Bỏ qua để vào phần nội dung

Bỏ qua để vào Trợ giúp Truy cập


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Tính năng Bài viết Video Thư viện
Không hiển thị cửa sổ bật lên này trong ngày hôm nay.
Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Xem thêm
Open Galaxy S5 Key Visual

Hình ảnh mô tả nâng cấp phần mểm thông qua "FOTA" dựa trên mạng 3G hoặc 4G hoặc Wi-Fi

FOTA
(Firmware Over The Air)

Bạn có thể nâng cấp điện thoại với phần mềm
"Over The Air" mà không cần kết nối với máy tính.
Sử dụng cho cả mạng di động (3G/4G) và mạng Wi-Fi.
(Nếu sử dụng mạng di động, bạn có thể phải
trả thêm phí)

Cách sử dụng

Ứng dụng > Cài đặt > Thông tin điện thoại > Cập nhật chương trình > Check for update.

Mẹo sử dụng

Trước khi nâng cấp điện thoại của bạn qua FOTA, xin lưu ý như sau:

  • - Tình trạng ổn định của mạng (3G / 4G hoặc Wi-Fi)
  • - Không tháo pin ra khỏi máy trong quá trình nâng cấp
  • - Dung lượng pin (Trên 50%)
  • - No rooted-phone
  • - Bộ nhớ trống của điện thoại (Ít nhất là 100MB)