Efikasiteti i burimeve

Ruaj, përdor më gjatë dhe ripërdor

Figurë thelbësore për faqen "Efikasiteti i burimeve"

Që nga Revolucioni industrial, zhvillimi ekonomik shoqëroi gërmimin dhe shfrytëzimin pa kujdes të burimeve natyrore. Ekspertët kanë paralajmëruar për problemet mjedisore nga gërmimi i tillë dhe shterimin e ardhshëm të burimeve. Samsung Electronics është i ndërgjegjshëm për këto paralajmërime dhe po zbaton një sferë të gjërë të masave reaguese.
Në procesin e krijimit dhe prodhimit të produkteve, përdorim me efektshmëri burime përmes novacionit teknologjik dhe gjejmë mënyra që mbeturat e paevitueshme dhe produktet në fundin e jetës të përdoren përsëri. Do të vazhdojmë përpjekjet për të bërë produkte më të mira me më pak burime dhe të konvertojmë mbeturinat elektronike në burime të përdorëshme.


Efektshmëria e burimeve KPI

Ky grafik me informacion tregon përparimin dhe qëllimet e rimarrjes së produkteve anembanë botës. Vëllimi i rimarë i grumbulluar që nga 2009. Qëllimi për 2030 është 7.5 milionë tonë, anembanë botës.

Ripërdorimi i grumbulluar i mbeturinave elektronike anembanë botës

Ky grafik me informacion tregon qëllimet e përdorimit të plastikës së ricikluar dhe vëllimin e rimarë të grumbulluar që nga 2009. Qëllimi për 2030 është 500,000 tonë.

Përdorimi i plastikës së ricikluar

Ky grafik me informacion tregon përdorimin në rritje të paketimit me letër nga burime të qëndrueshme dhe qëllimi për 2020 është 100%. Paketimi me letër nga burime të qëndrueshme i referohet përmbajtjes me letër të çertifikuar nga Pyje të Qëndrueshme dhe letër të ricikluar.

Përdorimi i paketimit me letër nga burime të qëndrueshme

Grafiku tregon përparimin dhe qëllimet e rimarrjes së produkteve anembanë botës. Vëllimi i rimarë i grumbulluar që nga 2009. Qëllimi për 2030 është 7.5 milionë tonë, anembanë botës.

Niveli i riciklimit të mbeturinave në Vendndodhjet e Samsung.

Ky grafik me informacion tregon qëllimet e intensitetit të përdorimit të ujit të ricikluar të normalizuar sipas njësisë së KRW. Qëllimi i grumbulluar për 2020 është 50 tonë/100 milionë KRW.

Intensiteti i përdorimit të ujit

Synojmë për një ekonomi rrethore në të cilën burimet ripërdoren vazhdimisht

Për të mbrojtur një mjedis në krizë dhe për të përdorur burimet me më shumë efektshmëri, Samsung Electronics është i përfshirë në përpjekje për t’u përqëndruar në një ekonomi rrethore. Duke shtuar përtej praktikës tradicionle të përdorimit të burimeve një herë dhe hedhjes së tyre, Samsung është duke punuar për të siguruar se burimet mund të ripërdoren duke u rimarë, ripërdorur dhe ricikluar pas jetës së produktit. Duke minimizuar llojin e materialeve të përdorura dhe duke optimizuar metodën e montimit, kemi krijuar metoda të prodhimit që minimizojnë përdorimin e burimeve. Duke grumbulluar produktet që kanë arritur fundin e jetës së tyre, rimarrin materiale të vlefshme. Përmes kësaj ekonomie rrethore, Samsung është duke pakësuar sasinë e burimeve natyrore të nevojshme për prodhim, duke pakësuar gazin e serrës dhe ndotësit nga djegia e mbeturinave dhe duke parandaluar ndotjen e tokës dhe ujit nëntokësor të shkaktuar nga vendet e hedhjes së mbeturinave.

Mbi të gjitha, mënyra më e mirë për të ruajtur burimet është duke prodhuar produkte me cilësi që kanë jetë të gjatë. Duke forcuar qëndrueshmërinë e produkteve përpara hedhjes së treg përmes një sërë analizash mjaft të besueshme dhe duke siguruar shërbime të leverdishme të riparimit përmes vendndodhjeve të shërbimit të tij anembanë botës, përfshirë azhornime të vazhdueshme të softuerit, Samsung është duke zgjeruar jetën e produkteve tona për të kontribuar më tej ndaj ekonomisë rrethore dhe ruajtjes së burimeve.

Struktura e ekonomisë rrethore e pranuar nga Samsung Electronics

 

U japim një jetë të re produkteve në fundin e jetës

Riciklimi është i rëndësishëm në një sistem ekonomik rrethor dhe për të ricikluar, është thelbësore të merren produktet e përdorura. Përdorimi rrethor i burimeve është i mundshëm vetëm nëse produktet në fundin e jetës nuk hidhen, por përdoren për të nxjerrë burimet, të seleksionohen dhe të ripërpunohen. Samsung përdor programin Re+ anembanë botës për rimarrjen e përgjegjshme të produkteve jashtë përdorimit.
Si pjesë e programit Re+, instaluam kazanë të grumbullimit në disa vendndodhje të frekuentuara nga konsumatorët. Mbeturinat elektronike mund të hidhen falas dhe produktet e grumbulluara përdoren dhe riciklohen në një produkt që mund të përdoret përsëri. Vendosëm kazanë të grumbullimit në Studiot Galaxy në Kili, Australi dhe Suedi më 2017 dhe rimorrëm mbeturinat elektronike nga ato tregje. Gjithashtu kaluam kohë kuptimplotë me vizitorë duke prezantuar programin Re+ dhe duke theksuar rëndësinë e riciklimit. Për të përmirësuar efektshmërinë e përpjekjeve të tij të riciklimit, Samsung kërkon nga partnerët e tij të riciklimit standartet më të larta dhe monitoron nga afër rimarrjen e produkteve dhe performancën e riciklimit në secilin vend ku funksionon. Si rezultat, kemi rimarë me sukses 3.12 milionë tonë produkte nga 2009 deri më 2017.

Figurë e programit "Re+" të "Samsung Electronics". “Re+" është programi më efikas në përfaqësimin e burimeve të "Samsung Electronics".

Pasi një burim përdoret, ai rimerret, riciklohet dhe ripërdoret.

Për të shkuar përtej konsumit dhe hedhjes lineare të burimeve, Samsung është duke kryher veprimtari të ndryshme për të krijuar një sistem të riciklimit me rreth të mbyllur që e bën të mundur të përdoren, të rimerren, të riciklohen dhe të ripërdoren burimet. Për t’a bërë këtë, analizojmë përbërjen e produkteve që bëjmë, analizojmë rreziqet nga këndvështrime të ndryshme, përfshirë vazhdimësinë e furnizimit, ndikimin mjedisor, ndikimin ekonomik dhe social për të përmirësuar nivelin e riciklimit të burimeve.

Ky imazh tregon përbërjen tipike të telefonave celularë, që janë të përbërë nga 35.1% plastikë, 20.2% alumin, 10.6% hekur, 10.0% bakër, 8.6% kobalt dhe 15.5% materiale të tjera.

Një nga rastet përfaqësuese të përpjekjeve të riciklimit të Samsung është Qendra Aziatike e Riciklimit, e cila u krijua dhe përdoret nga Samsung. Të gjitha metalet dhe plastika kryesore që dalin nga qendra e riciklimit ripërdoren për të prodhuar pajisje elektronike. Që kur u themelua më 1998, Qendra Aziatike e Riciklimit ka ricikluar mbeturina elektronike. Vetëm më 2017, ajo përpunoi 357,000 njësi të frigoriferëve, lavatriçeve, kondicionerëve dhe pajisjeve të teknologjisë së informacionit, duke seleksionuar 25.365 tonë të metaleve kryesore (hekur, bakër, alumin, etj.) dhe plastikë për t’u ricikluar. Plastika nga mbeturinat elektronike, e seleksionuar nga Qendra Aziatike e Riciklimit, u jepet prodhuesve të plastikës që i ripërshtasin për ripërdorim. Duke përdorur një teknologji të krijuar në bashkëpunim, Qendra Aziatike e Riciklimit ka krijuar një sistem të riciklimit me rreth të mbyllur që bën të mundur përdorimin e plastikës së rinovuar në produktet e Samsung. 1,500 tonët e plastikës së rinovuar të prodhuar përmes këtij sistemi të riciklimit me rreth të mbyllur më 2017 u përdorën në frigoriferët, kondicionerët dhe lavatriçet Samsung. Dhe kur mbani parasysh plastikën e rinovuar të siguruar nga burime të tjera, afërsisht 35,000 tonë u përdorën për prodhimin e shtëpiake, TV, ekraneve dhe karikuesve të telefonave celularë. Bakri ndahet nga elementët e kryesorë (kabllo, kompresorë, etj.), riciklohet dhe përdoret për të prodhuar pajisje elektronike të tjera. Një shembull tjetër është kobalti, që është një nga burimet kryesore të përdorura në bateritë e telefonave celularë. Për të ricikluar kobaltin, ai nxirret nga bateritë me litium-jon dhe ripërdoret si material i papërpunuar për bateri. Përveç kësaj, jemi duke bërë përpjekje të ndryshme për të arritur riciklimin e me rreth të mbyllur të burimeve kryesore të metalit, si përdorimi i alumit të rimarë nga telefonat celularë të hedhur në kornizat e disa modeleve të TV më 2017.

Ky imazh tregon procesin e riciklimit me rreth të mbyllur të mbeturinave plastike në Qendrën Aziatike të Riciklimit.
Aktivitetet e kthimit dhe riciklimit në nivel global
 • KanadaKanada
 • KolumbiKolumbi
 • EvropëEvropë
 • VietnamVietnam
 • TajvanTajvan
 • SHBASHBA
 • PeruPeru
 • IndiIndi
 • KoreKore
 • AustraliAustrali
 • Kosta-RikëKosta-Rikë
 • BrazilBrazil
 • KinëKinë
 • JaponiJaponi
 • Republika e Afrikës së JugutRepublika e
  Afrikës së Jugut
* 2017
Kore

· Rrjeti i kthimit (përmes qendrave logjistike të shitjes me pakicë)
· Qendra funksionale e riciklimit në Asan
· Shërbimi i grumbullimit falas

Japoni

· Pjesëmarrës në konsorciumet e kthimit dhe riciklimit

Kinë

· Sistemi i kthimit dhe riciklimit

Tajvan

· Pjesëmarrës në sistemin kombëtar të riciklimit

Vietnam

· Koshat për kthimin vullnetar në qendrat e shërbimit

SHBA

· Programet e kthimit në të 50 shtetet

Evropë

· Sistemi i kthimit dhe riciklimit në 37 shtete

Indi

· Programi i kthimit vullnetar
· Shërbimi i grumbullimit falas

Australi

· Kthimi dhe riciklimi për televizorë, kompjuterë dhe printerë
· Programet e kthimit vullnetar për telefona celularë

Republika e Afrikës së Jugut

· Koshat për kthimin vullnetar në qendrat e shërbimit

Kanada

· Programet e kthimit në të 10 provincat

Kolumbi, Peru, Kosta-Rikë, Brazil

· Programet e kthimit vullnetar

 • Lista e institucioneve për kthimin dhe riciklimin sipas shtetit 92 KB SHKARKO
 • Lista e institucioneve për paketimin dhe riciklimin e baterive në vendet evropiane 166 KB SHKARKO

Shndërrojmë mbeturinat e prodhimit në burime

Sasia e mbeturinave të prodhuara nga krijimi i produktit përmes procesit të prodhimit është e konsiderueshme. Për pajisjet elektronike komplekse me shumë elementë, dhe paketimi që hidhet poshtë për secilën pjesë shtohet. Në fund të një projekti, shumë produktet fillestare të përdorura për të rafikuar një produkt të gjitha hidhen si mbeturina. Nëse këto digjen ose groposen, mjedisi do të ndotet dhe burimet do të shterojnë. Duke përpunuar mbeturinat përmes një ndërmarrje të riciklimit të përgjegjëshme ndaj mjedisit, Samsung është duke rritur rimarrjen e materialeve të ricikluara dhe ka arritur qëllimin e tij të përgjithshëm të riciklimit të mbeturinave prej 95% më 2016, katër vjet më parë sesa ishte planifikuar.

Ky imazh tregon procesin e riciklimit me rreth të mbyllur të mbeturinave plastike në Qendrën Aziatike të Riciklimit.

Ne përpiqemi të zhvillojmë materiale miqësore me
mjedisin për të ricikluar më shumë burime

Materialet miqësore me mjedisin krijohen përmes riciklimit të burime që janë përdorur më parë ose përmes përpunimit të materialeve që mund të zëvendësohen si burime natyrore. Në këtë mënyrë, ndikimi negativ ndaj mjedisit reduktohet. “Samsung Electronics" i përkushtohet reduktimit të përdorimit të burimeve natyrore dhe rritjes së sasisë së mbetjeve që riciklohen duke kërkuar dhe zhvilluar mënyra të ndryshme për përdorimin e materialeve të riciklueshme ose me bazë bimore.
Për shembull, ne përdorëm materiale paketuese me letër të ricikluar, material mbushës me gurë natyror dhe kallamsheqeri, duke mos shkaktuar asnjë ndikim negativ mjedisor në momentin e hedhjes. Për produktet që kërkojnë sasi të madhe paketimi për shkak të madhësisë së tyre, siç është rasti i frigoriferëve, kemi përdorur një material që mund të përdoret mbi 40 herë dhe që ka reduktuar ndjeshëm konsumin e burimeve. Për më tepër, në vitin 2016, ne përdorëm plastikë të ricikluar të mbledhur nga mbetjet elektronike me 5% të plastikës totale të nevojshme për të bërë produkte të reja.

Përdorimet e materialeve që nuk dëmtojnë mjedisin
Plastika PCR

Plastika PCR
* PCR: E ricikluar nga konsumatorët

· Përdorur për të gjithë karikuesit e pajisjeve inteligjente që nga Galaxy Note 4 (20%)

Shtresa e plastikës natyrale me ekstrakte të kallam-sheqerit

Shtresa e plastikës natyrale me ekstrakte të kallam-sheqerit

· Pakësoi nxjerrjet GHG me 25% krahasuar me shtresat e mëparëshme të plastikës me bazë nafte
· Përdorur si një material paketues i pajisjeve shtesë të TV

Foto e plastikës me përmbajtje mielli mokre

Plastikë me përmbajtje mielli mokre

· Zëvendësoi pjesërisht polipropilenin (PP) me mbushës guri natyror, duke kursyer 40% të burimeve me bazë nafte
· Kurseu rreth 500 tonë burime me bazë nafte në vit
· Pritet të ketë 15% rënie të emetimeve CO2

Foto e paketimit për frigoriferë të ripërdorshëm

Paketim i ripërdorshëm për frigoriferë

· Materialet paketuese miqësore me mjedisin me përbërje polipropileni të zgjeruar që mund të përdoret mbi 40 herë
· Eliminimi i shiritit dhe i bukëpeshkut, duke rezultuar në një rënie prej 99,7% të totalit të përbërjeve organike të paqëndrueshme (TVOC), një efekt ekuivalent me mbjelljen e 63 000 pemëve

Zgjatja e jetës së produktit

Jetë e zgjatur e produktit përmes shërbimeve të konsumatorit dhe qëndrueshmërisë së përmirësuar.

Samsung Electronics përpiqet të përmirësojë qëndrueshmërinë e produkteve të tij duke kryher analiza të ndryshme si fortësia, rënia dhe analiza të jetëgjatësisë në fazën e krijimit të produktit në mënyrë që konsumatorët tanë të mund të shijojnë performancë të qëndrueshme më gjatë. Duke shkuar përtej përmbushjes së standarteve ndërkombëtarë, gjithashtu kryhejmë analiza si rënia e lirë nga kënde dhe në material të ndryshëm të dyshemese dhe analiza të qëndrueshmërisë ndaj ujit në kushte të ndryshme.
Samsung gjithashtu përpiqet të minimizojë zëvendësimin e pjesëve dhe riparimet për shkak të mosfunksionimit të produktit. Më tej, jemi duke përqëndruar përpjekjet tona për të zgjatur jetën e produkteve duke siguruar diagnostifikime të produktit dhe riparime të shpejta nga ekspertë të riparimit. Për këtë qëllim, jemi duke siguruar opsione të leverdisshme të marrjes së produktit dhe shërbime pa caktim të takimit dhe jemi duke zgjeruar vazhdimit rrjetin e autorizuar të Samsung të Qendrave të kujdesit për riparimin për të siguruar diagnostifikime dhe shërbime të riparimit më të sakta dhe më të shpejta.

Imazhi i testimit të qëndrueshmërisë të telefonit celular
“Riciklimi i sipërm i Galaxy”
- Transformimi i telefonave të vjetër celularë në pajisje të reja IoT

Projekti Riciklimi i sipërm i Galaxy filloi me idenë e një punonjësi për të ricikluar sipër telefonat e vjetër Galaxy si pajisje IoT me veçori të reja. Më 2017, u propozuan koncepte të ndryshme IoT, si CCTV inteligjentë, pajisje për të ushqyer kafshë shtëpiake dhe zile të dyerve dhe u krijuan mbi 50 prototipe. Riciklimi i sipërm i telefonave celularë në pajisje IoT jo vetëm që zgjat jetën e vetë smartfonit, por pakëson nevojën për të mbledhur burime për prodhimin e pajisjeve të reja IoT, gjë që përfundiisht ruan burimet natyrore ekzistuese. Ky koncept i thjeshtë, por novativ i Riciklimit të sipërm të Galaxy ka mundësinë që të zgjidhë probleme të ardhshme të mbeturinave dhe si i tillë iu dha çmimi Sustainable Materials Management Cutting Edge Champion nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit e SHBA-së në fillim të 2018.

Imazhi i përdorimit të një telefoni të vjetër celular si një pajisje e re IoT

Ruajtja, ripërdorimi dhe riciklimi i burimeve të vlefshme të ujit

Si reagim ndaj krizës të rëndë në rritje botërore të burimeve të ujit dhe si pjesë e përpjekjeve tona të mbrojtjes së mjedisit, Samsung Electronics krijoi Strategjinë 3R (Redukto, Ripërdor, Riciklo) për burimet e ujit. Parandaluam humbjen e burimeve të ujit duke zëvendësuar valvolat e vjetra për të ndaluar rrjedhjet dhe duke krijuar njësi të sofistikuara të kontrollit në mënyrë që të përdoret vetëm sasia e nevojshme. Përveç kësaj, reformuam proceset tona në mënyrë që uji të mund të ripërdoret dhe konsumi i ujit të pakësohet. Më parë, uji i përdorur në një proces nuk mund të ripërdorej në një tjetër, meqënse secili proces kërkonte ujë me standarte të ndryshme. Megjithatë, duke e standartizuar uin, tani mund të ripërdorim ujin në disa procese. Falë përpjekjeve të tilla, ishim në gjendje të ripërdornim 56,154 tonë ujë më 2017, që është 16% më shumë sesa viti i mëparshëm dhe uji i ripërdorur përbëri 46.6% të ujit gjithsej të përdorur.
Vazhdojmë të kërkojmë mënyra të ndryshme për të pakësuar konsumin tonë të ujit të bazuar tek intensiteti (tonë/KRW 100 milionë) në 50 deri më 2020 nga niveli i tanishëm prej 60.

Infografiku shfaq politikat për burimet ujore. Lart është filozofia bazë, ndërsa poshtë udhëzimet e masave të veprimit. Filozofia kryesore është se "Samsung Electronics" është e vetëdijshme se burimet ujore janë të rëndësishme në mbajtjen e një shoqërie dhe biznesi të qëndrueshëm dhe kjo gjë kontribuon në përmbushjen e përgjegjësive tona sociale si një kompani globale për mbrojtjen e burimeve të tilla. Udhëzimet për masat janë 1) përpiquni të minimizoni rreziqet e burimeve ujore në menaxhimin e biznesit, 2) njihni rëndësinë e burimeve ujore si pjesë e kulturës sonë korporative, 3) bashkëpunoni në mënyrë aktive për arritjen e pajtueshmërisë me politikat e burimeve ujore dhe 4) zbuloni politikat tona të burimeve ujor dhe aktivitetet.
Kantieret tona ekologjike bashkëjetojnë me natyrën
Sfondi për faqen "Kantiere ekologjike"