Aksesueshmëria në ueb

Aksesueshmëria në ueb

Një ekran laptopi tregon 2 gra, 1 burrë dhe 1 djalë që janë të gjithë invalidë së bashku në një radhë që buzëqeshin, mbi ekran shfaqen ikonat e syrit, veshit, dorës dhe trurit.

Udhëzuesi i navigimit global

Përdorimi i shiritit të navigimit global në uebsajtin tonë

Si të gjeni nën menutë në shiritin tonë global të navigimit

Si të gjeni nën menutë në shiritin tonë global të navigimit në celular