Trải nghiệm 3D sống động
 • Chia sẻ kết nối thông minh

TV Full HD 58 inch H5203

 • Độ phân giải Full HD
 • Công nghệ nâng cấp màu mở rộng cho hình ảnh sắc nét
 • Chế độ Xem Bóng đá

TV SmartTV Full HD 60 inch J6200

 • Độ phân giải Full HD chất lượng
 • Công nghệ tối mờ cục bộ, tinh chỉnh hình ảnh
 • Tính năng Easy Sharing chia sẻ thông minh

TV SmartTV Full HD 55 inch J5500

 • Kho ứng dụng phong phú
 • Truy cập nội dung nhanh chóng
 • Công nghệ Chuyển Động Rõ Nét, giảm nhoè tối đa

HD (6)

TV 32 inch J4100

 • Công nghệ nâng cấp màu mở rộng cho chất lượng
 • Công nghệ sàng lọc tiếng ồn
 • Xem phim trực tiếp từ USB

TV 32 inch H4003

 • Công nghệ nâng cấp màu mở rộng cho chất lượng
 • Công nghệ sàng lọc tiếng ồn
 • Xem phim trực tiếp từ USB

TV LED 28 inch J4100

 • Công nghệ Nâng cấp màu mở rộng cho hình ảnh rõ nét
 • Xem trực tiếp từ USB
 • Được tích hợp các cổng kết nối HDMI

TV SmartTV HD 32 inch J4303

 • Màu sắc sống động
 • Xem phim trực tiếp từ USB
 • Được tích hợp các cổng kết nối HDMI

TV LED HD 32 inch J4003

 • Màn hình HD có độ phân giải cao
 • Xem phim trực tiếp trên USB
 • Công nghệ nâng cấp màu mở rộng cho hình ảnh sắc nét

TV SmartTV Full HD 32 inch H4303

 • Tính năng Nâng cấp màu mở rộng cho hình ảnh sắc nét
 • Chế độ Xem Bóng đá
 • Tính năng Xem Trực tiếp từ USB

LỜi Chào Hàng