Fakte dhe shifra

Statistika kyçe, të dhëna dhe të tjera

Na lejoni të ndajmë me krenari arritjet tona në përparimin e menaxhimit të qëndrueshmërisë në "Samsung Electronics".

 

Raporti i vlerës ekonomike të shpërndarë

Economic value distribution information
Shpërndarja e vlerave ekonomike 2014 2015 2016
Kostot e prokurimit të[furnizuesit] (trilionë uon koreanë) 139,5 128,8 127,0
Kontributet sociale të [komunitetit lokal] (trilionë uon koreanë) 523 523 445
Dividendët e [aksionarëve/investitorëve] (bilionë uon koreanë) 3 000 3 069 3 992
Raporti i pagesës së [aksionarëve/investitorëve] (trilionë uon koreanë) 22,5 23,5 24,0
Shpenzimet e interesit të [kreditorëve] (bilionë uon koreanë) 593 777 588
Shpërblimet e [punonjësve] (trilionë uon koreanë) 5,5 7,8 8,9
Ratio of economic value distributed information
Raporti i vlerave ekonomike të shpërndara (%)
Furnizuesi 69,2
Komuniteti lokal 0,2
Aksionari dhe investitori 2,2
Kreditori 0,3
Punonjësi 13,1
Qeveria 4,8
Të ardhura të mbajtura 10,2
This image is ratio of economic value distributed info-graphic.

Shkarko raportin