KONTROLLO LISTEN E ÇMIMEVE PËR RIPARIMIN E EKRANIT PËR TELEFONIN TUAJ

View table of Në tabelën e përcaktuar më poshtë, kontrolloni çmimin e vlerësimit të kostos së riparimit të ekranit për telefonat jashte garancie për pajisjet tona më të zakonshme dhe gjithashtu gjeni ofertën për zbritje shtesë të disa modeleve.<br>

Njoftim: Shuma e çmimit të riparimit të  treguar mësiper është thjesht tregues i kostos për riparimin si dhe ndërrimin të ekranit LCD si jashte garancie. Shuma mund të ndryshojë në bazë të çmimeve aktuale të ngarkuara nga Partneri i Servisit të Autorizuar Samsung, si dhe në gabimet shtesë që mund te gjënden gjatë riparimit. Çdo dëmtim i shkaktuar nga infiltrimi i lëngjeve (oksidimi) ose djegiet e elektronikës, për shembull, për përdorimin e aksesorëve jo origjinale, mund të dëmtojë në mënyrë të pariparueshme pajisjet dhe kostot e vlerësuara mund të jenë të ndryshme për raste të tilla. Çmimet janë shprehur në Euro dhe pagesa bëhet në kundërvlerë ne LEK me normën mesatare të Bankës Kombëtare të Shqipërisë në ditën e pagesës. 

 

Pajisjet e shënuara me yll * kanë të drejtën per zbritje shtesë, në vlerën e specifikuar në tabelën e konvertuar në monedhën vendase, me çmimin origjinal të riparimit të furnizuar nga partneri i Sevisit të Autorizuar Samsung. Ju lutemi klikoni linkun e termave dhe kushteve për informacione të mëtejshme.

 

Për të gjitha pyetjet, mund të kontaktoni Qendrën e Thirrjeve Samsung - 045 620 202 ose në www.samsung.com/al/support.