Strategjia

Believe in Potential

Krijojmë një të ardhme më të ndritur me potencialin tuaj të pafund

 
They're curious. They're passionate. They're fearless. They have a desire to contribute to a better world and Samsung gives them resources, technology and tools that help them make a positive change. Samsung believes in the potential of tomorrow's innovators So we contribute to much-needed programs, expertise and education for the people who need and want them the most. We think the greatest opportunity of our time is to recognize innovators and help them create a brighter tomorrow.

Metoda jonë

  • Me në qendër njeriun
  • Novatore
  • Thelbësore
  • Proaktive
 
  • Me në qendër njeriun
  • Novatore
 
  • Thelbësore
  • Proaktive

Zonat tona të përqendrimit

Ne synojmë të sjellim ndryshime pozitive përmes programeve të qytetarisë korporative bazuar në nevojat shoqërore globale, bashkërenduar me kompetencat tona kyçe si kompani lider e teknologjisë në nivel global.

 

Arsimim

Ne ndihmojmë studentët në mbarë botën të arsimim më të mirë duke u krijuar mundësi të të nxënit përmes teknologjive të IT-së.

  Shkollë inteligjente   Zgjidhje për të nesërmen
 

Punësimi dhe komuniteti

Ne mbështesim trajnimin profesional të të rinjve për t'i përgatitur për vende pune të rëndësishme, si dhe për një të ardhme më të mirë.

  Instituti i teknologjisë   Fshati Nanum
 

Shëndet dhe mjekësi

Ne i ndihmojmë njerëzit të kenë jetë më të shëndetshme duke u ofruar ekspertizën tonë teknologjike, në mënyrë që të kenë qasje më të mirë në zgjidhjet dhe shërbimet e kujdesit shëndetësor.

  Kujdesi gjatë drejtimit të automjetit