Bỏ qua để vào phần nội dung

Bỏ qua để vào Trợ giúp Truy cập


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Tính năng Bài viết Video Thư viện
Không hiển thị cửa sổ bật lên này trong ngày hôm nay.
Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Xem thêm
Open Galaxy S5 Key Visual

Các software hữu hiệu cho máy in

Hình ảnh hiển thị máy in laser và all-in-one Samsung

Tìm phương pháp mới
để điều chỉnh máy in

Tìm phương pháp để in, scan và fax một cách
hiệu quả hơn, tăng năng suất, và tiết kiệm thời
gian năng lượng và chi phí.
Thêm vào đó, đề ra những giải pháp in ấn từ
tất cả các thiết bị đầu ra từ ĐTDĐ của bạn,

Quản lí màu in dễ dàng

Mạng máy Fax

Hỗ trợ Scan

Cài đặt IP

In di động

Triển khai quản lí dễ dàng

Hình ảnh hiển thị Easy Deployment Manager hỗ trợ nguời điều hành cài đặt từ xa drivers cho nhiều máy tính khách

In từ bất cứ trang Web nào

Quản lí máy in dễ dàng

Hình ảnh hiển thị Easy Printer Manager cung cấp điểm truy cập đơn cho việc quản lí máy in

Universal Scan Driver

Hình ảnh hiển thị Universal Scan Driver hỗ trợ quản lí máy quét, không cần kiểu máy chính xác, từ một điểm truy cập đơn