Së bashku për të nesërmen!
U japim fuqi njerëzve

 
They're curious. They're passionate. They're fearless. They have a desire to contribute to a better world and Samsung gives them resources, technology and tools that help them make a positive change. Samsung believes in the potential of tomorrow's innovators So we contribute to much-needed programs, expertise and education for the people who need and want them the most. We think the greatest opportunity of our time is to recognize innovators and help them create a brighter tomorrow.

Zonat tona të përqendrimit

Ne synojmë të sjellim ndryshime pozitive përmes programeve të qytetarisë korporative bazuar në nevojat shoqërore globale, bashkërenduar me kompetencat tona kyçe si kompani lider e teknologjisë në nivel global.

Punësimi dhe komuniteti

Ne mbështesim trajnimin profesional të të rinjve për t'i përgatitur për vende pune të rëndësishme, si dhe për një të ardhme më të mirë.

- Instituti i teknologjisë
- Fshati Nanum