Shëndet dhe mjekësi

Beso në shëndet

Mbështetim jetesën më të shëndetshme me zgjidhjet e reja për kujdesin e shëndetit

 
When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

Shkolla "Sono"

Ofron pajisje trajnimi dhe diagnostikimi ekografik për ekspertët mjekësorë diagnostikues në rajonet me infrastrukturë të dobët mjekësore.

 

Qendra e kujdesit shëndetësor përmes pajisjeve të lëvizshme

Ofron shërbimet bazë të kontrolleve shëndetësore për pacientët në zona rurale dhe me mungesë shërbimi përmes mjeteve lëvizëse me pajisje për kryerjen e kontrolleve të thjeshta (të syve, të gjakut, të veshëve dhe dentare), si dhe të trajtimeve për lëndime të jashtme.

 

Në 2017-ën, ndihmuam 41 fshtra me mbi 65,000 banorë në 4 vende

Për ngjarje të tjera, vizitoni redaksinë e Samsung Electronics