Së bashku për të nesërmen!
U japim fuqi njerëzve

 

Fshati Nanum

Ne synojmë të asgjësojmë shkaqet e varfërisë dhe të hedhim themelet për pavarësinë ekonomike duke ofruar infrastrukturën gjithëpërfshirëse të nevojshme për kushte minimale të jetesës në zonat me të ardhura të ulëta dhe në zonat e pafavorizuara. Programi jo vetëm përmirëson infrastrukturën sociale duke bashkëpunuar me organet e pushtet vendor, por inkurajon punonjësit tanë të angazhohen në mënyrë aktive në zhvillimin e komuniteteve individuale.

My family fishes and hunts. The kind of animals are paca, tapir, and various types of fish. To fish, first we need to learn the technique. We must go to a quiet river...and observe in detail to see if there are any fish in the area. And we need to have patience. I like to compare it to my studies... The canoe is like a classroom... And the silent river is like the people, quiet. The fishing rod is like my notebook that helps me to learn. In the future I would like to be a biologist. God willing. Me and biology...I'm starting to like it. I'm going to learn better, I think, with technology, and I hope to make a lot of memories here. My name is Micaeli. I live in the Barreinha community. I'm indigenous Bare.

Që prej vitit 2018, ne mbështetëm 41 fshatra me mbi 65 000 banorë në 4 shtete.

Ne trajtojmë shkaqet e varfërisë dhe hedhim themelet për pavarësinë ekonomike duke ofruar infrastrukturën gjithëpërfshirëse të nevojshme për kushtet minimale të jetesës në zonat me të ardhura të ulëta dhe të pafavorizuara.

 

Africa Digital Village

Fshati Nanum në Afrikë që njihet si fshati ""Dixhital"", ofron infrastrukturën gjithëpërfshirëse të nevojshme për kushte minimale të jetesës në zonat me të ardhura të ulëta dhe në zonat e pafavorizuara.
Ofron infrastrukturë të tillë si shkolla dhe qendra të kujdesit shëndetësor përmes pajisjeve të lëvizshme në zonat e largëta, si dhe pajisen me gjenerator me energji diellore.

 
 • Shkollë me internet të furnizuar me energji diellore

  Përdorimi i paneleve diellore, të cilat mund të funksionojnë për sa kohë që ka dritë dielli

 • Llamba me energji diellore

  Sigurojmë drita LED me energji diellore për të përmirësuar kushtet e jetesës së komunitetit

 • Qendër e kujdesit shëndetësor përmes pajisjeve të lëvizshme

  Eliminojmë pengesat ekonomike dhe gjeografike për kujdesin shëndetësor përmes pajisjeve të telekomanduara në automjet

 • Qendër e telemjekësisë

  Serverë në largësi për të ruajtur të dhënat e pacientit dhe për të shpërndarë/menaxhuar spitale nga interneti

 • Gjenerator me energji diellore

  Energji e rikarikueshme dhe e ruajtshme përmes paneleve diellorë

 
 • Shkollë me internet të furnizuar me energji diellore

  Përdorimi i paneleve diellore, të cilat mund të funksionojnë për sa kohë që ka dritë dielli

 • Llamba me energji diellore

  Sigurojmë drita LED me energji diellore për të përmirësuar kushtet e jetesës së komunitetit

 • Qendër e kujdesit shëndetësor përmes pajisjeve të lëvizshme

  Eliminojmë pengesat ekonomike dhe gjeografike për kujdesin shëndetësor përmes pajisjeve të telekomanduara në automjet

 
 • Qendër e telemjekësisë

  Serverë në largësi për të ruajtur të dhënat e pacientit dhe për të shpërndarë/menaxhuar spitale nga interneti

 • Gjenerator me energji diellore

  Energji e rikarikueshme dhe e ruajtshme përmes paneleve diellorë

Për ngjarje të tjera, vizitoni redaksinë e Samsung Electronics