Vetëm më e mira

Zgjidhje inovative për t'ju ndihmuar të dalloheni në një treg konkurrues.

Katalogjet e Produkteve

Sisteme inovative klimatike që i përshtaten nevojave të klientëve tuaj - nëse ata po kërkojnë zgjidhje Për shtëpinë apo biznesin e tyre.

Banimi dhe Komercial

Sisteme inovative klimatike që ofrojnë rehati dhe efikasitet të jashtëzakonshëm Për shtëpitë dhe bizneset e vogla.

WindFree wall mount unit WindFree wall mount unit

Komercial

Sisteme që kombinojnë dizajnin mahnitës dhe performancën e përparuar për të përmbushur nevojat unike klimatike të çdo hapësire tregtare - të madhe apo të vogël.

black 360 Cassette unit black 360 Cassette unit

EHS

Sistemet e ngrohjes nga ajri në ujë që përdorin teknologji efikase të nxehtësisë së pompës për të ofruar komoditet të lartë dhe kosto të ulët funskionimi.

ClimateHub system in a kitchen ClimateHub system in a kitchen
 

Portali i Partnerit

Një platformë për ju që të përdorni informacione të përditësuara, të merrni pjesë në programe besnikërie tërheqëse dhe të ndani këshillat dhe praktikat më të mira me kolegët tuaj.
An installer holding a tablet which shows the Partner Portal An installer holding a tablet which shows the Partner Portal

Video

Si një nga partnerët Samsung të regjistruar të Zgjidhjeve Klimatike, keni gjithçka që ju nevojitet për të ofruar vazhdimisht rezultatet më të mira.

Si një nga partnerët Samsung të regjistruar të Zgjidhjeve Klimatike, keni gjithçka që ju nevojitet për të ofruar vazhdimisht rezultatet më të mira.

As one of Samsung’s registered Climate Solutions partners, you have everything you need to consistently deliver the best results. As one of Samsung’s registered Climate Solutions partners, you have everything you need to consistently deliver the best results.

Kur bashkoheni me Samsung, nuk ndryshojmë mënyrën sesi bëni biznes. Ju ndihmojmë të rrisni biznesin tuaj në mënyrën tuaj.

Kur bashkoheni me Samsung, nuk ndryshojmë mënyrën sesi bëni biznes. Ju ndihmojmë të rrisni biznesin tuaj në mënyrën tuaj. Kur bashkoheni me Samsung, nuk ndryshojmë mënyrën sesi bëni biznes. Ju ndihmojmë të rrisni biznesin tuaj në mënyrën tuaj.

E dimë se mund të jetë e vështirë të ekuilibroni drejtimin e biznesit tuaj të instalimit me rolin e shitjes, por mund t'ju ndihmojmë të kaloni në mënyrë të qetë shërbimet tuaja për një rritje të leverdisshme dhe të qëndrueshme.

We know it can be difficult to balance running your installation business with a sales role, but we can help you smoothly transition your services. We know it can be difficult to balance running your installation business with a sales role, but we can help you smoothly transition your services.

Kategoritë e Produkteve tona