Udhëzuesi i lidhjeve të kapërcimit

Përdorimi i lidhjeve të kapërcimit në uebsajtin tonë

Aksesimi dhe përdorimi i lidhjeve të kapërcimit

HAPI 1

Kapërceni te përmbajtja: Kjo lidhje kapërcimi është lidhja e parë që hasni në të gjitha faqet tona kur shtypni tastin Tab. Nëse doni të kapërceni shiritin tonë global të navigimit dhe të lëvizni direkt te seksioni i përmbajtjes së faqes, shtypni tastin Enter kur fokusi është te lidhja “Skip to content”.

Mbi logon SAMSUNG në zonën GNB shfaqet një imazh që tregon një shirit të zi "Skip to content" pas shtypjes së tastit TAB në samsung.com. Mbi logon SAMSUNG në zonën GNB shfaqet një imazh që tregon një shirit të zi "Skip to content" pas shtypjes së tastit TAB në samsung.com.

HAPI 2

Kapërcimi te butoni i ndihmës së aksesueshmërisë: Kjo lidhje kapërcimi është lidhja e dytë që hasni në faqet tona me veçorinë e kontrastit të lartë, kur shfletoni duke përdorur tastin Tab. Nëse doni të kapërceni të gjithë faqen dhe të lëvizni direkt te butoni i kontrastit të lartë te menuja e poshtme, shtypni tastin Enter kur fokusi është te lidhja “Skip to accessibility help button”.

Mbi logon SAMSUNG në zonën GNB shfaqet një imazh që tregon një shirit të zi "Skip to accessibility help" pas shtypjes së tastit TAB në samsung.com. Mbi logon SAMSUNG në zonën GNB shfaqet një imazh që tregon një shirit të zi "Skip to accessibility help" pas shtypjes së tastit TAB në samsung.com.

Aksesimi dhe përdorimi i lidhjeve të kapërcimit në celular