• Home /
 • Mobile Assistant Menu | Accessibility

Mobile Assistant Menu | Accessibility

Mundësia e hyrjes në telefonat "Galaxy"

Shfaqet menyja 'Aksesibiliteti'. Këtu përfshihen opsione të tilla si 'Lexuesi i ekranit', 'Përmirësime të dukshmërisë', 'Përmirësime të dëgjimit' dhe 'Ndërveprimi & hkathtësia'.

Menyja e asistentit

Menyja e asistentit është krijuar për individë me probleme të aftësive motorike ose probleme të tjera fizike. Duke përdorur menynë e asistentit, mund të përdorësh butonat e harduerit dhe të gjitha pjesët e ekranit thjesht duke trokitur ose duke rrëshqitur.

Shfaqet menyja "Ndërveprimi & shkathtësia". Opsioni "Menyja e asistentit" është "aktiv". Shfaqet dritarja kërcyese e menysë së asistentit me ikonat "Të fundit", "Baza", "Ekrani fikur" dhe "Foto ekrani".

Shtypja e tasteve dhe butonave të harduerit

Menyja e asistentit të lejon të kryesh detyrat e mëposhtme pa përdorur tastet e harduerit ose butonat në ekran:

 • Aplikacionet e fundit

  shfaq aplikacionet e fundit

 • Ekrani bazë

  Shko tek "Ekrani bazë"

 • Prapa

  Kthehu në ekranin e mëparshëm

 • Volumi

  ndrysho volumin dhe hap kontrollet e tjera të audios

 • Blloko

  Blloko telefonin

 • Pamje çasti

  bëj foto ekrani

 • Opsionet e telefonit

  modaliteti fikje, rinisje dhe urgjencë

 • Bixby

  shko te baza e "Bixby" (trokit) ose telefono "Bixby" (prek dhe mbaj)

Shfaqet menyja "Opsionet e menysë së asistentit". Ikonat e aplikacioneve për "Të fundit", "Baza", "Prapa", "Ekrani joaktiv", "Volumi", "Foto ekrani", "Paneli i njoftimeve", "Zmadhim duke afruar dy gishtat", "Opsionet e telefonit", "Kontrolli i ekranit" dhe "Cilësimet e menysë" janë aktive dhe mund të fshihen. Ikonat e aplikacioneve për ndriçimin, rrotullimin e ekranit, "Bixby" dhe për dritaren e zmadhuesit janë joaktive dhe mund të shtohen.

Përdorimi me lehtësi i të gjitha pjesëve të ekranit

Përdor lehtësisht objektet kudo në ekran.

 • Paneli i njoftimeve

  hap ose mbyll panelin e njoftimeve

 • Kursori

  përdor një fushë të vogël prekjeje dhe kursor për të përdorur çdo pjesë të ekranit

 • Kontrolli i ekranit

  përdor një fushë prekjeje rrethore për të lëvizur listat poshtë e lartë ose për të naviguar faqet

 • Volumi

  rrit ose ul volumin

 • Zmadhim duke afruar dy gishtat

  zmadho ose zvogëlo me një trokitje të vetme

 • Cilësimet e menysë

  shko te cilësimet e menysë së asistentit

 • Ndriçimi

  ndrysho ndriçimin e ekranit

 • Rrotullimi i ekranit

  ndrysho opsionet e orientimit të ekranit

 • Dritarja e Zmadhuesit

  hap dritaren e zmadhuesit të kontrolluar nga fusha e prekjes

* Figurat e pajisjes të simuluara për qëllime ilustrimi.