Kapak si portofol për Galaxy A6+ (2018)

EF-WA605CBEGWW

The item is in the cart.

Mbajeni atë pranë

Kapaku mbështjellës i Galaxy A6+ përmban një xhep të fshehur brenda për të mbajtur në mënyrë të përshtatshme kartat e preferuara çdo ditë.

Mbajeni atë pranë

E mbrojtur nga të gjitha anët

Me dizajnin e saj të qëndrueshëm si guaskë, Kapaku Mbështjellës i Galaxy A6+ siguron mbrojtje të gjithanshme.

E mbrojtur nga të gjitha anët

Zgjidhje pa probleme

Falë sensorit të tij të integruar intuitiv, Kapaku Mbështjellës i Galaxy A6+ automatikisht e fik dhe e ndez ekranin tuaj të telefonit për përdorim pa probleme.

Zgjidhje pa probleme

Ngjyrat e produktit

Ngjyrat e produktit

*Smartfoni shitet veç.**Të gjitha specifikimet dhe përshkrimet e dhëna këtu mund të jenë të ndryshme nga specifikimet aktuale dhe përshkrimet e produktit. Përmbajtjet brenda ekranit dhe imazhet janë të simuluara vetëm për qëllime ilustrimi. Të gjitha informacionet rreth funksioneve, veçorive, specifikimeve, ndërfaqes së përdorimit dhe informacion tjetër rreth produkteve të dhëna këtu janë subjekte të ndryshimeve pa dhënë njoftim ose pa asnjë detyrim.

Manuali i përdorimit dhe shkarkimet

Si mund të stivoset

Karakteristikat, specifikimet dhe paraqitjet vizive të produkteve mund të ndryshojnë.