Produkte mjedisore

Produktet tona ekologjike i kontribuojnë një planeti të shëndetshëm

Një imazh kryesor viziv i faqes së produkteve mjedisore

“Samsung Electronics” i jep mjedisit prioritetin maksimal - që nga momenti kur fillon planifikimi i produktit deri në hedhjen përfundimtare të tij. Procesi ynë i krijimit mjedisor, i adoptuar më 2004, analizon plotësisht ndikimin e mundshëm mjedisor të një produkti. Po bëjmë më të mirën për t’i bërë produktet tona po aq ekologjike sa edhe funksionale - duke ruajtur burimet dhe duke krijuar produkte të reja novatore për t’u siguruar që riciklimi në fund të përdorimit është i lehtë. Për këtë arsye produktet tona janë të njohura si ekologjike në të gjithë botën.

Duke krijuar produkte mjedisore KPI

Niveli i zhvillimit të produkteve mjedisore është 97% më 2019
Më 2019, numri i modeleve të certifikimit global me etiketë mjedisore është më shumë se 900.
Vlerësimi mjedisor i produkteve kryesore

Samsung Electronics kryhen vlerësime mjedisore të produkteve të tij nga faza e krijimit të produktit duke përdorur sistemin e tij të vlerësimit. Në mënyrë që të fitohet besimi i publikut tek sistemi i vlerësimit, kemi miratuar kriterin e certifikimit të Etiketës Mjedisore, certifikimi që u jepet produkteve mjedisore nga Ministria e Mjedisit e Koresë, Certifikimin EPEAT (Mjeti i Vlerësimit Mjedisor të Produkteve Elektronike) e Shteteve të Bashkuara dhe Certifikimin e Shoqatës së Prodhuesve të Pajisjeve Elektroshtëpiakeve (AHAM) të Shteteve të Bashkuara.

Ndikimi mjedisor i produkteve – Vlerësimi i ciklit të jetës

Në mënyrë që të vlerësojmë ndikimin e mundshëm mjedisor të produkteve tona gjatë ciklit të plotë të jetës së tyre, si prodhimi, përdorimi, dhe asgjësimi, Samsung Electronics kryhen Vlerësimin e ciklit të jetës (LCA) dhe reflekton mbi rezultatet në krijimin e produktit. Më 2019, LCA u krye për monitorët 24-inç dhe rezultatet fituan besueshmëri duke marrë certifikatën UL të Deklaratës mjedisore të produktit (EPD) në Shtetet e Bashkuara. Samsung Electronics analizoi ndikimin e monitorit mbi ngrohjen globale gjatë secilës fazë të ciklit të jetës së tij, si përpara prodhimit, prodhimi, shpërndarja, përdorimi dhe asgjësimi në 12 sfera të ndikimit mjedisor¹⁾.
Rezultatet treguan se 76% e ndikimit u bë gjatë fazës së “përdorimit”. Kjo është sepse krijimi i energjisë së konsumuar gjatë “përdorimit” të monitorit shkakton gaz të konsiderueshëm serrë. Duke shkuar përpara, do të pasqyrojmë rezultatin në fazën e krijimit në përpjekje për të minimizuar konsumin e energjisë dhe energjinë në pritje.

Është një imazh i rezultateve të vlerësimit të ndikimit të ngrohjes globale të një monitori 24 inç (S24E650PL) 21.7%: Përpara prodhimit 0.3%: Prodhimi 0.7%: Shpërndarja 75.6%: Përdorimi 1.7%: Asgjësimi
Rezultatet e vlerësimit të ndikimit të ngrohjes globale të një monitori 24-inç (S24E650PL) 21.7%: Përpara prodhimit 0.3%: Prodhimi 0.7%: Shpërndarja 75.6%: Përdorimi 1.7%: Asgjësimi

Substancat sensitive për mjedisin në të gjitha produktet
menaxhohen rreptësisht për t’i bërë të sigurta për përdorim

Duke ndjekur parimin “asnjë kompromis në çështjet e mjedisit”, Samsung Electronics menaxhon nga afër substancat me ndikim mjedisor. Në një vijë me rregullimet më të shtrënguara mjedisore ndërkombëtare, kemi ngritur “standardet për kontrollin e substancave të përdorura në produkte” dhe i kemi zbatuar nëpërmjet kontrolleve paraprake dhe menaxhimit në vazhdim të të gjithë elementëve përbërës dhe lëndëve të para që janë përdorur. Vullnetarisht kemi hartuar plane të pakësimit për përdorimin e jo vetëm substancave të kufizuara, por gjithashtu të atyre që janë potencialisht sensitive ndaj mjedisit, si kloruri i polivinilit (PVC), ngadalësuesit me brom të flakës (BFR), beril dhe antimon. Ndërkaq, kemi zvogëluar vazhdimisht në produkte përdorimin e materialeve me ndikim mjedisor.
Samsung Electronics ka menaxhuar në mënyrë proaktive substancat sensitive ndaj mjedisit që më 2004, dy vjet përpara Direktivës mbi Kufizimin e Substancave të Rrezikshme (RoHS) të BE-së. Shtysa për ngritjen e një sistemi të brendshëm e të rreptë menaxhimi përpara se BE-ja të nxirrte direktivë të posaçme, ishte filozofia e menaxhimit të “Samsung Electronics” që i jep rëndësi mjedisit. Duke filluar në 2005, ngritëm një laborator për të analizuar substancat me ndikim mjedisor dhe përbërjet organike të paqëndrueshme, dhe ndërtuam një sistem vetëmonitorimi. Për më tepër, laboratori ynë i analizave mjedisore u akreditua me certifikatën Skema e akreditimit të laboratorit të Koresë (KOLAS), duke shtuar besueshmëri ndaj analizave tonë të të dhënave dhe kapacitetit eksperimental më 2019.

Një fotografi e menaxhimit të substancës sensitive ndaj mjedisit
Një fotografi e menaxhimit të substancës sensitive ndaj mjedisit
Është një imazh i klasifikimit të substancave në lidhje me prodhimin e produkteve Substanca të kufizuara: Substancat menaxhohen sipas rregullores ose konventës dhe ndërprerjes vullnetare për shkak të ndikimeve të mundshme negative mbi mjedisin ose shëndetin Substanca të mundshme të rrezikshme: Substanca që kërkojnë vëzhgim të vazhdueshëm që pritet të rregullohen në të ardhmen.
Klasifikimi i substancave lidhur me prodhimin e produktit Substanca të kufizuara: Substancat menaxhohen sipas rregullores ose konventës dhe ndërprerjes vullnetare për shkak të ndikimeve të mundshme negative mbi mjedisin ose shëndetin Substanca të mundshme të rrezikshme: Substanca që kërkojnë vëzhgim të vazhdueshëm që pritet të rregullohen në të ardhmen.
Historia e “Samsung Electronics” në menaxhimin e substancave me ndikim mjedisor
Ky është një imazh që tregon historikun e menaxhimit të substancave të rrezikshme të “Samsung Electronics”. 2019: - Ndaloi përdorimin e tetë llojeve shtesë të ftalateve (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP)     - Ndaloi përdorimin e agjentëve sterilizues/kundër korrozionit për produktet me kondicionerë dhe filtrat e pastrimit të ajrit (PHMG, PGH, PHMB, CMIT, MIT) 2018: Ndaloi përdorimin e katër llojeve të ftalateve për të gjithë elementet përbërëse (DEHP, BBP, DBP, DIBP) 2016: Ndaloi përdorimin e katër llojeve të ftalateve për elementët përbërës të rinj (DEHP, BBP, DBP, DIBP) 2015: Ndalimi i përdorimit të hekzabromociklododekanit (HBCD) dhe nonilfenolit 2013: Nxjerrja e produkteve pa ftalate dhe antimon (disa elementë përbërës të laptopëve, televizorëve, monitorëve dhe produkteve të kinemasë në shtëpi) 2012: - Nxjerrja e produkteve pa PVC (disa elementë përbërës të laptopëve, televizorëve, monitorëve dhe produkteve të kinemasë në shtëpi)     - Ndalimi i përdorimit të ngadalësuesve të kloruar të flakës në celularë dhe pajisjet e MP3 2011: Nxjerr në qarkullim telefona celularë pa asnjë përmbajtje përbërjesh beriliumi 2010: - Ndalimi i përdorimit të klorurit të kobaltit     - Nxjerrja e celularëve, kamerave dhe pajisjeve të MP3 të krijuar rishtazi krejtësisht pa BFR dhe PVC 2008: - Ndalimi i përdorimit të acidit perfluorooktanesulfonik (PFOS) dhe përbërjeve me antimon     - Nxjerrja e celularëve krejtësisht pa BFR dhe PVC (disa modele) 2006: - Bërja e planeve për pakësimin e BFR-së dhe PVC-së 2005: - Ndalimi i përdorimit të PBB-së dhe PBDE-së në produkte dhe BFR-së në materiale të paketimit     - Krijimi i një skice teknike për të pakësuar përdorimin e BFR-së (përmirësimi i zinxhirit të furnizimit) 2004: Krejtësisht hoqëm kadmiumin (Cd), plumbin (Pb), mërkurin (Hg) dhe kromin hekzavalent (Cr6+) 2003: Futi standardet për kontrollin e substancave të përdorura në produkte
2019: - Ndaloi përdorimin e tetë llojeve shtesë të ftalateve (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP) - Ndaloi përdorimin e agjentëve sterilizues/kundër korrozionit për produktet me kondicionerë dhe filtrat e pastrimit të ajrit (PHMG, PGH, PHMB, CMIT, MIT) 2018: Ndaloi përdorimin e katër llojeve të ftalateve për të gjithë elementet përbërëse (DEHP, BBP, DBP, DIBP) 2016: Ndaloi përdorimin e katër llojeve të ftalateve për elementët përbërës të rinj (DEHP, BBP, DBP, DIBP) 2015: Ndalimi i përdorimit të hekzabromociklododekanit (HBCD) dhe nonilfenolit 2013: Nxjerrja e produkteve pa ftalate dhe antimon (disa elementë përbërës të laptopëve, televizorëve, monitorëve dhe produkteve të kinemasë në shtëpi) 2012: - Nxjerrja e produkteve pa PVC (disa elementë përbërës të laptopëve, televizorëve, monitorëve dhe produkteve të kinemasë në shtëpi) - Ndalimi i përdorimit të ngadalësuesve të kloruar të flakës në celularë dhe pajisjet e MP3 2011: Nxjerr në qarkullim telefona celularë pa asnjë përmbajtje përbërjesh beriliumi 2010: - Ndalimi i përdorimit të klorurit të kobaltit - Nxjerrja e celularëve, kamerave dhe pajisjeve të MP3 të krijuar rishtazi krejtësisht pa BFR dhe PVC 2008: - Ndalimi i përdorimit të acidit perfluorooktanesulfonik (PFOS) dhe përbërjeve me antimon - Nxjerrja e celularëve krejtësisht pa BFR dhe PVC (disa modele) 2006: - Bërja e planeve për pakësimin e BFR-së dhe PVC-së 2005: - Ndalimi i përdorimit të PBB-së dhe PBDE-së në produkte dhe BFR-së në materiale të paketimit - Krijimi i një skice teknike për të pakësuar përdorimin e BFR-së (përmirësimi i zinxhirit të furnizimit) 2004: Krejtësisht hoqëm kadmiumin (Cd), plumbin (Pb), mërkurin (Hg) dhe kromin hekzavalent (Cr6+) 2003: Futi standardet për kontrollin e substancave të përdorura në produkte
 • Standardet për kontrollin e substancave të përdorura në produkte 475.3 KB SHKARKO
 • Kliko për të shkarkuar skedarin 185.2 KB SHKARKO

Jemi duke zbatuar sistemin e certifikimit Eco-Partner për të menaxhuar nga afër zinxhirin e furnizimit

Samsung Electronics kryhen vlerësimin Eco-Partner të të gjithë furnitorëve të produkteve dhe pjesëve për të ekzaminuar nga afër jo vetëm produktet por edhe pjesët.
Japim certifikim duke vlerësuar pajtueshmërinë e tyre me Standardet tona për kontrollin e substancave të përdorura në produkte dhe sistemin e menaxhimit të kualitetit të mjedisit të furnitorëve. Furnizuesit paraqesin një raport mjedisor të produktit që përmban dëshmi të të dhënave për substancat e rrezikshme, së bashku me të dhëna nga kompania e lëndëve të para. Më pas, “Samsung Electronics” kryen një vlerësim tërësor duke vizituar kantieret prodhuese të furnizuesve për të verifikuar dokumentet e paraqitura. Për të ruajtur certifikimin Eco-Partner, furnitorët duhet të kontrollohen çdo dy vjet dhe ata që nuk arrijnë të kalojnë përmes kontrollit përjashtohen nga zinxhiri i furnizimit. Përmes këtyre mënyrave, po përpiqemi të përfshijmë furnizuesit tanë në nismat nota të menaxhimit jeshil. Në vend të një vlerësimi të vetëm, ne sigurojmë menaxhim dhe vlerësim të vazhdueshëm për të siguruar menaxhimin e qëndrueshëm të zinxhirit të furnizimit.

Një fotografi e procesit të certifikimit eco-partner

Samsung Electronics vazhdon të bëjë kërkime për mënyrat sesi të kursehet energji

Samsung Electronics përpiqet pa pushim që të prodhojë produkte me efektshmëri të lartë që përdorim më pak energji për performancë më të mirë. Nëse një produkt mund të japë një performancë edhe më shumë të jashtëzakonshme duke përdorur më pak energji, atëherë konsumatorët mund të kursejnë kostot e energjisë. Më pak energji përdoret për të krijuar fuqi, që rezulton në nxjerrje më të ulëta të gazit të serrës. Si rezultat i zbatimit të teknologjive inovative, me efektshmëri të energjisë në produktet tona më 2019, jemi në gjendje të pakësojmë konsumin e energjisë në produktet tona me 42% krahasuar me 2008. Kjo do të thotë që ishim në gjendje të bënim një produkt me performancë më të mirë duke përdorur gjysmën e energjisë. Por puna jonë nuk ndalon atje -- vazhdojmë kërkimet tona për të krijuar teknologji të reja që do të pakësojnë përdorimin e energjisë edhe më tej.

Një fotografi e produktit me energji të efektshme

Përpjekjet ekologjike të “Samsung Electronics” janë të pranuara në të gjithë botën

Produktet e “Samsung Electronics” janë njohur si miqësore me mjedisin në shumë vende, duke përfshirë SHBA-në, Evropën, Kinën dhe Brazilin, ku u janë dhënë certifikime mjedisore si markë ekologjike dhe etiketa për emetime të ulëta karboni. Kjo u bë e mundur nga përpjekjet tona për të studiuar dhe zhvilluar produkte që vënë mjedisin në radhë të parë, duke përdorur teknologji të avancuar. Por puna jonë nuk ka përfunduar -- Samsung Electronics do të vazhdojë të ndjekë vizionin ‘PlanetFirst’, duke i dhënë përparësi Tokës dhe mjedisit. Do të bëjmë më të mirën tonë për ta bërë jetën të përshtatshme dhe të padëmshme për ambientin.

Kjo është etiketa globale mjedisore dhe etiketa e deklaratës mjedisore të produktit nga Samsung Electronics. Etiketa globale mjedisore ka etiketa mjedisore të Koresë, Kinës, Suedisë, Evropës veriore, Rusisë, Shteteve të Bashkuara dhe Brazilit. Etiketa e deklaratës mjedisore të produktit përfshin UK Carbon Trust, Korean Water Footprint dhe US UL EPD.
Kjo është etiketa globale mjedisore dhe etiketa e deklaratës mjedisore të produktit nga Samsung Electronics. Etiketa globale mjedisore ka etiketa mjedisore të Koresë, Kinës, Suedisë, Evropës veriore, Rusisë, Shteteve të Bashkuara dhe Brazilit. Etiketa e deklaratës mjedisore të produktit përfshin UK Carbon Trust, Korean Water Footprint dhe US UL EPD.

Ruaj, përdor më gjatë dhe ripërdor

Një sfond i faqes së efikasitetit të burimeve