Zinxhiri i furnizimit

Menaxhim i përgjegjshëm i zinxhirit të furnizimit

Ne sigurohemi që furnizuesit tanë të kenë avantazh konkurrues përmes mbështetjes dhe bashkëpunimit për të krijuar një ekosistem të qëndrueshëm korporativ, si dhe një zinxhir furnizimi të qëndrueshëm.

 

Duke u nisur nga filozofia e paanësisë, sinqeritetit dhe bashkëpunimit të favorshëm, zinxhiri ynë i furnizimit operon me afërsisht 2,200 furnizues nga i gjithë globi. Ne i ndihmojmë furnizuesit tanë të pajtohen me "kodin e sjelljes së furnizuesit në Samsung", si dhe të operojnë në përputhje me rregulloret lokale vendore dhe standardet ndërkombëtare. Nëpërmjet vlerësimit të furnizuesve tanë, ne menaxhojmë rreziqet e zinxhirit të furnizimit lidhur me aspektet e qëndrueshmërisë, të tilla si mjedisi, të drejtat e njeriut, financat etj. Për më të tepër, ne i mbështesim vazhdimisht furnizuesit të krijojnë avantazh dhe rritje të përbashkët konkurruese.

Strategjia dhe pesë kriteret e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit

 •  

  Ekonomik

  Ne sigurojmë një avantazh konkurrues gjithëpërfshirës në kosto, shpërndarje, cilësi, teknologji dhe burime njerëzore për të rritur bashkëveprimin, shpejtësinë dhe efikasitetin me furnizuesit tanë dhe, si dhe për të krijuar një ekosistem korporativ që mundëson rritje të qëndrueshme.

 •  

  Social

  Ne kërkojmë që standardet dhe rregulloret ndërkombëtare në fushat e menaxhimit të të drejtave të njeriut, ambientit të punës, etikës dhe çështjeve minerare të konfliktit të respektohen me qëllim krijimin e një sistemi përgjegjësie të hapur dhe transparente të menaxhimit, ku të gjithë aksionarët të jenë të angazhuar përgjatë zinxhirit të furnizimit.

 •  

  Mjedisor

  Ne punojmë vetëm me furnizuesit e certifikuar të "Eco Partner", në mënyrë që të vlerësojmë dhe menaxhojmë ndikimin mjedisor që mund të ketë te përbërësit, lëndët e para dhe te procesi i tyre i prodhimit.

Krijimi i vlerave përmes grafikut të të dhënave të menaxhimit të qëndrueshëm
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Konkurrenca e kostos (ekonomike)</li> <li>List 2) Shpërndarje në kohë (ekonomik)</li> <li>List 3) Konkurrencë e furnizuesve (ekonomike, sociale, ekonomike)</li> <li>List 4) Përgjigje ndaj rreziqeve (ekonomike, sociale, ekonomike)</li> <li>List 5) Kapaciteti i burimeve njerëzore (ekonomik)</li> </ul>
Imazhi përshkruan strategjinë e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit dhe shpjegimin plotësues përmes grafikut të të dhënave me pesë kriteret e zinxhirit të furnizimit të qëndrueshmërisë.

Operimi i furnizuesit

Në "Samsung", ne përpiqemi të krijojmë partneritete strategjike me furnizues me performancë më të mirë të bazuar në besimin reciprok. Kjo është arsyeja pse ne zbatojmë një proces të drejtë dhe transparent në operimin e sistemit të regjistrimit të furnizuesve për furnizuesit e rinj gjatë kryerjes së vlerësimeve vjetore për t'u ardhur në ndihmë furnizuesve në përforcimin e avantazheve konkurruese dhe në pakësimin e rreziqeve përkatëse.
Çdo kompani e gatshme që të ofrojë aftësitë e veta dalluese teknologjike dhe që dëshiron të bëjë biznes me Samsung mund t'i publikojë propozimet e veta të biznesit në portalin tonë të ofrimit (www.secbuy.com) në çdo kohë. (IPC)International Procurement Center shërben si qendër prokurimi dhe IPC na mundëson përcaktimin e furnizuesve të dalluar në rajonet e rëndësishme nga pikëpamja strategjike përreth globit.

Artikuj kyç të vlerësimit të programit të regjistrimit të furnizuesve të rinj

 
Mjedisi dhe siguria
U kërkon furnizuesve t'u përmbahen kritereve të caktuara në 22 artikuj, të cilat përfshijnë sigurinë në punë, pajisjet për parandalimin e zjarrit, shëndetin në punë, substancat e rrezikshme dhe strukturat mjedisore.
Tetë artikujt e detyrueshëm të pajtueshmërisë: Pajisje për parandalimin e zjarrit, rreziqet dhe mbetjet, strukturat e ujërave të zeza dhe të ndotura etj.
 
Puna dhe të drejtat e njeriut
Kryen kontrolle financiare të detyrueshme të vendit në 20 artikuj, duke përfshirë punën vullnetare, pajtueshmërinë me rregulloret e orarit të punës dhe ndalimin e diskriminimit.
Tre artikujt e detyrueshëm të pajtueshmërisë: Ndalimi i punës së fëmijëve, garantimi i pagës minimale dhe ndalimi i trajtimit çnjerëzor.
 
Eco-Partner
Kryerja e rishikimeve mbi politikën e mjedisit të produktit, edukimin, trajnimin dhe përdorimin e substancave të rrezikshme.
Drejtimi i biznesit vetëm me furnizues të certifikuar të "Eco-Partner".

Procesi i vlerësimit gjithëpërfshirës

Imazhi i procesit të vlerësimit gjithëpërfshirës (vlerësimi për gjithë vitin, vetëpërmirësim, vlerësim, menaxhim vijues) i grafikut të të dhënave në zinxhirin e furnizimit.

Programe bashkëpunimi për partnerë

Për të ndjekur filozofinë tonë të biznesit, ku "avantazhi ynë konkurrues në Samsung Electronics vjen nga avantazhet konkurruese të furnizuesve tanë", ne e shtyjmë më tej kufirin e nismave tona të menaxhimit të favorshëm për të përfshirë furnizuesit vendas dhe të huaj. Ne ofrojmë një gamë të gjerë programesh për mbështetjen e financimit, arsimit dhe novacionit për t'u siguruar që furnizuesit tanë të bëhen konkurrues në shkallë globale.

 • Imazhi pasqyron fondin në programet e bashkëpunimit me partnerë Imazhi pasqyron fondin në programet e bashkëpunimit me partnerë
  • 863 bilion uon koreanë
  • Investime në fondin e rritjes së përbashkët

  Fondi

  Krijon fonde me vlerë 1 trilion uon koreanë me bankat tregtare

 • Imazhi pasqyron krijimin e kapacitetit të punonjësve në programet e bashkëpunimit me partnerë Imazhi pasqyron krijimin e kapacitetit të punonjësve në programet e bashkëpunimit me partnerë
  • 20,144 Persons
  • Pjesëmarrësit në trajnimin e furnizuesve

  Krijimi i kapacitetit të punonjësve

  Sigurimi i udhëheqjes, ekspertizës së punës, kurseve globale dhe të tjera duke përdorur objektin tonë të trajnimit vetëm për furnizues

 • Imazhi pasqyron nismat novatore në programet e bashkëpunimit me partnerë Imazhi pasqyron nismat novatore në programet e bashkëpunimit me partnerë
  • 570 kompani
  • Furnizuesit që morën mbështetje nga "Smart Factory"

  Nisma novatore

  Ndihmojmë 1,000 furnitorë dhe kompani të vogla e të mesme pa marrëdhënie biznesi me Samsung anembanë vendit në përmirësimin e kapacitetit të tyre prodhues

[Rezultatet e 2019-ës të Programeve Tona Kryesore të Gjithë Fitojnë]

* Ne i ndihmojmë furnizuesit tanë të shkallës së 1-rë dhe të 2-të të shprehin ankesat e tyre nëpërmjet linjës sonë të drejtpërdrejtë telefonike (+82-80-200-3300), nëpërmjet emailit (ssvoc@samsung.com), nëpërmjet një sistemi online të denoncimit të parregullsive në portalin e bashkëpunimit "Portal bashkëpunimi" (www.secbuy.com), me konsultime të menjëhershme të furnizuesve, si dhe përmes takimeve të ndryshme të bursës.

Mjedisi i punës së furnizuesit

Tek Samsung, marrim përsipër plotësisht përgjegjësinë tonë në avancimin e menaxhimit të të drejtave të njeriut përgjatë të gjithë zinxhirit të furnizimit, respektojmë marrëveshjet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut për të garantuar sigurinë në vendin e punës dhe veprojmë në përputhje me kodin e sjelljes të vendosur nga Aleanca Përgjegjëse e Biznesit(RBA). Monitorojmë rregullisht furnitorët tanë në përputhje me standartet e verifikimit të EICC-së për të idenfikuar shqetësime dhe për të bërë përmirësimet e nevojshme. Ndërsa inkurajojmë furnitorët tanë të nivelit të parë që të krijojnë një vend të sigurtë të punës, një angazhim i tillë ndaj sigurisë në vendin e punës shtrihet tek furnitorët tanë të nivelit të tyre përmes furnitorëve tanë të nivelit të parë. Duke e bërë këtë, kontribuojmë ndaj krijimit të një ekosistemi të shëndetshëm anembanë zinxhirit tonë të furnizimit.

Supplier Work Environment
<h3>Suuplier Work Environment</h3> <dl> <li>self-assessment</li> <li>All 1st-tier supplier conduct annual self-assessments.</li> </dl> <dl> <li>On-site audits</li> <li>Critical suppliers are selected in consideration of transaction volume and self-assessment outcomes, and they receive on-site audits</li> <li>Year-round and special audits are performed on the employment of apprentices and student workers during the vacation period</li> </dl> <dl> <li>Third-party audits</li> <li>An EICC0certified auditor performs verifications on suppliers selected randomly</li> <li>Improvement tasks identified as a resdlt of audit outcomes are implemented within three months</li> </dl>

Fonderi e rafineri në zinxhirin e furnizimit të Samsung Electronics

Samsung Electronics operon një sistem administrimi mineralesh sipas dokumentit "Udhëzim për procedurat e duhura OECD për zinxhirë furnizimi të përgjegjshëm të mineraleve nga zonat e prekura nga konflikti dhe të rrezikut të lartë" si dhe i administron fonderitë në zinxhirin e furnizimit nëpërmjet furnitorëve me të cilët punojmë.
E shpërndajmë aktivisht listën e fonderive me grupet e ndryshme të interesit, duke përfshirë këtu dhe klientët tanë.
Përveç kësaj, inkurajojmë furnitorët që të krijojnë partneritete me partnerë të shkrirjeve të çertifikuar nga RMAP (Procesi i sigurisë së mineraleve të përgjegjëshme) dhe të kërkojnë që shkrirësit e paçertifikuar në zinxhirin tonë të furnizimit të çertifikohen nga RMAP.

Lista e fonderive dhe e rafinerive

(fundi i dhjetorit 2019)

Certifikimi i CFSP përfundoi Certifikimi i CFSP në proces Totali
Tantal (Ta) 40 - 40
Kallaj (Sn) 76 - 76
Tungsten (W) 41 - 41
Ar (Au) 104 - 104
※Kobalt (Co) - - 30

Përgjegjësia e Furnizuesit

Produktet dhe shërbimet e ofruara nga Samsung Electronics janë rezultat i angazhimit dhe përpjekjeve të të gjithë furnizuesve tanë në zinxhirin e furnizimit. Samsung Electronics dhe furnizuesit janë përgjegjës për kënaqësinë e qëndrueshme të klientëve tanë dhe shoqërisë civile. Gjithashtu, ne premtojmë që të marrim përgjegjësinë e plotë të zinxhirit të furnizimit në bazë të besimit dhe sinqeritetit për vlerën më të mirë.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed.

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. No.3 Changcao Road, Hi-Tech Industrial Zone, Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Lot K4-2F, Que Vo Ip Bac Ninh City, Bac Ninh, Vietnam
Yuhang Road., Shuyang Economic Develop Suqian City, Jiangsu Province, China
Adeka Corporation 70, Wanjusandan 2-Ro, Bongdong-Eup, Wanju-Gun, Jeollabuk-Do, Korea
Advantest Corp. 140, 3 Samgongdan 6-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Rm.1215, Luneng Plaza, No.18 Taigu Road. Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
Shin-Marunouchi Center Building, 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Air Products and Chemicals Inc. 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, PA, United States
3, Nongseo-Ro, 46Beon-Gil, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyunggi-Do, Korea
Alps Electric Co., Ltd. 33 (Jangduk-Dong) Hanamsandan 5 Byunro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-Ku, Tokyo, Japan
Applied Materials Inc. (5F, Korea Design Center Bldg.,Yatap-Dong) 322, Yanghyeon-Ro, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
8 Upper Changi North Road, 506906, Singapore
3050 Bowers Avenul, Santa Clara, CA, United States
ASM International N.V. (1Dong, Chungnam Technopark Cheonan Valley)136, Jiksan-Ro,Jiksan-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
3440 E University Phoenix Drive, Phoenix, AZ, United States
ASM Lithography Inc. Suites 3704-3706 37/F Tower Two Times Square, 1 Matheson Street Causeway Bay, Hong Kong
25, 5Gil, Samsung 1 Ro, Hwasung-Si, Gyeonggi-Do, Korea
2650 W. Geronimo Place Chandler, AZ, United States
AU Optronics Corp. 1 Li-Hsin Road.2, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
5 Li-Hsin Road.6, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
Avago Technologies Ltd. No 1 Yishun Avenue 7, Singapore
Biel Crystal Manufactory Ltd. Block A, 10/F., A1-A5 Mei Hing Ind. Bldg.,16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
BOE Technology Group Co., Ltd. No. 118 Jinghaiyi Road., Bda, Beijing, China
Bujeon Electronics Co., Ltd. Phuong Lieu Commune-Que Vo District, Bac Ninh, Vietnam
No 903, 3/2 Street, Phu Xa Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam
BYD Co., Ltd. No.3001, Baohe Road, Baolong Industrial Town, Longgang, Shenzhen, China
Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong, China
No 2, Yadi Road, The New-Type Industrial Park, Xi'an National Hi-Tech Industrial Development Zone, China
CammSys Corp. Ba Thien Industrial, Ba Hien Commune, Binh Xuyen Distric Vinh Phuc Province, Vietnam
Canon Inc. (9F,10F),607, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
One Canon Park, Melville, NY, United States
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku, Tokyo 146-8501, Japan
Cirrus Logic Inc. 7B Nightingale Way, Quartermile Edinburgh, United Kingdom
Coretronic Corp. No.2-1.Nanke 6Th.Road, Tainan Science-Based Industrial Park Tainan County, Taiwan
Corning Inc. One Riverfront Plaza Corning, NY, United States
Daeduck Electronics Co., Ltd. (Jeongwang-Dong), 335, Somanggongwon-Ro, Gyeonggi-Do, Korea
Daeyoung Electronics Co., Ltd. Lot HT-2-1, Road D2, Ho Chi Minh Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Dist. 9, Vietnam
Daifuku Co., Ltd. 14, Dongtanjiseong-Ro, Hwaseong-So, Gyeonggi-Do, Korea
7406 West Detroit Street, Chandler, AZ, United States
4-103, Komakihara, Komaki, Aichi, Japan
DAP Corporation 474-22 Anseongmachum-Road, Miyang-Myeon, Anseong-City, Kyunggi-Do, Korea
Dongjin Semichem Co., Ltd. 644, Baekbeom-Ro, Seo-Gu, Incheon, Korea
Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd. 132, Yakchon-Ro, Iksan-Si, Jeollabuk-Do, Korea
Dongyang E&P Inc. 76, Jinwisandanro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Nhan Hoa Ward-My Hao District-Hung Yen Province, Vietnam
Doosung Tech Luong Son Ip, Hoa Son Commune Hoa Binh Luong Son, Vietnam
Dr Enc SA de CV Manufacturas 622 Santa Rosa Jauregui Queretaro, Mexico
Dreamtech Co., Ltd. No.100, Huu Nghi Road, Vsip Bac Ninh Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
SUPPLIER ADDRESS
Edwards Limited 96, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Elentec co., Ltd. B-37, Sector-80, Phase-Ii, Noida, India
44F, Quang Minh Industrial Zone, Ha Noi, Vietnam
Eou Unit, 57/1&2, Ecotech-I, Extension-I, Greater Noida, India
Lot 2247, Jalan Rajawali, Mukim Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
EM-Tech Co., Ltd. Huaxian Road, Danshan Industrial Area, Chengyang District, Qingdao, Shandon, China
Yen Phong Ip Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Entegris Inc. 72, Je2Gongdan 1-Gil, Miyang-Myeon, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
117 Jonathan Blvd North Chaska, MN, United States
129 Concord Road, Billerica, MA, United States
31 Kaki Bukit Road 3, 06-08/11 Tech Link, Singapore
GoerTek Inc. No.268 Dongfang Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China
Lot L-06, Que Vo Industrial Park Nam Son Commune, Bac Ninh, Vietnam
Hanyang ENG Co., Ltd. 72, Yeongtong-Ro 26 Beon-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
HB Technology Co., Ltd. 87, Sandongro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungnam, Korea
Hitachi Ltd. 46, 2 Gongdan 8-Gil, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
2150 N. 1st Street, Ste. 350, San Jose, CA, United States
2460 North First Street, Suite 290, San Jose, CA, United States
8F Young Poong Bldg., 41 Cheonggyecheon-Ro, Chongro-Ku, Seoul, Korea
92, Sanho-Daero, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
1601A Room ,16F, Blk.1, No.18, Taigu R Oad, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
24-14 Nishi-Shimbashi, 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
Grantokyo South Tower, 9-2, Marunou Chi 1-Chome,Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
15-12 Nishi-Shimbashi 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
HNT Electronics Co., Ltd. Luong Son Industrial Park, Km 36, National Highway 6, Hoa Son Commune Luong Son, Hoa Binh, Vietnam
Hosiden Corp. Lot 1, Quang Chau Ip, Viet Yen Dicstrict, Bac Giang Province, Vietnam
Ibiden Co., Ltd. 15#, Rongchang East Street, BDA, Beijing, China
3-200, Gama-Cho, Ogaki, Gifu Pref, Japan
Innolux Corp. No.160 Kesyue Road., Chu-Nan Site, Hsinchu Science Park, Chu-Nan, Miao-L I, Taiwan
Intel Corp. 69/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Intops Co., Ltd. 148, Okgye 2 Gongdan-Ro, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
Yen Phong 1Z., Yen Phong Dist., Bac Ninh, Vietnam
Lot I-10-2, D2 Road, District 9 Ho Chi Minh, Vietnam
Inzi Display Co., Ltd. 7880 Airway Road Suite#B6E, San Diego, CA, United States
Plot 220, Road 10, Amata Industrial Dong Nai Long Binh Ward, Bien Hoa City, Vietnam
Jahwa Electronics Co., Ltd. 1217, Chungcheong-Daero, Bugi-Myeon,Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
Plot 10, Khai Quang Industrial Park , Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Jiangsu Simand Electric Co., Ltd. No.111, Kangyuan Road, Xiangcheng District Suzhou, China
JX Nippon Mining & Metals Corp. 54, Hansan-Gil, Cheongbuk-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
125 North Price Road. Chandler, AZ, United States
1008164 1-2, Otemachi 1Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Kirin Precision Co., Ltd. Av.Benito Juarez 131-5 Parque Industrial Queretaro, Santa Rosa Jauregui, Qro., Mexico
(Hanamdong) 106 287, Sonjae-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
KLA-Tencor Corp. 1 Technology Drive. Milpitas, CA, United States
Kyocera Corp. 13F Kamco Yangjae Tower, 262 Kangnamdae-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
116, Beomjigi-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Lam Research Corp. 4F, 28, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Avenue Edouard-Dubois 20 Neuchatel, Switzerland
4650 Cushing Parkway. Fremont, CA, United States
Lens International HK Co., Ltd. Unit A, 7/F, Mg Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
LOT Vacuum Co., Ltd. (Shingeonji-Dong) 68, Gongdan1-Ro, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Maxford Technology Limited 18 Floor, Chung Nam Building, 1 Loc Khart Road, Wanchai, Hong Kong
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated Products Inc. 160 Rio Robles Drive, San Jose, CA, United States
Mcnex Co., Ltd. Lot Cn5, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phuc Son Industrial Park, Vietnam
MediaTek Inc. No.1, Dusing 1st Road., Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan
Meiko Electronics Co., Ltd. Lot Ld4, Thach That-Quoc Oai Industrial Zone, Phung Xa Commune, Thach That Dist, Hanoi, Vietnam
Micron Technology Inc. 8000 S. Federal Way Boise, ID, United States
Miraenanotech Co., Ltd. A6-1, Saida International Industrial Complex, Xiqing, Tianjin, China
Murata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (Gt Tower, Seocho-Dong), 411, Seocho-Daero, Seocho-Gu, Seoul, Korea
9380 Carroll Park Drive San Diego, CA, United States
20 Fairbanks, Suite 187 Irvine, CA, United States
200 Yishun Ave 7, Singapore
Namuga Co., Ltd. Lot B9, Thuy Van Industrial Zone, Thuy Van Commune, Viet Tri City, Phu Tho Province, Vietnam
New Motech Co., Ltd. 8, Hanamsandan 7Beon-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
7/156 Moo 4 T. Mabyangporn A. Pluakda Eng, Rayong, Thailand
Nitto Denko Corp. 33rd Floor, Grand Front Osaka, 4-20 Ofuka-Cho, Kita-Ku, Osaka 530-0011, Japan
NuFlare Technology Inc. 8-1, Shinsugita-Cho, Isogo-Ku Yokohama, Kanagawa, Japan
NXP Semiconductors N.V. NXP Semiconductors Netherlands B.V. High Tech Campus 60, Eindhoven The Netherlands
Partron Co., Ltd. 22, Samsung 1-Ro 2-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Posco Co., Ltd 158# Shenxu Road Suzhou Industrial Park, China
Powerlogics Co., Ltd. 163 Gwahaksanup4Ro, Oksan-Myeon, Cheongwon-Gun, Chungchongbuk-Do, Korea
Khai Quang Industrial Zone Khai Quang Ward Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Praxair Technology Inc. (Teheran-Ro, Sinhan Building16F), 512, Teheran-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
7, 3Gongdan 2-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
PSK Inc. 48, Samsung 1 Ro 4-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Qorvo Inc. 1 Changi Business Park Avenue1, #04, Singapore
Rohm Co., Ltd. 159-13, Gasan Digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, Korea
Samsung Display Co., Ltd. 95 Samsung 2nd Road. Nonsuh-Dong Kiheung-Gu, Yongin Gyeonggi-Do, Korea
77, 4Sandan 5-Gil, Cheonan-Si Seobuk-Gu, Chungcheongnam-Do, Korea
Yen Phong I Industrial Zone Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Maetan-Dong) 150, Maeyeong-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Semphil., Chip Block 5, Barrio, Batin O, Calamba, Laguna, Philippines
Yen Binh Industrial Zone Dong Tien Ward, Pho Yen Town Thai Nguyen Province, Vietnam
No.80 Xiaqing Road, The West Zone Of Teda, Tianjin, China
14F Tower A, SCC, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
788 Nanhe Road. Kunshan Et Development Jiangsu Province, China
Samsung SDI Co., Ltd. Yen Phong I - I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist, Bac Ninh, Vietnam
56, Gosan-Ro, Uiwang-Si 16073, Gyeonggi-Do, Korea
Gongse-Dong 150-20, Gongse-Ro, Giheung-Gu , Yonginsi, Gyeonggi-Do, Korea
SI Flex Co., Ltd. Lot A, Quang Chau Industrial Park, Bac Giang Province. Viet Yen District, Vietnam
Siltronic Corp. P.O. Box 1140, D-84479 Burghausen, Germany
12 Tampines Industrial Ave 5, Singapore
7200 NW Front Street. Portland, OR, United States
SMART Modular Technologies Inc. Av. Tegula, 888 Edificio Cristal - CEA Ponte Alta, Atibaia, Sao Paulo, Brazil
Soulbrain Co., Ltd. 34, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STI Co., Ltd. 1, Bonggi-Gil, Gongdo-Eup, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STMicroelectronics N.V. 5A Serangoon North Avenue 5, Singapore
Sumco Corp. Seavans North, 1-2-1 Shibaura, Minato-Ku, Tokyo, Japan
19801 N. Tatum Blvd. Phoenix, AZ, United States
Sung Woo Electronics Co., Ltd. Thuan Thanh 3 Industrial Zone, Than H Khuong Commune, Bac Ninh, Vietnam
Synaptics Inc. 1251 Mckay Dr. San Jose, CA, United States
SUPPLIER ADDRESS
Taiwan PCB Techvest Co., Ltd. No.12, Kung Yeh 2nd Road., Pin Chen, Tao Yuan Hsien, Taiwan
Taiyo Nippon Sanso Corp. 94, Eumbongmyeon-Ro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
150 Allen Road Basking Ridge, NJ, United States
3F, No.2 Bldg. Baowu Tower 1859 Expo Boulevard Shanghai Pudong, China
#1189 Bao-8 Road, Zong He Bao Shui Xi'An Shaanxi, China
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 International Business Park Nordic European Centre #06-28, Singapore
440 Stevens Ave., Suite 300 Solana San Diego, CA, United States
B2B 2Nd Floor, Building3, No.258 Xin Ling Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China
43, Jayumuyeok 3-Gil, Masanhoewon-Gu, Changwon-Si, Gyeongsangnam-Do, Korea
Nordring 23, Furth, Germany
TDK Corp. 11 North Buona Vista Drive #13-08 The Metropolis Tower 2, Singapore
Nilai Industrial Estate, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
3505 Wharf Cable TV Tower, 9 Hoi Sh Ing Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
8F, Songnam Building, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea
No.1 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng City, Ningde, Fujian Province, China
St.Martin Str. 53, Munich, Germany
TES Co., Ltd. 2374-36, Jungbu-Daero, Yangji-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Texas Instruments Inc. 3-6, World Shipping Centre, Harbour City, 7 Canton Road, Hong Kong
The Dow Chemical Company 14F, 412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
(Backseok-Dong) 56, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
P.O. Box 60896 Charlotte, NC, United States
112, Seonggeo-Gil, Seonggeo-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
4F No.6, Lane 280, Zhongshan North Road, Taiwan
451 Bellevue Road. Newark, DE, United States
Tokyo Electron Ltd. 51, Jangangongdan 6-Gil, Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
1F, No.126 Hedan Road., Pudong, Shanghai, China
Akasaka Biz Tower, 3-1 Akasaka 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo 107-6325, Japan
2400 Grove Blvd. Austin, TX, United States
Toshiba Corp. 20 Pasir Panjang Road #12-25/28 Mapletree Business City, Singapore
517, Yeongdong-Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
2570-1, Urasuda, Kamo-Shi, Niigata, Japan
Yeongdongdaero 517, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
Tripod Technology Corp. No.7, Middle Section, Mianzhou Avenue, Xiantao, Hubei, China
ULVAC, Inc. 5, Hansan-Gil, Cheongbuk-Eup, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Versum Materials Inc. (Singil-Dong) 283, Haebong-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
7201 Hamilton Blvd. Allentown, PA, United States
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 International Industrial City Xeda, Tianjin, China
No.26 Street 05 Vsip Bac Ninh Industrial Zone Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
Wonik IPS Co., Ltd. 75, Jinwisandan-Ro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Wonik Materials Co., Ltd. 30, Yangcheong 3-Gil, Yangcheong-Ri, Ochang-Eup, Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
1 2 3 4