Së bashku për të nesërmen!
U japim fuqi njerëzve

 

Shkollë inteligjente

Ne i përkushtohemi përmirësimit të përdorimit të teknologjisë së IT-së në arsim, duke siguruar kështu qasje në mjedise më të zgjuara të mësimit për të mbështetur kreativitetin e studentëve, si dhe për të zvogëluar hendekun dixhital.

The sun shines on everyone and everything. It shines on the windows of the bus in the downtown of Johnnesburg, skyscrapers within the city and even all the little leaves in Phomolong. The sun truly illuminates us all equally. However, this small and quiet village of Phomolong used to be my entire world. Now, as an adult, I commute from Phomolong to the city. It takes me only an hour to travel back and forth between those two completely diffrent worlds. But children in Phomolong think that the city is infinitely distant, like the universe. What are you looking at? I thought there would see something different. Oh, so by climbing up a tree thought you see a wider world? How did you know? Because I thought so too. Please, come down. I had a big dream but had no idea what it was or how I could turn it into reality. I just had a vague idea for an unknown wider world. where is this place? This is a power plant for a dream. You're right. The little girl over there is me. People around world at this very moment are looking at me as a high school girl. Yes, the internet connects the past, the present and also the future. I learned how to use a computer and the internet here for the first time. And this little computer monitor opened a new world for me. It helped me realize what I wanted to achieve and become. Then when I went to university, I realized that I excelled at computing. My job is to interact with people locally and around the world. I learned how to do that here and also acquired the necessary skills at this school. Do you want to come sit here? You can also find what you were looking for on that tree, in this place. Samsung's solar-powered internet school showed me what is beyond my horizons and offered me with the chance to become a part of that world. This miraculous experience has always been sustaining me until today. Whether you're young or old, tall or short, and live in the city or countryside, the sun shines on all of us equally. Just like the sun I hope children in Phomolong will have equal opportunities in education. I sincerely hope they dream and make their dreams come true in the wider world. Just as I.

Që prej vitit 2018, më shumë se 2,8 milionë studentë kanë përfituar nga Samsung Smart School

 

Ne përpiqemi të reduktojmë boshllëqet e arsimit lokal dhe të mbështesim edukimin e talenteve krijuese duke iu ofruar një mjedis të zgjuar arsimor të drejtuar nga teknologjia më e fundit e IT-së. "Samsung" u ofron studentëve të paprivilegjuar me mundësi të kufizuara teknologji për trajnimin e programimit të softuerëve, në mënyrë ata që të marrin edukim të njëjtë dhe për më tepërm programet tona synojnë të krijojnë një ambient pozitiv edukimi me pajisje dhe përmbajtje të IT-së të përshtatura sipas nevojave lokale.

 

Programi i shkollës inteligjente

 
<h3>Smart School Program and changes in education</h3> <ul> <li>Smart devices, content and solution, and teacher training are organically connected.</li> <li>Teacher led learning → Student led learning → Creative learning </li> </ul>
Benefit
 • Klasë interaktive

  Monitorimi dhe ndarja në kohë reale përmes tabletave dhe kompjuterëve tanë, mundëson komunikimin e hapur dhe angazhimin në ambientet e të nxënit.

   
 • Veprimtari bashkëpunuese

  Veprimtaritë, detyrat dhe diskutimet në grup mbështeten lehtësisht nga tabletat, duke ndihmuar në krijimin e shpirtit të punës në grup ndërmjet nxënësve.

   
 • Ambient motivues

  Shpesh, mësuesit masin nivelin e të kuptuarit të leksioneve dhe performancën e studentëve përmes testeve dhe pyetësorëve. Për më tepër, ata ofrojnë mundësi individuale të të nxënit kur shikohet e nevojshme.

   
 • Përmbajtje dixhitale

  Studentët mund të shkarkojnë kurrikulën, tekste shkollore dhe materiale të ndryshme (dokumente, foto, regjistrime zanore, video, aplikacione dhe URL) për çdo kurs, që në fund të fundit ndihmojnë në përmirësimin e efikasitetit të të nxënit.

   
Për ngjarje të tjera, vizitoni redaksinë e Samsung Electronics