Bỏ qua để vào phần nội dung

Bỏ qua để vào Trợ giúp Truy cập


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Tính năng Bài viết Video Thư viện
Không hiển thị cửa sổ bật lên này trong ngày hôm nay.
Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Xem thêm
Open Galaxy S5 Key Visual

Cập nhật phần mềm điện thoại

Cập nhật phần mềm điện thoại

Luôn cập nhật phần mềm mới nhất. nhanh chóng và an toàn. Luôn cập nhật phần mềm mới nhất cho điện thoại của bạn để có được những cải tiến như tốc độ vượt trội, chức năng cải tiến và bản sửa lỗi mới nhất.

Tìm Điện Thoại

HOẶC Sắp xếp theo Mới nhất Chữ cái

Hướng dẫn

Để nâng cấp điện thoại, cần các yêu cầu sau :

  • - Sao lưu dữ liệu điện thoại trước khi cập nhật phần mềm của điện thoại
  • - Cáp USB cho kết nối với điện thoại
  • - Máy tính: Microsoft©Windows 2000, Windows XP hoặc Windows Vista™
  • - Kết Nối Internet