Mjedisi

KENI PYETJE?
KENI PYETJE?
  • none

Bëjmë pjesën tonë për planetin

"Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V." përpiqet të zvogëlojë ndikimin mjedisor të të gjitha produkteve të saj, duke u angazhuar në nisma të ndryshme brenda Evropës si EPEE (Partneriteti Evropian për Energjinë dhe Mjedisin) dhe EHPA (Shoqata Evropiane për Pompat e Ngrohjes).

Reduktimi i emetimeve të F-Gas

Bazuar në legjislacionin revolucionar të BE-së që ka për qëllim reduktimin e emetimeve të F-gas, "Samsung" ka shtuar një lloj të ri freoni në kondicionerët për banesa. Me një GWP të ulët prej 675, freoni R32 është një zgjidhje e qëndrueshme për industrinë e kondicionerëve.

Kondicionerë "Samsung" Klima Mjedis Qëndrueshmëri

Menaxhimi i mbetjeve tona elektronike

Për të përmbushur detyrimet tona mjedisore, "Samsung" ka krijuar sisteme mbështetëse që përputhen me ligjet ekzistuese të riciklimit, si direktiva WEEE (për mbetjet elektrike dhe elektronike) - me rregulla që përcaktojnë objektivat për grumbullimin, riciklimin dhe rikuperimin e mbetjeve elektronike.

Kondicionerë "Samsung" Klima Mjedis Qëndrueshmëri

Direktiva për bateritë

"Samsung" pajtohet me direktivën e BE-së për bateritë - me ligje që rregullojnë prodhimin dhe asgjësimin e baterive.

Kondicionerë "Samsung" Klima Mjedis Qëndrueshmëri

Paketim ekologjik

Ne jemi në përputhje me skemën e pajtueshmërisë së paketimit të secilit vend ku shiten produktet "Samsung". Përmes këtyre nismave, sigurohemi që paketimi nga produktet tona të ripërdoret, rikuperohet ose riciklohet pa pagesë për të gjithë konsumatorët, kudo që të jetë e mundur.

Kondicionerë "Samsung" Klima Mjedis Qëndrueshmëri

Etiketat e dizajnit ekologjik dhe të energjisë

Kondicionerë "Samsung" Klima Mjedisi Qëndrueshmëria Dizajni ekologjik Energjia

Tejet i qëndrueshëm

Etiketat vullnetare identifikojnë produktet në mënyrë të atillë që konsumatorët të mund t'i gjejnë lehtë. "Samsung" ka marrë numrin më të lartë të certifikatave të verifikuara nga jashtë në industrinë elektronike botërore.

Certifikatave

Na kontaktoni

Dëshironi të mësoni më shumë rreth sistemeve klimatike të "Samsung"? Do të na pëlqente të na kontaktonit.

Rreth zgjidhjeve klimatike të "Sams

"Samsung" po ndryshon rrënjësisht botën e kondicionimit me sistemet më të mira klimatike të njohura anembanë botës për risinë dhe efikasitetin e tyre.