SmartThings të përgjithshme

‘Inovacioni teknologjik për të gjithë’ është një ideal që i jep kuptim dhe sjell gëzim në jetën tonë. Të gjitha produktet, përmbajtja dhe shërbimet e Samsung janë krijuar rreth një filozofie që ka njeriun në qendër, e cila e vlerëson shumëllojshmërinë dhe përqafon të qenit ndryshe.
Samsung ndjek inovacionin teknologjik që është i disponueshëm për të gjithë përdoruesit.

Parimet e dizajnit me mundësi të përdorimit

Konsiderata

Krijuar me empati me vëmendje ndaj detajeve për të gjithë përdoruesit tanë

Ne tek Samsung jemi vazhdimisht duke u përpjekur të thjeshtëzojmë ndërfaqet e produkteve tona, duke përdorur një shumëllojshmëri metodologjish të studimeve për të bërë që metoda jonë e dizajnit të përkojë me nevojat dhe dëshirat e përdoruesit. Përpiqemi të dëgjojmë dhe të tregojmë një përpjekje të sinqertë për të kuptuar të gjithë përdoruesit tanë.

Gjithëpërfshirja

Me dizajn të ekuilibruar dhe të barabartë për të gjithë

Përpiqemi të bëjmë dizajn për të gjithë përdoruesit. Ne tek Samsung punojmë për të kapërcyer prirjet e diskriminimit në industrinë teknologjike dhe besojmë fuqishëm se vështirësitë fizike ose mendore nuk duhet të jenë një pengesë për ndonjë përdorues kur ndërveprojnë me produktet tona. Kemi një grup udhëzimesh të qëndrueshme të cilat i respektojmë. Që nga fazat e planifikimit të secilit produkt, sigurohemi se produktet tona japin një përvojë holistike për të gjithë përdoruesit.

Vazhdimësi

Përvojë e dizajnit të vazhdueshëm për të gjitha produktet tona

Produktet e Samsung japin një shumëllojshmëri të funksioneve opsionale për njerëzit me kufizime të lëvizjes. Kërkimet dhe zhvillimet e vazhdueshme në dizajnin e mundësisë së përdorimit sigurojnë se të gjitha produktet e Samsung japin nivele të barabarta të funksionueshmërisë për të gjithë përdoruesit e tyre.

Bashkë-krijimi

Të krijuar së bashku

Samsung ka një ekip të përkushtuar të profesionistëve nga fusha të ndryshme për të siguruar një sistem të përvojës produkt-shërbim-arsimim. Punonjësit me pa-aftësi, institucionet kërkimore dhe komunitetet e grupet e ngjashme të gjithë punojnë së bashku për të siguruar një metodë më praktike gjatë dizajnit. Gjithashtu zhvillojmë dhe mbështesim konkurse të brendshme për të hapur mundësi për inovacion të mëtejshëm, jo vetëm për zhvillimin e produkteve, por gjithashtu për t’i dhënë komunitetit.