Komunikim dhe angazhim

Ne punojmë me komunikim transparent dhe të hapur

Figurë thelbësore për faqen "Komunikim dhe angazhim"

Çdo vit, "Samsung Electronics" përcakton strategji dhe objektiva për ekomenaxhimin. Ne publikojmë në detaje nismat tona për ekomenaxhimin, duke përfshirë emetimet e gazeve serrë, të dhënat për produktet miqësore me ambientin, aktivitetet miqësore me ambientin CSR, si dhe programet e komunikimit të aksionarëve. Për më tepër, ofrojmë një gamë kanalesh komunikimi përmes të cilave personat e përfshirë mund të gjejnë shpejt dhe ta kuptojnë me lehtësi informacionin që kërkojnë. Seksioni "Mjedisi" në adresën "Samsung.com" është një tjetër mënyrë përmes së cilës ne komunikojmë me specialistë të shumtë duke u bazuar në një metodologji (materiality analysis)që përcakton prioritetet lidhur me çështjet mjedisore dhe të qëndrueshmërisë.

Kryejmë fushata që promovojnë rëndësinë e mjedisit

Duke filluar nga edukimi mjedisor për brezat e ardhshëm e deri tek aktivitetet pjesëmarrëse për konsumatorët, "Samsung Electronics" drejton një sërë fushatash miqësore me ambientin për të rritur ndërgjegjësimin shoqëror rreth rëndësisë së mjedisit, si dhe për të krijuar mirëkuptim më të gjerë.
.

Për të festuar Ditën e Tokës, udhëheqja dhe punonjësit e Samsung Electronics anembanë botës kryhen veprimtari mjedisore botërore bashke më konsumatorë.
Fillimisht kryer më 2015 mes ekzekutivëve dhe punonjësve të Samsung Electronics fushata është organizuar për një periudhë të caktuar çdo vit për të rritur ndërgjegjësimin e njerëzve për mjedisin dhe riciklimin e burimeve dhe ka ripërdorur rreth 2,400 njësi të celularëve mbeturina gjatë katër viteve të kaluar.
Celularët e grumbulluar dërgohen tek kompani të specializuara në riciklim për rimarrjen e burimeve kryesore si ari, argjendi dhe bronzi dhe disa telefona Galaxy madje përdoren në veprimtari të CSR-së si biznesi për ndihmën me oftalmoskopë, që është lidhur me riciklimin e sipërm.
Kjo fushatë zhvillohet në periudha të ndryshme kohore secilin vit jo vetëm për të mbrojtur mjedisin, por për të përmbushur përgjegjësinë tonë sociale. Më 2019, fushata filloi në Ditën e Tokës dhe është shtrirë në kantieret e SHBA-së, spanjolle, ruse dhe të tjera përtej detit.

Ndani dritën- Një moment errësire do të krijojë dritën e shpresës për të tjerët dhe planetin tonë.

Në 20 mars 2019, Kompleksi Suwon i Samsung, si dhe 38 degë të prodhimit dhe shitjes (7 vendase, 31 ndërkombëtare), morën pjesë në fushatën “Fshati Botëror me Drita të Fikura” për t’u bashkuar me përpjekjen për të pakësuar gazin e serrës dhe për të ndarë një dritë shprese me rajonet që përballen me mungesa të energjisë.

Duke përdorur kostot e energjisë të kursyera nga 1,200 dritave dhe dhurime nga punonjësit, përgatitëm 1,000 pajisje LED me energji diellore. Këto pajisje u montuan nga punonjësit e Samsung
dhe iu dhuruan banorëve të Fshatit Huoi Do – Chieng Noi në provincën Son La në Vietnam
në mënyrë që fshatarët dhe nxënësit të mund të shijojnë rehatinë e patjes së një drite natën.

Një fotografi e fushatës "Fshati botëror me drita të fikura"

Ne angazhohemi aktivisht në nisma globale

Nismat po përhapen në të gjithë botën për të kërkuar qëndrueshmëri mes ndryshimeve të shpejta në tokën dhe mjedisin tonë. “Samsung Electronics" i mbështet këto lëvizje dhe angazhohet në mbrojtjen e vlerave të ndryshme që ata përkrahin. Disa prej nismave ku ne jemi pjesëmarrës vijojnë si më poshtë:

Figurë e stemës së CDP, RBA dhe CEM

Projekti për zbulimin e karbonit(CDP)
CDP mbledh dhe publikon aktivitetet e kompanive për ndryshimet klimatike. “Samsung Electronics" është njohur për ndarjen e informacionit mbi qëndrimin e tij ndaj ndryshimeve klimatike, duke fituar vlerësimin më të lartë, udhëheqje e kategorisë “A”, për shtatë vite rresht për periudhën 2010-2016.


Aleanca e kushteve të përgjegjshme (RBA)
Si anëtar i RBA, "Samsung Electronics" pajtohet me kodin e sjelljes së RBA dhe me standardet e tij në lidhje me mjedisin, shëndetin dhe sigurinë, si dhe punës si pjesë e menaxhimit të kantiereve dhe të furnizuesve. Të gjithë furnizuesit që bëjnë biznes me "Samsung Electronics" vëzhgojnë vazhdimisht praktikat e tyre sipas kritereve të RBApër identifikimin e problemeve dhe përmirësimin të tyre.


Takim ndërministror për energji të pastër (CEM)
Si nënshkrues i "Takimit ndërministror për energji të pastër", një forum global për promovimin e politikave dhe shpërndarjen e praktikave më të mira për të përshpejtuar tranzicionin global drejt energjisë së pastër, "Samsung" ka premtuar të reduktojë intensitetin e emisioneve të gazeve serrë (GHG) (normalizuar nga shitjet ) nga objektet tona globale me 70 për qind në bazë të nivelit të vitit 2008, si dhe të ruajë certifikimin ISO 50001 të të gjitha kantiereve prodhuese botërore.


Asnjë opinion nuk kalon pa u vënë re kur është fjala për mbrojtjen e mjedisit.
Për pyetje ose komente rreth politikave mjedisore të "Samsung Electronics",
na dërgoni email (eco.sec@samsung.com).

Foto e përdorimit të telefonit inteligjent nga "Samsung Electronics"