Masa klimatike

Veprimi tani për një të ardhme
të qëndrueshme, me pak karbon

Një imazh kryesor viziv i faqes së Ndryshimit të klimës

Ndryshimi i klimës, që rezulton të paktën pjesërisht nga një rritje në përdorimin e karburanteve të fosileve dhe ngrohja globale që ka shkaktuar, është një problem i rëndë që ndikon në të gjithë botën. Samsung Electronics ka pranuar realitetin e krizës dhe prandaj është duke vazhuar përpjekjet në shumë fronte. Këto përfshijnë krijimin e produkteve mjaft efikase ndaj energjisë, instalimin e pajisjeve me nxjerrjen minimale të gazit të serrës (GHG) dhe shfrytëzimin e energjisë së re dhe të ripërtëritshme.

KPI i Ndryshimit të klimës

Nga 2009 deri në 2019, u pakësuan 270 milionë tonë GHG.
Ky është një imazh i përdorimit të energjisë së rinovueshme në Shtetet e Bashkuara, Evropë dhe Kinë. Në këtë rajon, niveli i konvertimit të energjisë së rinovueshme pritet të jetë 100% më 2020.

Ne jemi të përqendruar në përgjigjen kundër krizës së ndryshimeve klimatike

Veçanërisht, udhëzime të sigurisë së mjedisit janë krijuar dhe janë duke u respektuar në lidhje me çështjet mjedisore që janë mjaft të lidhura me Samsung Electronics, dhe gjithashtu jemi duke menaxhuar rreziqet e ndryshimit të klimës bazuar në “Sistemin e menaxhimit mjedisor” dhe “Sistemin e menaxhimit të energjisë” tonë.

Strategjitë dhe planet e veprimit për t'u përballur me ndryshimet klimatike
Strategjitë dhe planet e veprimit për t'u përballur me ndryshimet klimatike
Pakësimi i nxjerrjeve të GHG-së në kantiere · Përdorimi i mjediseve të pakësimit të nxjerrjes së Gazit F për procesin e prodhimit të gjysmë-përçuesit · Menaxhimi i projekteve për kursimin e energjisë dhe përmirësimi i efektshmërisë së energjisë Zgjerimi i menaxhimit të energjisë në kantiere · Krijimi i sistemeve të menaxhimit të energjisë në të gjitha kantieret dhe ruajtja e certifikimeve · Menaxhimi i kostove dhe treguesve të energjisë të secilit kantier Pakësimi i GHG-së në fazën e përdorimit të produktit · Krijimi dhe hedhja në treg e produkteve me efektshmëri të lartë të energjisë Menaxhimi i nxjerrjeve të tjera të GHG-së · Menaxhimi i nxjerrjeve të GHG-së në logjistikën e produkteve, udhëtimeve të biznesit, etj.

Ne po e shtrijmë menaxhimin e emetimeve në të gjitha nivelet

Zgjidhja e problemit kërkon të dhëna të sakta. Për të llogaritur saktësisht dhe për të menaxhuar emetimet e gazeve serrë, i kemi klasifikuar ato në tri fusha të përcaktuara nga protokolli i GHG bazuar në afërsinë e tyre me biznesin dhe operimin. Lokalizimi i pikës së saktë të emetimit në secilin nivel është baza për menaxhimin e gazeve serrë në mënyrë optimale. Fusha 1 u referohet gazeve serrë të emetuara gjatë prodhimit të produkteve në kantieret e "Samsung Electronics", ndërsa emetimet indirekte të Fusha 2 lidhen me blerjen energjetike të kantierit për të prodhuar energji elektrike dhe avull. Fusha 3 mbulon emetimet jashtë kantiereve, siç janë ato nga veprimet logjistike, udhëtimet e biznesit, zinxhirët e furnizimit dhe nga përdorimi i produkteve tona. Këtë analizë e përdorim për të menaxhuar në mënyrë sistematike të gjitha emetimet, qofshin direkte ose indirekte, nga kantieret tona, përdorimin e produkteve dhe furnizuesit tanë.

Infografiku pasqyron emetimet GHG në shtrirjet përkatëse. Scope 1 u referohet emetimeve direkte GHG, Scope 2 emetimeve indirekte nga energjia elektrike, rryma etj. dhe Scope 3 u referohet të gjitha emetimeve indirekte nga logjistika, furnizuesit, përdorimi i produkteve etj.
Infografiku pasqyron emetimet GHG në shtrirjet përkatëse. Sfera 1 u referohet nxjerrjeve direkte GHG, Sfera 2 nxjerrjeve indirekte nga energjia elektrike, avulli, etj, dhe Sfera 3 të gjitha nxjerrjeve të tjera indirekte nga logjistika, furnitorët, përdorimi i produkteve, etj.
Sfera 1 (Nxjerrjet direkte GHG) &
Sfera 2 (Nxjerrjet indirekte nga energjia elektrike)

· Analiza mujore e nxjerrjeve nga kantieret globale bazuar në sistemin e menaxhimit GHG
· Pajisja e instaluar e trajtimit të Gazit F në përpunimin e gjysmë-përçuesit, me një nivel të dekompozimit prej 90% dhe më shumë
· Pajisja e instaluar me efektshmëri të lartë dhe ndriçimi i konvertuar i brendshëm në LED në kantieret globale

Një fotografi panoramike e kantierit të Samsung Electronics.
Sfera 3 (Të gjitha nxjerrjet e tjera indirekte nga logjistika, furnitorët, përdorimi i produkteve, etj.)

∙ Ekzekutimi i projekteve të pakësimit të gazit të sferës për të përmirësuar efektshmërinë e energjisë në logjistikë.
∙ Zbuloni projektet e pakësimit të gazit të sferës përmes ndihmës në vendndodhje për shitësit e mëdhenj.
∙ Rrisni përdorimin e konferencave video dhe pakësoni numrin e udhëtimeve ndërkombëtare të biznesit.

Një fotografi e kamionit të logjistikës (Kamioni i sigurisë i Samsung Electronics)

Përdorim teknologji të përparuar për të përmirësuar efektshmërinë e energjisë

Me teknologjitë e përparuara të produkteve të tij, Samsung Electronics është duke evoluar ndërsa përpiqemi të mundësojmë një mënyrë të jetesës më shumë të përgjegjshme mjedisore dhe të rehatshme. Për të arritur këtë qëllim, Samsung kryhen takime në grupe anembanë kompanisë për t’u konsultuar për mjedisin dy herë në vit. Përmes këtyre takimeve, Samsung jep informacion mbi kërkesat mjedisore dhe zhvillimin e teknologjive inovative mes ekspertëve mjedisorë të sektorëve të biznesit dhe të bën kërkime për teknologji që kursejnë energji për të krijuar produkte me efektshmëri të lartë të energjisë. Më 2019, pakësuam konsumin vjetor të energjisë me 42% krahasuar me 2008 duke adaptuar kompresorë mjaft të efektshëm për frigoriferë dhe shkëmbyes të nxehtësisë mjaft të efektshëm për kondicionerët.

Shembull i përdorimit IoT në kantieret globale

Samsung Electronics synon efektshmërinë e energjisë jo vetëm përmes produkteve tona por gjithashtu përmes mjediseve tona të përdorura në të gjitha kantieret. Futëm sistemin e monitorimit dhe mjedisin e kontrollit aktiv të bazuar në IoT në sistemet HVAC (ngrohja, ajrosja dhe ajri i kondicionuar) të Qendrës së Trajnimit Yeongdeok në Kore dhe kantierin në Qytetin Ho Shi Min, Vietnam. Duke përdorur teknologjinë IoT, gjithashtu krijuam algoritme të kursimit të energjisë që mbajnë parasysh kushtet e klimës në mjedise të jashtme, barrën e HVAC-së dhe kapacitetin e pajisjes, duke lejuar kontrollin optimal operacional të pajisjes se infrastrukturës. Si rezultat, Samsung Electronics në Qytetin Ho Shi Min ishte në gjendje të pakësonte konsumin e energjisë me 12.4%. Teknologjia është planifikuar të zbatohet në kantieret tona në Kore, Shtetet e Bashkuara dhe Azinë Juglindore.

Shembull i përdorimit IoT në kantieret globale

Tek Samsung Electronics, vazhdimisht jemi duke zgjeruar përdorimin e energjisë së ripërtëritshme.

Më 2018, Samsung Electronics deklaroi të kalojë në energji të rinovueshme 100% të gjitha kantieret tona në Shtetet e Bashkuara, Evropë dhe Kinë deri më 2020. Përveç kësaj, për të zgjeruar përdorimin e energjisë së rinovueshme në Kore, premtuam të instalojmë mjedise të prodhimit të energjisë fotovoltaike dhe gjeotermale në kantieret e ndërtuara rishtas si dhe vendet e parkimit dhe çatitë e kantiereve ekzistuese të vendosuranë Suwon, Hwaseong dhe Pyeongtaek. Për këtë qëllim, krijuam dhe jemi duke ndjekur plane të ekzekutimit të përshtatur për secilin rajon: në Indi, nënshkruam kontrata të furnizimit me energji me uzina të energjisë së erës dhe fotovoltaike; në Brazil, një pjesë e energjisë së furnizuar nga ndërmarrja e shërbimeve është energji e rinovueshme; dhe kantieri meksikan bleu certifikata të energjisë së rinovueshme. Si rezultat, më 2019, 92% e energjisë së përdorur në Shtetet e Bashkuara, Evropë dhe Kinë është energji e rinovueshme. Samsung Electronics do të vazhdojë të zgjerojë përdorimin e energjisë së rinovueshme në rajonet ku energji e rinovueshme mund të sigurohet.

Fotografi të mjediseve të energjisë diellore dhe gjeotermale në vendet e parkimit, çatitë e ndërtesave dhe kantieret e reja të ndërtimit në kantieret tona në Suwon, Hwaseong dhe Pyeongtaek.

Jemi duke kryer projekte për t’iu përgjigjur ndryshimit të klimës botërore.

Samsung Electronics është duke kryer projekte jo vetëm për të pakësuar nxjerrjet botërore të karbonit, por gjithashtu për të kontribuar ndaj krijimit të një mjedisi më të mirë.
Rreth 80% e popullsisë së Mombasës, Kenia, përdor qymyrin e drurit si lëndë djegëse për shkak të furnizimit të pamjaftueshëm me energji. Substanca të dëmshme prodhohen kur digjet qymyri i drurit dhe këto substanca kanë bërë që niveli i vdekjeve të parakohshme të rritet mes banorëve kenianë. Për të tepër, përdorimi i tepërt i qymyrit të drurit është duke përkeqësuar ndotjen e ajrit dhe duke përshpejtuar shpyllëzimin.
Për të zgjidhur këtë problem, Samsung Electronics mori iniciativën. Si pjesë e masave të tij kundër ndryshimit të klimës, bashkëpunuam me Zhvillimin Jeshil dhe gjetëm mënyra për të ndihmuar banorët e Mombasës të jetojnë jetën e tyre në një mjedis më të shëndetshëm. Duke patur parasysh faktin se etanoli biologjik mund të sigurohet me një kosto të ulët pasi ka relativisht më shumë rafineri të sheqerit në Kenia, Samsung Electronics investoi një milionë euro për të shpërndarë soba gatimi me lëndë djegëse etanol biologjik për banorët e Mombasës. Meqë etanoli biologjik ka një efektshmëri të nxehjes gjashtë herë atë të qymyrit të drurit, kjo rezultoi në një efekt të dyfishtë të pakësimit të nxjerrjeve të substancave të dëmshme ndërsa u sigurua përdorimi i tij i sigurt në shtëpi. Duke shpërndarë soba gatimi, Samsung Electronics ishte në gjendje të kontribuonte ndaj një stili jetese më të shëndetshëm dhe më të sigurt për banorët e Mombasës, si dhe të pakësonte nxjerrjet e gazit të serrës.
Bashkë me Zhvillimin Jeshil, Samsung Electronics do të vazhdojë përpjekjet e tij për të rigjallëruar ekonominë rajonale dhe përmirësimin e mjedisit duke dhënë arsimim mbi blerjen, prodhimin dhe shitjen e sobave të gatimit dhe etanolit biologjik për banorët.

Një fotografi e Samsung Electronics duke kryer projekte për t’iu përgjigjur ndryshimit të klimës botërore.
Produktet tona ekologjike i kontribuojnë një planeti të shëndetshëm
Shkoni tek faqja e produkteve mjedisore