MULTI SPLIT (FJM)

SHUMË NDARJE (FJM)

Sistemet me shumë ndarje të Samsung ofrojnë kujdes të përsosur të optimizuar të ajrit për aplikime më të vogla. Dizajnet e tyre të lehta, me kursim hapësire dhe rregullim automatik me një buton, mundësojnë instalim të lehtë dhe me kosto të ulët.

Njësitë e jashtme

Njësitë e brendshme

 

Gama jonë e plotë e sistemeve klimatike

An FJM Outdoor unit An FJM Outdoor unit