Mundësi hyrje për pajisje që vishen

Pamje ballore e "Galaxy Watch" ku shfaqet menyja "Mundësi hyrje". Pamje ballore e "Galaxy Watch" ku shfaqet menyja "Mundësi hyrje".

Lexuesi i ekranit

Voice Assistant

Merr komente me zë për të përshkruar se çfarë ka në ekran dhe se çfarë mund të trokasësh, të zgjedhësh apo të aktivizosh.

* Disponueshmëria e këtij funksionaliteti mund të ndryshojë në varësi të pajisjes.

Aktivizimi i opsionit të menysë Voice assistant. Përdorimi i funksionit për të treguar orën "10:08" me mesazh zanor. Aktivizimi i opsionit të menysë Voice assistant. Përdorimi i funksionit për të treguar orën "10:08" me mesazh zanor.

* Disponueshmëria e këtij funksionaliteti mund të ndryshojë në varësi të pajisjes.

Ekran i errët

Mbaje ekranin të errët gjatë gjithë kohës për privatësi.

* Disponueshmëria e këtij funksionaliteti mund të ndryshojë në varësi të pajisjes.

Pamje ballore e "Galaxy Watch" dhe imazhi i ekranit të aktivizimit të opsionit të menysë "Ekran i errët". Kur ora me ekran të errët jep orën aktuale "10:08". Pamje ballore e "Galaxy Watch" dhe imazhi i ekranit të aktivizimit të opsionit të menysë "Ekran i errët". Kur ora me ekran të errët jep orën aktuale "10:08".

* Disponueshmëria e këtij funksionaliteti mund të ndryshojë në varësi të pajisjes.

Përmirësime të dukshmërisë

Bardhezi / Ngjyra negative

Kalo në bardh e zi ose rikthe ngjyrat në ekran për të lehtësuar pamjen dhe navigimin.

Ekrani orës shfaq pamjen e zakonshme dhe pamjen ku është aplikuar "Efekti bardhezi". Ekrani i orës shfaq pamjen e zakonshme me opsionin e menysë së ngjyrave negative dhe ekrani i orës që shfaq menynë aktive "Ngjyra negative". Nëse aplikon efektin bardhezi, të gjitha ngjyrat e ekranit të orës, përfshirë ikonat, kalojnë në bardh e zi. Nëse aplikon ngjyra negative, të gjitha ngjyrat e sfondit dhe tekstet kthehen mbrapsht. Ekrani orës shfaq pamjen e zakonshme dhe pamjen ku është aplikuar "Efekti bardhezi". Ekrani i orës shfaq pamjen e zakonshme me opsionin e menysë së ngjyrave negative dhe ekrani i orës që shfaq menynë aktive "Ngjyra negative". Nëse aplikon efektin bardhezi, të gjitha ngjyrat e ekranit të orës, përfshirë ikonat, kalojnë në bardh e zi. Nëse aplikon ngjyra negative, të gjitha ngjyrat e sfondit dhe tekstet kthehen mbrapsht.

Bëj zoom

Trokit tri herë me një gisht për të zmadhuar ose zvogëluar.

Dy "Galaxy Watch", tek e para tregohet artikulli i menysë "Zmadho", ndërsa tek e dyta pamja e zmadhuar. Dy "Galaxy Watch", tek e para tregohet artikulli i menysë "Zmadho", ndërsa tek e dyta pamja e zmadhuar.

Orë me dridhje

Merr orën aktuale në formën e dridhjeve duke trokitur ekranin e orës me dy gishta.

Pamje ballore e "Galaxy Watch" ku shfaqet opsioni i aktivizuar i menysë "Orë me dridhje". Pamje ballore e "Galaxy Watch" ku shfaqet opsioni i aktivizuar i menysë "Orë me dridhje".

Përmirësime të dëgjimit

Heshto të gjithë tingujt

Çaktivizo të gjithë tingujt, duke përfshirë thirrjet telefonike.

* Disponueshmëria e këtij funksionaliteti mund të ndryshojë në varësi të pajisjes.

Pamje ballore e "Galaxy Watch" ku shfaqet opsioni i aktivizuar i menysë "Heshto të gjithë tingujt". Pamje ballore e "Galaxy Watch" ku shfaqet opsioni i aktivizuar i menysë "Heshto të gjithë tingujt".

* Disponueshmëria e këtij funksionaliteti mund të ndryshojë në varësi të pajisjes.

Audio mono

Ndrysho tingullin në minikufje nga stereo në mono.

Pamje ballore e "Galaxy Watch" ku shfaqet opsioni i aktivizuar i menysë "Audio mono". Pamje ballore e "Galaxy Watch" ku shfaqet opsioni i aktivizuar i menysë "Audio mono".

Cilësime të avancuara

Përkujtesat njoftuese

Merr sinjalizime me tinguj ose dridhje për të të kujtuar njoftimet e palexuara.

Pamje ballore e "Galaxy Watch" ku shfaqet opsioni i aktivizuar i menysë "Përkujtesë njoftuese". Pamje ballore e "Galaxy Watch" ku shfaqet opsioni i aktivizuar i menysë "Përkujtesë njoftuese".

Qasje e shpejtë te
veglat e menysë
"Mundësi hyrje"

Trokit tri here me dy gishta në çdo ekran për të përfituar qasje të shpejtë te funksionet e mundësisë për hyrje ose shko te cilësimet e mundësisë për hyrje.

* Disponueshmëria e këtij funksionaliteti mund të ndryshojë në varësi të pajisjes.

Pamje ballore e "Galaxy Watch" ku shfaqet opsioni i aktivizuar i menysë "Tri-trokitja me dy gishta". Pamje ballore e "Galaxy Watch" ku shfaqet opsioni i aktivizuar i menysë "Tri-trokitja me dy gishta".

* Disponueshmëria e këtij funksionaliteti mund të ndryshojë në varësi të pajisjes.

* Figurat e pajisjes të simuluara për qëllime ilustrimi.