Menaxhimi mjedisor

PlanetFirst: Toka si përparësia jonë

Një imazh kryesor viziv i faqes së menaxhimit mjedisor

Sistemi i vlerës së menaxhimit mjedisor

Samsung Electronics hodhi themelet e ekomenaxhimit si filozofi e shekullit të 21-të në deklaratën mjedisore të “Samsung” në vitin 1992. Që atëherë, kemi shkuar përtej respektimit të thjeshtë pasiv të rregulloreve dhe të ligjeve për mjedisin. E kemi shndërruar Menaxhimin mjedisor në veprim, duke u ofruar klientëve tanë zgjidhje që ndihmojnë mjedisin dhe hapim rrugën drejt një të ardhme të qëndrueshme. Mjedisi i shëndetshëm është thelbësor për të ardhmen tonë.

 
Filozofia: Kontribuojmë ndaj ruajtjes së jetës njerëzore dhe mjedisit botëror përmes praktikës së biznesit që respekton njerëzit dhe natyrën. Vizioni: U ofrojmë përvoja të qëndrueshme klientëve tanë përmes produkteve dhe teknologjive inovative të ndërgjegjshme ndaj mjedisit dhe udhëheqim të ardhmen e qëndrueshme të shoqërisë botërore. “PlanetFirst”: Një slogan që shpreh angazhimin tonë ndaj përgjegjësisë sociale të korporatës dhe menaxhimit të qëndrueshmërisë përmes praktikave të biznesit që vendosin si përparësi mbrojtjen e mjedisit. Forma rrethore e markës nënkupton tokën dhe një fillim të ri dhe ngjyrat jeshile dhe blu përfaqësojnë një tokë pjellore dhe ujin që do të zgjasë për gjenerata

Masa klimatike

Ndryshimi i klimës ndikon në çdo pjesë të botës.
Nëpërmjet reduktimeve të gazeve serrë dhe nismave përkatëse, reagimi ynë ndaj ndryshimeve klimatike përqendrohet në ndryshimet për një të ardhme të qëndrueshme dhe jeshile.

Një imazh kryesor viziv i faqes së Masës klimatike

Produkte mjedisore

Pajisjet elektronike mund të bëhen më shumë mjedisore.
Tek Samsung Electronics, mbajmë parasysh mjedisin kur krijojmë të gjitha produktet tona, duke filluar me fazën e planifikimit.
Përpiqemi të përdorim teknologji të përparuar për ta bërë jetën më të leverdishme dhe të frymëzuar nga mjedisi.

Një imazh kryesor viziv i faqes së produkteve mjedisore

Efektshmëria e burimeve

Burimet e kufizuara të tokës duhet të ruhen, të përdoren për kohë më të gjatë dhe të riciklohen.
Samsung Electronics vazhdon kërkimet për rritjen në maksimum të efikasitetit të burimeve.

Një imazh kryesor viziv i faqes së efikasitetit të burimeve

Kantieret mjedisore

Kantieret ku prodhohen produktet nuk përjashtohen nga shqetësimet mjedisore.
Njerëzit dhe natyra bashkëjetojnë në kantieret ekologjike të Samsung Electronics.

Një imazh kryesor viziv i kantiereve mjedisore

Të dhëna për mjedisin

Samsung Electronics publikon politikat dhe performancën mjedisore në mënyrë transparente.
Për të ruajtur mjedisin, ekomenaxhimi merr në konsideratë edhe opinionet në dukje të parëndësishme, duke e bërë kështu komunikimin dhe angazhimin të hapur për të gjithë.

Një imazh kryesor viziv i faqes së Të dhënave mjedisore