Udhëzuesi për Navigimin Global

Ky seksion shpjegon se si të përdorësh shiritin e navigimit global.

Përdorimi i shiritit të Navigimit Global në websitin tonë

1. Si të gjeni nën-menutë në shiritin tonë të Navigimit Global

Ndihme per akses

1.1. Për të gjetur nën-menutë e një artikulli në shiritin tonë të Navigimit Global, shtypni tastin Tab derisa të arrini tek artikulli përkatës. Nën-menutë do të shfaqen automatikisht pasi të shtypni tastin "Enter" në artikull.

Për shembull, për të gjetur nën-menutë e “Mobile”, shtypni Tab derisa të mbërrini tek artikulli.  Do të gjeni nën-menu të shumta si “Smartfonë, Tabletat, Pajisje Wear, Aksesorë” kur shtypni tastin "Enter" në artikull.

1.2. Për të shfletuar përmes nënartikujve të një grupi në shiritin në shiritin tonë të Navigimit Global, shtypni tastin "Tab" kur të jetë i fokusuar artikulli kryesor.

Për shembull, për të shkuar te nënartikujt e “Smartfonë”, shtypni Tab kur fokusi i tastierës të jetë tek ai artikull.

1.3 Për të shkuar te grupi tjetër në shiritin tonë të Navigimit Global, shtypni tastin Tab derisa të kaloni përmes të gjithë nënartikujve në grupin e tanishëm. Elementi tjetër në fokus do të jetë grupi tjetër.

Për shembull, për të shkuar te grupi tjetër pas “Smartfonë, Tabletat, Pajisje Wear, Aksesorë,” shtypni Tab derisa të kaloni përmes të gjithë nënartikujve në grupin e tanishëm. Kur shtypni Tab nga nënartikulli i fundit në grup, tastiera do të fokusohet te grupi i mëposhtëm (“Samsung Pay”).

1.4. Për shembull, për të shkuar te grupi tjetër pas “Smartfonë, Tabletat, Pajisje Wear, Aksesorë,” shtypni Tab derisa të kaloni përmes të gjithë nënartikujve në grupin e tanishëm. Kur shtypni Tab nga nënartikulli i fundit në grup, tastiera do të fokusohet te grupi i mëposhtëm (“Samsung Pay”).

Për shembull, për t’u kthyer te “Smartfonë” kur fokusi i tastierës tuaj është te “Tabletat”, shtypni një herë "Shift" + "Tab".

2. Si të përdorni kërkimin në shiritin tonë të Navigimit Global

Si të përdorni kërkimin në shiritin tonë të Navigimit Global

2.1. Për t’u fokusuar te kërkimi në shiritin në shiritin tonë të Navigimit Global, shtypni tastin "Tab" derisa të kaloni përmes të gjitha opsioneve të disponueshme dhe tastiera të fokusohet tek ikona “Kërko”, pastaj shtypni tastin "Enter".

2.2. Për të futur një term në fushën e kërkimit në shiritin tonë të Navigimit Global, shtypni butonin Tab një herë kur fokusi i tastierës është në ikonën “Kërko”.

Kjo do të zhvendosë fokusin nga ikona “Kërko” në fushën e hyrjes së kërkimit. Tanimë, mund të shtypni fjalën kyçe që dëshironi të gjeni.

2.3. Për të shfletuar përmes sugjerimeve të kërkimit në shiritin tonë të Navigimit Global, shtypni tastin "Tab" pasi të keni futur një term në fushën e futjes së kërkimit, derisa tastiera të fokusohet te sugjerimi i parë në listë.

Në këtë pikë, mund të shkoni te sugjerimet e tjera duke shtypur sërish tastin Tab.

2.4 Për të kërkuar për një term të sugjeruar në shiritin tonë të Navigimit Global, shtypni tastin "Enter" kur fokusi i tastierës të jetë te një term i sugjeruar kërkimi.

Kjo do t’ju çojë në një faqe të Rezultateve të kërkimit me produkte dhe përmbajtje që përputhen me termin e sugjeruar.

2.5. Për të kërkuar për termin e saktë që keni futur në shiritin tonë të Navigimit Global, shtypni tastin "Enter" pasi të përfundoni së shkruari termin në fushën e futjes së Kërko.

Kjo do t’ju çojë në një faqe të Rezultateve të kërkimit me produkte dhe përmbajtje që përputhen me termin e futur.

Udhëzuesi për Menunë e filtrit

Përdorimi i Menusë së filtrit në websitin tonë

1. Si të hapni ose të kapërceni Menunë e filtrit

Si të hapni ose të anashkaloni Menunë e filtrit

1.1. Për të përdorur Menunë e filtrit, shtypni tastin "Tab" derisa fokusi i tastierës të jetë tek artikulli i filtrit. Nga kjo pikë, mund të shtypni sërish tastin "Tab" për të kaluar tek opsioni i menusë së parë.

1.2. Për të anashkaluar Menunë e filtrit, shtypni disa herë tastin "Tab" kur fokusi i tastierës tuaj është tek artikullin i filtrit. Kjo do ta lëvizë fokusin e tastierës përmes grupeve të filtrave. Kur fokusi i tastierës të jetë në grupin e fundit të filtrave, shtypeni edhe një herë tastin "Tab" për të dalë nga Menuja e filtrit dhe për të vazhduar tek elementi tjetër në faqe.

2. Si të shfletoni dhe zgjidhni opsionet e filtrit

Si të shfletoni dhe zgjidhni opsionet e filtrit

2.1. Për të zgjeruar një grup filtri dhe për të shfaqur opsionet e tij të filtrimit në Menunë e filtrit, shtypni një herë tastin "Enter" pasi fokusi i tastierës të jetë te grupi i filtrave. Kjo do të zgjerojë grupin e filtrave dhe do të shfaqë opsionet e tij të filtrimit.

2.2. Për të kaluar në opsionin e parë të filtrave të një grupi filtri në Menunë e filtrit, shtypni një herë tastin "Tab" pasi fokusi i tastierës tuaj është në grupin e filtrave. Kjo do ta lëvizë fokusin tek opsioni i parë i filtrave në atë grup.

2.3. Për të kaluar te grupi tjetër i filtrave në Menunë e filtrit, shtypni një herë tastin "Tab" kur fokusi i tastierës tuaj të jetë te grupi i mëparshëm. Nëse grupi i filtrave zgjerohet, duhet të shtypni disa herë tastin "Tab", derisa të kaloni përmes të gjitha opsioneve të disponueshme të filtrave brenda atij grupi fillimisht.

2.4. Për të kaluar te grupi tjetër i filtrave në Menunë e filtrit, shtypni një herë tastin "Tab" kur fokusi i tastierës tuaj të jetë te grupi i mëparshëm. Nëse grupi i filtrave zgjerohet, duhet të shtypni disa herë tastin "Tab", derisa të kaloni përmes të gjitha opsioneve të disponueshme të filtrave brenda atij grupi fillimisht.

2.5. Për të kaluar tek opsioni ose grupi i mëparshëm i filtrave në Menunë e filtrit, mbani të shtypur tastin "Shift" dhe shtypni një herë tastin "Tab". Kjo do ta fokusojë tastierën tuaj në artikullin e mëparshëm. Mund të shtypni Shift+Tab disa herë për të lëvizur mbrapa sipas nevojës.

2.6. Për të zgjedhur një opsion filtri, shtypni një herë tastin "Space". Për të hequr zgjedhjen e një opsioni filtri, shtypni sërish tastin "Space".

 

3. Si të hiqni të gjithë filtrat e zgjedhur

Si t’i hiqni të gjithë filtrat e zgjedhur

3.1. Për të përdorur opsionin “RIVENDOS FILTRAT” (RESET FILTERS) në Menunë tonë të filtrit, shtypni disa herë tastin "Tab" derisa të kaloni përmes të gjithë filtrave të disponueshme. Kur fokusi i tastierës tuaj të jetë te filtri i fundit, shtypni tastin "Tab" për ta kaluar fokusin e tastierës tek opsioni “RIVENDOS FILTRAT”.

3.2. Për të hequr të gjitha filtrat e zgjedhura në Menunë tonë të filtrit, shtypni një herë tastin "Enter" kur fokusi i tastierës të jetë tek opsioni “RIVENDOS FILTRAT”. Kjo do të heqë të gjitha opsionet e filtrave që ishin zgjedhur më parë.

Udhëzuesi për lidhjet e kapërcimit

Përdorimi i lidhjeve të kapërcimit në websitin tonë

1. Aksesimi dhe përdorimi i lidhjeve të kapërcimit

Aksesimi dhe përdorimi i lidhjeve të kapërcimit

1.1.  Kapërce te përmbajtja. Kjo lidhje kapërcimi është lidhja e parë që do të shihni në të gjitha faqet tona kur shtypni tastin "Tab". Nëse dëshironi të kapërceni shiritin tonë të navigimit global dhe të shkoni drejtpërdrejt tek pjesa e përmbajtjes e faqes, shtypni tastin "Enter" kur fokusi i tastierës të jetë te lidhja "Kapërce te përmbajtja".

1.2. Kapërce te ndihma e aksesueshmërisë. Kjo lidhje kapërcimi është lidhja e dytë që shihni në të gjitha faqet tona kur shfletoni duke përdorur tastin "Tab". Nëse dëshironi të kapërceni të gjithë faqen dhe të shkoni direkt në ndihmën e aksesueshmërisë në Menunë Footer, shtypni butonin Enter kur fokusi i tastierës suaj të jetë në lidhjen "Kapërce te  ndihma e aksesueshmërisë".