Lidhja e kapërcimit

Aksesueshmëria në ueb

Një ekran laptopi tregon 2 gra, 1 burrë dhe 1 djalë që janë të gjithë invalidë së bashku në një radhë që buzëqeshin, mbi ekran shfaqen ikonat e syrit, veshit, dorës dhe trurit.

Udhëzuesi i lidhjeve të kapërcimit

Përdorimi i lidhjeve të kapërcimit në uebsajtin tonë

Aksesimi dhe përdorimi i lidhjeve të kapërcimit

Aksesimi dhe përdorimi i lidhjeve të kapërcimit në celular