Promocioni televizorëve: Samsung garanton

10 vjet pa efektin "Burn-in”
E vlefshme nga 01/01/2019 deri 31/03/2019 E skaduar
Samsung 10 vjet garanci

Çfarë është efekti "Burn-in”?

Një defekt i përhershëm që shkakton hije të figurës në ekran, i cili ka qenë aktiv për një periudhë më të gjatë kohe.
Pikselët dëmtohen në mënyrë të përhershme dhe ruajnë ngjyrën e përmbajtjes, e cila u shfaq më parë për një periudhë të caktuar kohe. Kjo do të thotë se logoja ose pamja qëndron për një kohë të gjatë në ekran, pavarësisht përmbajtjes që po sheh aktualisht përdoruesi. Efekti "Burn-in” shkaktohet duke parë filma, lajme, kanale sportive ose duke luajtur video-lojëra, për shkak të përmbajtjes më statike në ekran.  Të gjitha modelet Samsung kanë arritur rezultate të shkëlqyera në testimin "Pa efektin Burn-in", prandaj përdoruesit mund të gëzojnë cilësinë më të mirë të pamjes pa u shqetësuar për shfaqjen e "fantazmave në ekran".

Ndryshimi i paraqitur nga teknologjia Quantum dot e Samsung konsiston te fakti që, pavarësisht se shikoni të njëjtën përmbajtje të pandryshuar për një periudhë të gjatë kohe, në televizorët QLED nuk ka efekt "Burn-in", d.m.th. nuk ka "fantazma në ekran”. Ndryshe nga teknologjia Quantum dot, teknologjitë e përdorura në televizorë të tjerë kanë përbërës organikë, të cilët me kalimin e kohës i humbin karakteristikat e tyre dhe çojnë në shfaqjen e "fantazmave në ekran". Televizorët QLED nga Samsung vendosin gjithashtu standardet më të larta HDR dhe ofrojnë një përvojë të jashtëzakonshme shikimi falë kësaj mbrojtjeje, ku ndër të tjera, jepet edhe një garanci deri në 10 vjet. Kjo garanci është veçanërisht e rëndësishme kur merret parasysh që televizorët QLED kanë 64 herë më shumë ngjyra se televizorët e standardë UHD. 

Garancia 10-vjeçare pa efektin "Burn-in“ është e vlefshme për të gjitha modelet e televizorëve QLED të 2018 të blera nga 01.01.2019 deri më 31.03.2019.

Këtu mund të shikoni listen e produkteve:

 • QE49Q6FNATXXH
 • QE55Q6FNATXXH
 • QE55Q7FNATXXH
 • QE55Q8CNATXXH
 • QE55Q8DNATXXH
 • QE55Q8FNATXXH
 • QE55Q9FNATXXH
 • QE65Q6FNATXXH
 • QE65Q7FNATXXH
 • QE65Q8CNATXXH
 • QE65Q8DNATXXH
 • QE65Q8FNATXXH
 • QE65Q9FNATXXH
 • QE75Q6FNATXXH
 • QE75Q7FNATXXH
 • QE75Q8DNATXXH
 • QE75Q9FNATXXH
 • QE82Q6FNATXXH

Garancia 10-vjeçare përfitohet duke dërguar informacionin vijues në adresën e emailit ce.promo@samsung.com brenda 60 ditëve nga data e lëshimit të faturës: emri, mbiemri, adresa e emailit, adresa e shtëpisë (për marrjen e garancisë), fatura e skanuar nga pika e shitjes, modeli dhe numri i serisë së pajisjes.

Për më shumë informacion, klikoni lidhjen: Kushtet e përgjithshme të promocionit