Produkte ekologjike

Produktet tona ekologjike i kontribuojnë një planeti të shëndetshëm

Figurë thelbësore për faqen "Produkte ekologjike"

“Samsung Electronics” i jep mjedisit prioritetin maksimal - që nga momenti kur fillon planifikimi i produktit deri në hedhjen përfundimtare të tij. Procesi ynë Eco-design Process, i ndërmarrë që në 2004, analizon plotësisht ndikimin e mundshëm të produktit në mjedis. Po bëjmë më të mirën për t’i bërë produktet tona po aq ekologjike sa edhe funksionale - duke ruajtur burimet dhe duke krijuar produkte të reja novatore për t’u siguruar që riciklimi në fund të përdorimit është i lehtë. Për këtë arsye produktet tona janë të njohura si ekologjike në të gjithë botën.

Një videoklip për produktet ekologjike të “Samsung Electronics”

2020 KPI: Zhvillim i produkteve ekologjike

Zhvillimi i produkteve ekologjike

Infografiku përmban 2020 KPI: Ekomenaxhimi. Ka si synim të jetë mbi 90% në nivelin e zhvillimit të produkteve ekologjike.

Përmirësimi i efikasitetit të energjisë së produktit

Infografiku përmban 2020 KPI: Ekomenaxhimi. Niveli i synuar i kursimit të energjisë është 65%.

Eco-design Process e merr në konsideratë ndikimin mjedisor të një produkti në mjedis, që në fillimin e fazës së disenjimit të produktit

Eco-design Process është një metodë vlerësimi miqësore me ambientin e përdorur gjatë fazës së planifikimit të produktit. Shikojmë në mënyrë të plotë, në ndikimin mjedisor të produktit, në çdo hap - nga disenjimi i produktit te logjistika, shpërndarja dhe kthimi. Me anë të këtij procesi, identifikojmë një cilësi të veçantë të produktit duke e shoqëruar me praktika ekologjike si p.sh. duke përdorur në prodhim një minimum të burimeve, duke shmangur paketime të panevojshme, duke shpërndarë me efikasitet dhe duke ricikluar me efikasitet produktet në fund të përdorimit të tyre.
Në rastin e frigoriferëve, Eco-design Process na çoi në zëvendësimin e substancës që redukton ozonin me freon ekologjik. Arritëm gjithashtu progres teknologjik duke përdorur një kompresor që minimizon humbjen e energjisë, duke siguruar me shpejtësi vetëm sasinë e mjaftueshme të ajrit të ftohtë, për të mbajtur ushqimet të freskëta. Në këto mënyra, Eco-design Process i mundëson “Samsung Electronics” të ofrojë produkte që marrin në konsideratë mjedisin, ndërsa e bëjnë jetën më të përshtatshme.

 
Zbatimi i proceseve të Dizajnit Ekologjik në Galaxy Note 8 dhe TV QLED

Inovacionet e Galaxy Note8 kanë ripërcaktuar performancën e smartfonëve. Dhe inovacioni i tij i performancës mjedisore nuk ishte përjashtim. Duke ndjekur procesin tonë të dizajnit mjedisor që jo vetëm përmbush kërkesat mjedisore të kombeve të ndryshëm, por gjithashtu mban parasysh ndikimet e mundshme mbi mjedisin që shkojnë përtej rregulloreve, Galaxy Note 8 ishte krijuar me performancë mjedisore të përmirësuar. TV QLED të Samsung përdorin teknologjinë quantum dot pa kadmium duke kapërcyer kufizimet teknike të teknologjive konvencionale të quantum dot, të cilat kërkojnë përdorimin e kadmiumit për të arritur efektshmërinë. Si një rezultat i përpjekjeve të tilla, Galaxy Note 8 iu akordua vlerësimi I Artë nga EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) dhe TV QLED iu dhanë Çmimi i Sfidës Sustainable Materials Management nga EPA e SHBA-së në janar 2017.

Kjo ka lidhje me celularët inteligjentë ekologjikë, Galaxy S8. Në qendër është një pamje e pjesës së parme dhe të pasme të Galaxy S8. Pranë pamjes, demonstrohen të dhëna mbi teknologjinë miqësore me ambientin. Poshtë janë të dhënat. Së pari, janë përdorur pjesë të riciklueshme plastike – 20% në rastin e ushqyesit (PC) dhe 30% në pjesën e brendshme (PS+PET). Së dyti, 50% e kutisë së njësisë (në lidhje me peshën) përbëhet nga letër e riciklueshme. Së treti, është përdorur bojë printimi me bazë bimore, si bojë vaji soje pa tretës. Së katërti, është zvogëluar përdorimi i substancave me ndikim mjedisor, si p.sh. PVC, antimon, substanca të brominuara zjarrmbrojtëse, substanca të klorinuara zjarrmbrojtëse. Së pesti, është përmirësuar efikasiteti i energjisë së ushqyesit: ushqyes i shpejtë (5V/2A, 9V/1,67A) me 0,02 për energjinë në gjendje gatishmërie. Efikasiteti i energjisë së ushqyesit është 86%. Për baterinë me kapacitet 3500 mAh, janë përdorur teknologjitë ultra power-saving mode dhe adaptive fast charging për përdorim të pakët të energjisë. Së fundi, Galaxy S8 arriti me sukses certifikime ekologjike të tilla si Carbon Trust të UK, Vitality Leaf të Rusisë, Sele Colibri të Brazilit, UL dhe EPEAT të SHBA dhe letrën e certifikuar FSC-.
Kjo ka lidhje me celularët inteligjentë ekologjikë, Galaxy S8. Në qendër është një pamje e pjesës së parme dhe të pasme të Galaxy S8. Pranë pamjes, demonstrohen të dhëna mbi teknologjinë miqësore me ambientin. Poshtë janë të dhënat. Së pari, janë përdorur pjesë të riciklueshme plastike – 20% në rastin e ushqyesit (PC) dhe 30% në pjesën e brendshme (PS+PET). Së dyti, 50% e kutisë së njësisë (në lidhje me peshën) përbëhet nga letër e riciklueshme. Së treti, është përdorur bojë printimi me bazë bimore, si bojë vaji soje pa tretës. Së katërti, është zvogëluar përdorimi i substancave me ndikim mjedisor, si p.sh. PVC, antimon, substanca të brominuara zjarrmbrojtëse, substanca të klorinuara zjarrmbrojtëse. Së pesti, është përmirësuar efikasiteti i energjisë së ushqyesit: ushqyes i shpejtë (5V/2A, 9V/1,67A) me 0,02 për energjinë në gjendje gatishmërie. Efikasiteti i energjisë së ushqyesit është 86%. Për baterinë me kapacitet 3500 mAh, janë përdorur teknologjitë ultra power-saving mode dhe adaptive fast charging për përdorim të pakët të energjisë. Së fundi, Galaxy S8 arriti me sukses certifikime ekologjike të tilla si Carbon Trust të UK, Vitality Leaf të Rusisë, Sele Colibri të Brazilit, UL dhe EPEAT të SHBA dhe letrën e certifikuar FSC-.
Vlerësimi mjedisor i produkteve kryesore

“Samsung Electronics” kryen vlerësime mjedisore të produkteve kryesore, duke zbatuar standarde certifikimi fikse të miratuara në rang ndërkombëtar. Përshtatim kritere vlerësimi nga certifikimi “Eco-Label” i qeverisë koreane, nga instrumenti i vlerësimit mjedisor të produkteve elektronike (Electronic Product Environmental Assessment Tool - EPEAT) e SHBA-së, dhe nga standardet e certifikimit të qëndrueshmërisë së Shoqatës së Prodhuesve të Pajisjeve Shtëpiake (Association of Home Appliance Manufacturers - AHAM) e SHBA-së.
Si pjesë e përkushtimit tonë për të qenë ekologjikë, kemi zhvilluar gjithashtu një indikator për të treguar nivelin tonë të zhvillimit të produkteve ekologjike dhe kemi bërë publike shifrat. “Samsung Electronics” do të vazhdojë të punojë që mbi 90% e produkteve tona të reja, deri në 2020, të jenë ekologjike.

Substancat me ndikim mjedisor janë menaxhuar në mënyrë të përpiktë në të gjitha produktet, për t’i bërë të sigurta në përdorim

Duke ndjekur parimin "asnjë kompromis në çështjet e mjedisit" "Samsung Electronics" menaxhon nga afër substancat me ndikim mjedisor. Në një vijë me rregullimet më të shtrënguara mjedisore ndërkombëtare, kemi ngritur “standardet për kontrollin e substancave të përdorura në produkte” dhe i kemi zbatuar nëpërmjet kontrolleve paraprake dhe menaxhimit në vazhdim të të gjithë përbërësve dhe lëndëve të para që janë përdorur. Kemi formuluar vullnetarisht plane reduktuese, jo vetëm për përdorimin substancave të kufizuara, por edhe të substancave që mund të ndikojnë në mjedis, si p.sh. kloruri i polivinilit (PVC), substancat e brominuara zjarrmbrojtëse (BFRs), beriliumi dhe antimoni. Ndërkaq, kemi zvogëluar vazhdimisht në produkte përdorimin e materialeve me ndikim mjedisor.
“Samsung Electronics” ka menaxhuar me nismën e vet substancat me ndikim mjedisor që prej vitit 2004, dy vjet para direktivës së BE-së “Për kufizimin e substancave të rrezikshme” (RoHS). Shtysa për ngritjen e një sistemi të brendshëm e të rreptë menaxhimi përpara se BE-ja të nxirrte direktivë të posaçme, ishte filozofia e menaxhimit të “Samsung Electronics” që i jep rëndësi mjedisit. Duke filluar në 2005, ngritëm një laborator për të analizuar substancat me ndikim mjedisor dhe përbërjet organike të paqëndrueshme, dhe ndërtuam një sistem vetëmonitorimi. Për më tepër, u certifikuam si një laborator testimi të autorizuar nga Instituti Federal i Gjermanisë për Kërkim-Testim (BAM), duke arritur njohjen për besueshmërinë dhe njohuritë e specializuara në analizimin e substancave kimike.
“Samsung Electronics” e pranon mjedisin si një vlerë të rëndësishme për të ardhmen dhe kemi zbatuar standardet tona që janë më kufizuese se kërkesat ndërkombëtare në lidhje me menaxhimin dhe verifikimin e substancave të rrezikshme. Standardet tona të menaxhimit të substancave të rrezikshme kategorizohen në 4 kategori, dhe në përputhje me këtë, shqyrtojmë dhe përmirësojmë produktet tona për t’i bërë më të sigurta dhe më ekologjike.

Një foto e menaxhimit të substancave që ndikojnë mbi mjedisin duke përdorur XRF
Historia e “Samsung Electronics” në menaxhimin e substancave me ndikim mjedisor
2018 · Planifikon të kufizojë përdorimin e 4 llojeve të ftalateve (DEHP, BBP, DBP, DIBP) në të gjithë përbërësit
2016 · Kufizon përdorimin e 4 llojeve të ftalateve (DEHP, BBP, DBP, DIBP) në përbërësit e rinj
2015 · Ndalon përdorimin e hekzabromociklododekanit (HBCD) dhe të nonilfenolit
2013 · Nxjerr në qarkullim produkte pa antimon dhe ftalat (disa përbërës të laptopëve, televizorëve, ekraneve dhe sisteme të kinemasë shtëpiake)
2012 · Nxjerr në qarkullim produkte pa PVC (disa përbërës të laptopëve, televizorëve, ekraneve dhe sistemeve të kinemasë shtëpiake)
Ndalon përdorimin e substancave mbrojtëse nga zjarri të klorinuara në telefonat celularë dhe lexuesit MP3
2011 · Nxjerr në qarkullim telefona celularë pa asnjë përmbajtje përbërjesh beriliumi
2010 · Ndalon përdorimin e klorurit të kobaltit
Hedh në treg telefona celularë të krijuar rishtas, kamera, dhe lexues MP3 pa asnjë përmbajtje BFRs dhe PVC
2008 · Ndalon përdorimin e acidit perfluorooktansulfonik (PFOS) dhe përbërjeve të antimonit
Nxjerr në qarkullim telefona celularë pa asnjë përmbajtje BFRs dhe PVC (disa modele)
2006 · Planifikon reduktimin e përdorimit të BFRs dhe PVC
2005 · 2005 Ndalon përdorimin e PBB dhe PBDE në produkte dhe BFRs në materialet e paketimit
Zhvillon një pemë teknike për reduktimin e përdorimit të BFRs (përmirësim i zinxhirit të furnizimit)
2004 · Heq plotësisht përdorimin e kadmiumit (Cd), plumbit (Pb), merkurit (Hg) dhe kromit hekzavalent (Cr6+)
2003 · Paraqet standardet për kontrollin e substancave të përdorura në produkte
  • Standardet për kontrollin e substancave të përdorura në produkte 1.26 MB SHKARKO
  • Deklarata REACH SVHC 163 KB SHKARKO

“Samsung Electronics” beson se substancat me ndikim mjedisor duhen kontrolluar gjithashtu përpiktazi në zinxhirin e furnizimit. Nëse furnizuesit përdorin substanca me ndikim mjedisor në lëndët e para, përbërjet dhe produktet që ofrojnë, dhe nuk i përpunojnë ato siç duhet, produktet tona përfundimtare nuk do të jenë miqësore me mjedisin. Për pasojë, për të penguar furnizuesit nga përdorimi i substancave me ndikim mjedisor dhe për të mundësuar menaxhimin e përpiktë të substancave, kemi zbatuar sistemin e certifikimit Eco-Partner.

Samsung Electronics vazhdon të bëjë kërkime për mënyrat sesi të kursehet energji

Samsung Electronics përpiqet pa pushim që të prodhojë produkte me efektshmëri të lartë që përdorim më pak energji për performancë më të mirë. Nëse një produkt mund të japë një performancë edhe më të jashtëzakonshme duke përdorur më pak energji, atëherë konsumatorët mund të kursejnë kostot e energjisë. Më pak energji përdoret për të krijuar fuqi, që rezulton në nxjerrje më të ulta të gazit të serrës. Si rezultat i zbatimit të teknologjive inovative, me efektshmëri të energjisë në produktet tona, jemi në gjendje të pakësojmë konsumin e energjisë në produktet tona me 36% krahasuar me 2008.이전보다 더 높은 성능의 제품을 이전보다 절반의 Kjo do të thotë se jemi në gjendje të bëjmë një produkt që ka performancë më të mirë duke përdorur gjysmën e energjisë. Por puna jonë nuk ndalon atje -- vazhdojmë kërkimet tona për të krijuar teknologji të reja që do të pakësojnë përdorimin e energjisë edhe më tej.

Produktet e Samsung Electronics’ me teknologjinë e ndërgjegjshme ndaj mjedisit
Imazhi i produktit të TV LED

TV LED(UE65MU9000)


· Etiketa e Energjisë e BE-së A+ (A++ deri në E)
· Paraqet Veçoritë e kursimit të energjisë
· Dizajn pa vida
(Prodhimtari e përmirësuar, riciklueshmëri e përmirësuar)
· Përdorimi i 21% kallam-sheqerit për qeset e pajisjeve shtesë

Imazhi i produktit të Galaxy Note8

Smartfonë (Galaxy Note8)


· Përdor karikues me efektshmëri të lartë (20% plastikë e ricikluar, 86% efektshmëri e karikimit, 0.02W në regjimin e pritjes)
· Paraqet Veçoritë kursimi i energjisë ultra
· Përdor materiale me bazë bimore
(Spina e kufjeve nailon natyror, paketimi nënprodukte të kallam-sheqerit dhe bambusë)

Imazhi i produktit të frigoriferit (DRF427500AP)

Frigoriferi (DRF427500AP)

· Çertifikimi ENERGY STAR®
· Ftohje e trefishtë me metal
· Kontroll fleksibël i temperaturës (Frigorifer ↔ Akull)
· Ftohës pa HFC (R600a)
- Frigoriferi i parë që përdor ftohës pa HFC në SHBA.

Memoria 20nm 8GB HBM2 baza e DRAM brezi i 2–të. Imazhi i produktit të Aquabolt

Memoria (20nm 8GB HBM2 baza e DRAM brezi i 2-të Aquabolt)


∙ Efektshmëria e energjisë 2.7 herë më e lartë. (Funksionon në 2.4Gb/s)
- Krahasim: 8Gb GDDR5 grafik DRAM, funksionon në 8Gb/s
∙ Krijoi 2.4Gb/s 8GB HBM2 DRAM të parë në botë
∙ Veçoritë teknologjike inxhinierike që përmirësojnë transferimin e sinjalit dhe të kontrollit të nxehjes
∙ Shpejtësi 1.5 herë më e lartë e transferimit të të dhënave krahasuar me brezin e 1-rë HBM2
∙ I pari në botë që ofron shpejtësinë e përpunimit të të dhënave prej 1.2TB/s, e pajisur me katër modulë 8GB

Imazhi i produktit të Lavatriçes Quick Drive

Lavatriçe (Quick Drive)

∙ Etiketa e energjisë e BE-së A+++ (A+++ deri në D)
∙ Pakëson kohën e larjes me 51% duke kombinuar një disk që rrotullohet në lavatriçe që ngarkohet nga sipër ndaj lavatriçes që ngarkohet nga përpara
∙ Matjet e Auto Optimal Wash shton sasinë optimale të detergjentit dhe zbutësve të pëlhurës bazuar në kushtet e rrobave

Imazhi i produktit të Tharrësit elektrik të rrobave

Tharësi i rrobave (DV90M53A0Q*)

∙ Tharës i rrobave me pompë të nxehjes me inverter me efektshmëri të lartë
∙ Sterilizim 99.9% i ajrit të rrobave të njoma dhe të thata
∙ Tregues i nivelit të ujit i thjeshtë për t’u kontrolluar

Përpjekjet ekologjike të “Samsung Electronics” janë të pranuara në të gjithë botën

Produktet e “Samsung Electronics” janë njohur si miqësore me mjedisin në shumë vende, duke përfshirë SHBA-në, Evropën, Kinën dhe Brazilin, ku u janë dhënë certifikime mjedisore si markë ekologjike dhe etiketa për emetime të ulëta karboni. Kjo u bë e mundur nga përpjekjet tona për të studiuar dhe zhvilluar produkte që vënë mjedisin në radhë të parë, duke përdorur teknologji të avancuar. Por puna jonë nuk ka mbaruar - “Samsung Electronics” do të vazhdojë të ndjekë një vizion “PlanetFirst”, duke i dhënë përparësi mjedisit dhe tokës. Do të bëjmë më të mirën tonë për ta bërë jetën të përshtatshme dhe të padëmshme për ambientin.

Kjo është një pamje e certifikimeve kryesore globale për markat ekologjike dhe e etiketave të certifikimeve për karbonin që mban “Samsung Electronics”. “Samsung Electronics” ka marrë nga Koreja e Jugut, Kina dhe Tajvani në Azi, Suedia, Rusia dhe vende të Evropës veriore në Evropë, SHBA, UL, CSA në Amerikën e Veriut, Brazil në Amerikën jugore dhe qendrore. Etiketat e certifikimit për karbonin janë nga “Carbon Footprint Labelling” në Korenë e Jugut dhe nga Carbon Trust në MB. “Carbon Footprint Labelling” e Koresë së Jugut përfshin emetimet e karbonit, produktet me nivel të ulët të karbonit dhe produktet neutrale ndaj karbonit.
Kjo është një pamje e certifikimeve kryesore globale për markat ekologjike dhe e etiketave të certifikimeve për karbonin që mban “Samsung Electronics”. “Samsung Electronics” ka marrë nga Koreja e Jugut, Kina dhe Tajvani në Azi, Suedia, Rusia dhe vende të Evropës veriore në Evropë, SHBA, UL, CSA në Amerikën e Veriut, Brazil në Amerikën jugore dhe qendrore. Etiketat e certifikimit për karbonin janë nga “Carbon Footprint Labelling” në Korenë e Jugut dhe nga Carbon Trust në MB. “Carbon Footprint Labelling” e Koresë së Jugut përfshin emetimet e karbonit, produktet me nivel të ulët të karbonit dhe produktet neutrale ndaj karbonit.

Ruaj, përdor më gjatë dhe ripërdor

Një sfond i faqes së efikasitetit të burimeve