Samsung përkufizon jetën e lidhur në IFA 2019

6-11 shtator 2019 në City Cube, Berlin

Novacion me qëllim. Zbuloni sesi Samsung përdor avancimet në IA dhe rrjetin 5G për një përvojë të jetesës së lidhur pa probleme.

Pjesa e brendshme e ndërtesës së ekspozitës që tregon logon e Samsung në cepin majtas lart dhe një banderolë të IFA në fasadë Pjesa e brendshme e ndërtesës së ekspozitës që tregon logon e Samsung në cepin majtas lart dhe një banderolë të IFA në fasadë

Pamjet nga IFA 2019

Çfarë është Jetesa e lidhur?

Zbuloni sesi jetesa e lidhur mund t’u fuqizojë jetesën tuaj dhe t’ju përqendrojë në gjërat e rëndësishme në jetë.

* Nëse websiti lokal nuk ka një faqe, vizitorët do të drejtohen në faqen US në Anglisht.
Luani një lojë video në TV në shtëpi pasi keni përdorur Bixby të konfigurojë ndriçimin dhe tingullin Luani një lojë video në TV në shtëpi pasi keni përdorur Bixby të konfigurojë ndriçimin dhe tingullin

Zonat e përjetimit të Jetesës së lidhur

Përjetoni kuptimin e vërtetë të jetesës së lidhur duke vizituar vendndodhje të ndryshme të dizenjuara për të demonstruar jetën tuaj të përditshme.

Produktet e paraqitura

Shihni produktet më të fundit të Samsung.

Më shumë për IFA 2019 në Dhomën e lajmeve të Samsung

Më shumë për IFA 2019 në Dhomën e lajmeve të Samsung

* Nëse websiti lokal nuk ka një faqe, vizitorët do të drejtohen në faqen globale në Anglisht.

Imazhet e produkteve të Samsung në rresht me temën 'Jetesës së lidhur' në IFA 2019. Imazhet e produkteve të Samsung në rresht me temën 'Jetesës së lidhur' në IFA 2019.

Më pas lexoni këto histori