Fakte dhe shifra

Statistika kyçe, të dhëna dhe të tjera

Na lejoni të ndajmë me krenari arritjet tona në përparimin e menaxhimit të qëndrueshmërisë në "Samsung Electronics".

 

Raporti i vlerës ekonomike të shpërndarë

Economic value distribution information
Shpërndarja e vlerave ekonomike 2015 2016 2017
Kostot e prokurimit të[furnizuesit] (trilionë uon koreanë) 128,8 127,0 135,2
Kontributet sociale të [komunitetit lokal] (trilionë uon koreanë) 523 445 385
Dividendët e [aksionarëve/investitorëve] (bilionë uon koreanë) 3 069 3 992 5 826
Raporti i pagesës së [aksionarëve/investitorëve] (trilionë uon koreanë) 23,5 24,0 27,2
Shpenzimet e interesit të [kreditorëve] (bilionë uon koreanë) 777 588 655
Shpërblimet e [punonjësve] (trilionë uon koreanë) 7,8 8,9 15,1
Ratio of economic value distributed information
Raporti i vlerave ekonomike të shpërndara (%)
Furnizuesi 61,2
Komuniteti lokal 0,3
Aksionari dhe investitori 2,6
Kreditori 0,3
Punonjësi 12,3
Qeveria 6,8
Të ardhura të mbajtura 10,2
This image is ratio of economic value distributed info-graphic.

Shkarko raportin