Fakte dhe shifra

Statistika kyçe, të dhëna dhe të tjera

Na lejoni të ndajmë me krenari arritjet tona në përparimin e menaxhimit të qëndrueshmërisë në "Samsung Electronics".

 
Customer value enhancement information
Përmirësim i vlerave të konsumatorit 2017 2018 2019
Kënaqësia e klientit (pika) 83,9 85,4 85,4
An Eco-friendly and safe workplace information
Vend pune miqësor me ambientin dhe i sigurt 2017 2018 2019
Përqindja e frekuencës 1) 2) 0,086 0,036 0,059
Përqindja e lëndimeve 1) 3) 0,017 0,008 0,009
  • 1) Bazuar tek të gjithë punonjësit e brendshëm dhe të punësuarit në filialet e prodhimit jashtë shtetit
  • 2) (Nr. i lëndimeve ÷ nr. i orëve vjetore të punës) x 1 000 000
  • 3) (Nr. i punëtorëve të lënduar ÷ nr. i punëtorëve ) x 100
Sustainable supply chain information
Zinxhiri i furnizimit për qëndrueshmërinë 2017 2018 2019
Vlerësimet e shkëlqyera të furnizuesve (%) 60 64 70
Investimet në fondin e bashkëpunimit të partnerëve
(100 milion uon koreanë)
8,228 8,339 8,630
Pjesëmarrësit në trajnimin e furnizuesve (nr. i personave) 16,209 18,777 20,144
Furnizuesit e shkallës së 1-rë (nr. i personave) 12,687 13,673 15,170
Furnizuesit e shkallës së 2-të (nr. i personave) 3,522 5,104 4,974
Përfituesit e programit të "Fabrika inteligjente"
(nr. i kompanive)
487 505 570
Furnizuesit e Samsung (nr. i kompanive) 66 82 41
SME-të pa transaksione biznesi me Samsung
(nr. i kompanive)
421 423 529
Kontrollet fillestare të financës së palës së tretë
për mjedisin e punës së furnizuesit 1) (nr. i rasteve)
214 306 399
Kontrolle të menjëhershme financiare për
menaxhimin e furnizuesve për mineralet e konfliktit (nr. i rasteve)
252 244 225
  • 1) Të grumbulluara që prej vitit 2013
employees information
People First 2017 2018 2019
Numri total i punonjësve (nr. i personave) 320,671 309,630 287,439
Kore 96,458 99,705 102,059
Azi Juglindore / Azi Jugperëndimore / Japoni 145,577 137,365 121,819
Kinë 34,843 29,110 20,649
Amerika e Veriut / Amerika Latine Qendrore 25,814 25,630 25,270
Evropë/CIS 14,711 14,681 14,061
Lindje e Mesme 2,592 2,552 3,008
Afrikë 676 587 573
Përqindja e punonjësve femra 1) (%) 45 43 40,2
Orët mesatare të trajnimit për person 2) (nr. i orëve) 73,5 62,2 67,2
Shpenzimet e trajnimit për person 3) (1000 uon koreanë) 1,137 1,473 1,435
  • 1) Shtrirja e grumbullimit të të dhënave: Punonjës të brendshëm
  • 2) Bazuar në trajnimin
  • 3) Shpenzimet totale për trajnimin ÷ totali i nr. të punonjësve në Kore
Employees who received compliance information
Menaxhimi i pajtueshmërisë 2017 2018 2019
Punonjësit që kryen trajnimin e pajtueshmërisë 1)
(nr. i personave)
260,032 214,450 193,663
Punonjësit që kryen trajnimin anti-korrupsion 2)
(nr. i personave)
317,965 303,445 276,621
  • 1) Sfera e mbledhjes së të dhënave: Punonjësit në Korenë e Jugut, përfshihen dublikatat
  • 2) Sipas numrit gjithsej të punonjësve në të gjitha kantieret
Corporate Citizenship information
Qytetaria korporative 2017 2018 2019
Totali i orëve të punonjësve të brendshëm dhe të vendeve globale
(nr. i orëve)
1,259,893 1,131,915 878,448
Nr. i grumbulluar i përfituesve të Samsung Solve for
Tomorrow (nr. i personave)
743,348 1,513,651 1,693,535
Nr. i grumbulluar i përfituesve të Samsung Smart School
(nr. i personave)
2,228,150 2,712,024 3,825,864