Të dhënat mjedisore

Mbrojtja e mjedisit bazuar në parime të rrepta dhe transparente

Imazhi kryesor viziv i faqes së të dhënave mjedisore
Rregulla & udhëzime
  • Mjedisi, shëndeti & praktika e sigurisë 1.98 MB SHKARKIMI
  • Standardet për kontrollin e substancave të përdorura në produkte 1.43 MB SHKARKIMI
  • Deklarata REACH SVHC 190 KB SHKARKIMI
  • Sistemi i grumbullimit të mbetjeve nga prodhimet sipas rajonit 610 KB SHKARKIMI
  • Asgjësimi i drejtë i WEEE 2.71 MB SHKARKIMI
  • Požiadavky na partnerov poskytujúcich recyklačné služby 180.0 KB SHKARKIMI
  • Ekodizajn & Energetický štítok 1.1 MB VIAC INFORMÁCIÍ
Shiko më shumë Mbyll

Certifikimet e produktit & kantierit

Shiko më shumë Mbyll

Impakti mjedisor i produkteve