Politikat e mjedisore dhe materialet përkatëse të "Samsung Electronics" jepen më poshtë.

Rregulla dhe udhëzime
 • Mjedisi, politikat e shëndetit dhe të sigurisë 156.0 KB SHKARKO
 • Standardet për kontrollin e substancave të përdorura në produkte 1.26 MB SHKARKO
 • Deklarata e përputhshmërisë me REACH SVHCs (rregulloret kimike evropiane) 48.2 KB SHKARKO
 • Sistemi i grumbullimit të mbetjeve nga prodhimet sipas rajonit 94.0 KB SHKARKO
 • Shkatërrimi korrekt i MEE 2.64 MB SHKARKO
 • Kërkesat për partnerë të shërbimit të riciklimit 180.0 KB SHKARKO
Shiko më shumë Mbyll
Gjendja e Çertifikimit të Produktit
 • Mbretëria e Bashkuar - Gjurma e Karbonit 337 KB SHKARKO
 • Shtetet e Bashkuara - UL SPC 188 KB SHKARKO
 • Brazil - Selo Colibri 286 KB SHKARKO
 • Rusi - Vitaly Leaf 3.45 MB SHKARKO
 • Kore - KOLAS 2.12 MB SHKARKO
Informacioni ekologjik i produktit
 • Rezultatet LCA 337 KB SHKARKO
 • Përbërja materiale e produkteve 188 KB SHKARKO
Statusi i certifikimit të kantierit