Promovimi i fshesave me korent: 5 Vjet garanci

për disa modele fshesash me korent
E vlefshme nga 01/09/2017 deri 31/01/2018 E skaduar
fshesa me korent

Samsung garanton cilësinë dhe mendon për konsumatorët e vet. Shumica vendosin ta shfrytëzojnë periudhën para nesh për pastrim gjeneral të hapësirës ku jetojnë. Për këtë arsye, Samsung ka përgatitur një aksion të veçantë. 5 vjet garanci në fshesat me korent Samsung që kanë performanca të avancuara dhe dizajn bashkëkohor që ofrojnë fuqi të jashtëzakonshme pastrimi. 

Kjo ofertë vlen për produketet e blera në periudhën prej 1 shtator deri më 30 nëntor 2017 dhe vlen për modele të caktuara të fshesave me korent Samsung. 

Vizitoni faqen e internetit për të parë listën e produkteve në http://samsung5vitegarancion.al

Për të realizuar 5 vjet garanci, pajisja duhet të regjistrohet në faqen e internetit jo më vonë se 60 ditë nga data e blerjes. 

http://samsung5vitegarancion.al

Numri i shërbimit për konsumatorë:
ElectroService Albania: Rr. Shkelqim Fusha, Selite, Pallati "Matrix Konstruksion", Kati 0 dhe +1, Tiranë, Albania.
T: +355 4 2278131 ext. 1110  F: +355 4 2278130
Expert Service:  Rruga “Kavajes”; Hyrja 7; Nr.223 ;Tirane 1023; Albania. +355 44 80 60 61