Mbështetja me email - Mbështetja e përgjithshme dhe teknike

Ne do t'u përgjigjemi kërkesave me email

Ne do t'u përgjigjemi kërkesave me email. Ne do t'u përgjigjemi kërkesave me email.

Zgjidh llojin e kërkesës

Dërgoni email për të marrë Mbështetje të përgjithshme

Do i përgjigjemi pyetjeve të përgjithshme rreth pikave të Qendrave të Shërbimit, Politikave të garancisë Samsung, etj.

MERRNI DETAJET
Dërgoni email për të marrë Mbështetje teknike

Do i përgjigjemi pyetjeve specifike rreth produkteve, të tilla si përdorimi i pajisjeve ose zgjidhja e problemeve, etj.

MERRNI DETAJET