Veçoria e internetit e SSSP 4.0

SMART Signage Solutions

Veçoria e internetit e SSSP 4.0

Veçoria e internetit e SSSP 4.0
KENI PYETJE?
KENI PYETJE?
  • none

Performancë e fuqishme dhe komode

Integrimi me “Tizen” zgjeron mundësitë që përdoruesit të mund të krijojnë dhe të ndajnë përmbajtje dinamike me SSSP 4.0. Një motor i përmirësuar grafike e pajis platformën me kapacitete të avancuara animacioni për të përballuar tekst me lëvizje dhe përmbajtje videoje nga shumë burime njëherësh pa ndërprerje. Për më tej, sistemi operativ “Tizen” sjell shfletimin me prekje pa nevojën e kompjuterit në SSSP 4.0, duke e lehtësuar dhe e bërë më komode për përdoruesit të shfletojnë si në opsionet e menuve, ashtu edhe në shfletuesit e internetit.

Performancë e fuqishme dhe komode

Zhvillim i integruar i aplikacioneve

Duke tejkaluar performancën e mëhershme harduerike, sistemi operativ “Tizen” u mundëson partnerëve të zhvillojnë aplikacione të avancuara drejtpërdrejt brenda SSSP 4.0. Përmes një pakete të integruar zhvillimi softueri, programuesit mund të hapin një grup ndërfaqesh programimi “JavaScript” (API), për të krijuar aplikacione të personalizuara që i përshtaten nevojave specifike të partnerëve të tyre. Për komoditet të mëtejshëm, përdoruesit mund të shfrytëzojnë platformën me burim të hapur të SSSP 4.0 dhe pajtueshmërinë me HTML5 për t’i zhvilluar aplikacionet më shpejt e më saktë.

Zhvillim i integruar i aplikacioneve

I përshkallëzueshëm dhe i sigurt

Optimizuar për zgjerim sipas nevojave të biznesit, SSSP 4.0 mundëson menaxhim dhe zhvillim të aplikacioneve nga distanca pa cenuar sigurinë. Platforma hibride e integruar dhe me burim të hapur “Node.js” mundëson menaxhim aplikacionesh dhe lidhje rrjeti nga ana e serverit për të zgjeruar më së miri mundësitë e bashkëpunimit dhe të integrimit të përmbajtjeve. Në këtë mënyrë, sistemi operativ “Tizen” vendos një arkitekturë tërësore sigurie që garanton shkëmbimin e sigurt të informacionit në gjithë shtresat e sistemit, platformës dhe aplikacioneve, dhe e bën SSSP 4.0 ideal për sektorët si financa, pagesa dhe lidhjen e pajisjeve në internet, ku konfidencialiteti është primar.

I përshkallëzueshëm dhe i sigurt

Menaxhim të gjitha-në-një në distancë

SSSP 4.0 nga "Samsung" u mundëson përdoruesve të menaxhojnë të gjithë portofolin e tyre “Signage” përmes një serveri qëndror në distancë, si dhe të bëjnë rregullime të ekraneve individuale apo në grup nga pajisjet e tyre personale në çdo vend ku mund të ndodhen. Për të thjeshtuar edhe më tej procesin, përdoruesit mund të shfrytëzojnë lidhjen përmes ndërfaqes së hapur API për të sinkronizuar platformën me zgjidhjet e tyre të përmbajtjeve (CMS) dhe të ofrojnë një pamje të plotë e të komandueshme të të gjitha pajisjeve dhe përmbajtjeve të ekraneve.

Menaxhim të gjitha-në-një në distancë