Udhëzuesi i navigimit global

Përdorimi i shiritit të navigimit global në uebsajtin tonë

Si të gjeni nën menutë në shiritin tonë global të navigimit

HAPI 1

Për të gjetur nën menutë në shiritin tonë global të navigimit, shtypni tastin Tab derisa të arrini tek artikulli. Kur fokusi është tek artikulli, shtypni tastin Enter për të hapur nën menutë dhe përdorni tastin Tab për të arritur nën menunë e mëposhtme.

Imazh i zmadhuar i menusë Mobile të Samsung.com GNB Imazh i zmadhuar i menusë Mobile të Samsung.com GNB

HAPI 2

Për të shkuar te grupi tjetër i shiritit tonë global të navigimit, shtypni tastin Tab derisa të kaloni të gjithë nënartikujt në grupin aktual. Elementi tjetër në fokus do të jetë grupi i mëposhtëm.

Për shembull, për të shkuar te grupi tjetër i menusë, shtypni tastin Tab derisa të kaloni të gjithë nënartikujt në grupin aktual. Kur shtypni skedën Tab nga nënartikulli i fundit i grupit, tastiera juaj do të fokusohet në artikullin kryesor të grupit të mëposhtëm.

Imazh i zmadhuar i menusë Samsung Pay të Samsung.com GNB Imazh i zmadhuar i menusë Samsung Pay të Samsung.com GNB

HAPI 3

Për t'u kthyer tek artikulli i mëparshëm në shiritin tonë të navigimit global, mbani shtypur tastin Shift dhe shtypeni tastin Tab një herë. Kjo do ta fokusojë tastierën tuaj në artikullin e mëparshëm. Mund të shtypni Shift+Tab disa herë për të lëvizur prapa sipas nevojës. Për shembull, për t'u kthyer prapa te "Galaxy S" kur tastiera juaj fokusohet në "Galaxy Note", shtypni një herë Shift + Tab.

Imazh i zmadhuar i menusë Galaxy Note të Samsung.com GNB Imazh i zmadhuar i menusë Galaxy Note të Samsung.com GNB

HAPI 4

Për të mbyllur një nën menu të hapur, përdorni tastin Tab për të lëvizur te butoni "Close menu" dhe shtypni tastin Enter.

Imazh i zmadhuar i butonit "Close" të Samsung.com GNB Imazh i zmadhuar i butonit "Close" të Samsung.com GNB

Si të gjeni nën menutë në shiritin tonë global të navigimit në celular