Bỏ qua để vào phần nội dung

Bỏ qua để vào Trợ giúp Truy cập


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Tính năng Bài viết Video Thư viện
Không hiển thị cửa sổ bật lên này trong ngày hôm nay.
Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Xem thêm
Open Galaxy S5 Key Visual

Hình ảnh hiển thị máy tính xách tay và điện thoại Samsung, bạn có thể nâng cấp phần mềm mới nhất cho thiết bị

Giúp cho điện thoại của bạn được nâng cấp liên tục, an toàn và nhanh chóng

Nâng cấp phần mềm mới nhất cho điện thoại của bạn,
cho bạn nhiều tận hưởng với tốc độ nhanh hơn,
các chức năng được cải thiện, nâng cấp O/S và sửa lỗi.

Nâng cấp phần mềm qua Kies

Vui lòng tải về phần mềm bên dưới và cài đặt

Bước 1

Hình ảnh hiển thị cài đặt Samsung Kies

Bước 2

Hình ảnh hiển thị Kies kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB

Bước 3

Hình ảnh hiển thị hướng dẫn các bước cài đặt Kies

Mẹo sử dụng

Một số các yêu cầu cần thiết trước khi nâng cấp.

  • - Hệ điểu hành : Microsoft © Windows XP, Windows Vista™ hoặc Windows 7
  • - Cáp USB
  • - Kết nối Internet